Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2022

Balanța de plăți în anul 2021 (date trimestriale provizorii)          Balanța de plăți în anul 2021 (date trimestriale provizorii)

Buletin statistic nr. 1, 2022 (vezi Capitolul I)


Conform datelor preliminare, deficitul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova, în anul 2021, s-a majorat substanțial comparativ cu cel înregistrat în anul 2020, atât ca valoare absolută, cât și relativ la PIB. Deficitul a constituit 1 590,13 mil. USD (din care 336,31 mil. USD în trimestrul IV 2021), în creștere cu 78,2 la sută (în trimestrul IV 2021 acesta s-a majorat cu 5,9 la sută). Raportat la PIB, contul curent a constituit -11,6 la sută.

Această dinamică a fost determinată de sporirea considerabilă a deficitului comerțului exterior cu bunuri (+35,4 la sută față de anul 2020) și de scăderea excedentului veniturilor primare, în timp ce balanțele veniturilor secundare și a serviciilor s-au îmbunătățit. De menționat că în trimestrul IV 2021, excedentul veniturilor primare s-a majorat semnificativ, de 2,6 ori comparativ cu trimestrul IV 2020, ca urmare a scăderii de 10,7 ori a profiturilor reinvestite din cadrul veniturilor din investiții ce revin nerezidenților (până la 6,43 mil. USD față de 68,55 mil. USD în trimestrul IV 2020).


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2020

IV

2021

I*

2021

II*

2021

III*

2021

IV

2020
 

2021
 

2021 IV / 2020 IV
(%)

2021 /
2020
(%)

CONTUL CURENT

-317,44

-345,32

-502,55

-405,95

-336,31

-892,51

-1 590,13

105,9

178,2

  Bunuri

-896,90

-903,99

-1 113,88

-1 070,33

-1 102,15

-3 094,26

-4 190,35

122,9

135,4

  Servicii

98,92

97,92

113,53

139,06

107,03

382,31

457,54

108,2

119,7

  Venituri primare

54,96

101,30

47,10

83,88

144,57

390,35

376,85

263,0

96,5

  Venituri secundare

425,58

359,45

450,70

441,44

514,24

1 429,09

1 765,83

120,8

123,6

CONTUL DE CAPITAL

-21,38

-8,36

-12,84

-20,45

-9,31

-65,67

-50,96

43,5

77,6

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-338,82

-353,68

-515,39

-426,40

-345,62

-958,18

-1 641,09

102,0

171,3

CONTUL FINANCIAR

-374,59

-406,01

-526,69

-368,44

-301,44

-1 042,13

-1 602,58

80,5

153,8

   Investiții directe, net

-108,84

-48,89

-74,62

-72,62

-42,75

-151,72

-238,88

39,3

157,4

   Investiții de portofoliu, net

0,14

-0,24

1,96

0,02

-6,68

0,86

-4,94

-4771,4

-574,4

   Derivate financiare, net

-0,09

-0,17

-0,26

-0,56

-0,41

-0,41

-1,40

455,6

341,5

   Alte investiții, net

-535,30

-322,15

-504,77

-511,90

-224,32

-1 528,27

-1 563,14

41,9

102,3

   Active de rezervă

269,50

-34,56

51,00

216,62

-27,28

637,41

205,78

-10,1

32,3

Erori și omisiuni nete

-35,77

-52,33

-11,30

57,96

44,18

-83,95

38,51

-123,5

-45,9

 

%PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-9,8

-12,6

-15,7

-10,3

-8,9

-7,7

-11,6

0,9

-3,9

  Bunuri

-27,6

-32,9

-34,8

-27,2

-29,1

-26,8

-30,6

-1,5

-3,8

  Servicii

3,0

3,6

3,6

3,5

2,8

3,3

3,3

-0,2

0,0

  Venituri primare

1,7

3,7

1,5

2,1

3,8

3,4

2,8

2,1

-0,6

  Venituri secundare

13,1

13,1

14,1

11,2

13,6

12,4

12,9

0,5

0,5

CONTUL DE CAPITAL

-0,7

-0,3

-0,4

-0,5

-0,2

-0,6

-0,4

0,5

0,2

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-10,4

-12,9

-16,1

-10,8

-9,1

-8,3

-12,0

1,3

-3,7

CONTUL FINANCIAR

-11,5

-14,8

-16,5

-9,4

-7,9

-9,0

-11,7

3,6

-2,7

   Investiţii directe, net

-3,4

-1,8

-2,3

-1,8

-1,1

-1,3

-1,7

2,3

-0,4

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,1

0,0

-0,2

0,0

0,0

-0,2

0,0

   Alte investiţii, net

-16,5

-11,7

-15,8

-13,0

-5,9

-13,3

-11,4

10,6

1,9

   Modificarea activelor de rezervă

8,3

-1,3

1,6

5,5

-0,7

5,5

1,5

-9,0

-4,0

Notă: p. p. – puncte procentuale
*date revizuite


Contul de capital a consemnat un deficit de 50,96 mil. USD (din care 9,31 mil. USD în trimestrul IV 2021), care s-a micșorat cu 22,4 la sută față de anul 2020 (-22,4 la sută în trimestrul IV 2020), ceea ce a constituit -0,4 la sută raportat la PIB. Soldul contului de capital a fost determinat de intrările de asistență din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale care au constituit 24,70 mil. USD (în creștere de 2,1 ori comparativ cu anul 2020), în timp ce ieșirile nete de capital înregistrate de sectorul privat au scăzut cu 2,0 la sută și au totalizat 75,68 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent şi contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacţiilor curente şi de capital ale rezidenţilor Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanţare externă a constituit 1 641,09 mil. USD (din care 345,62 mil. USD în trimestrul IV 2021), ceea ce reprezintă -12,0 la sută în raport cu PIB (-9,1 la sută în trimestrul IV 2020).

În anul 2021, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 602,58 mil. USD (în trimestrul IV 2021 – 301,44 mil. USD), ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților faţă de nerezidenți cu 1 147,14 mil. USD generate de tranzacţiile efective, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 455,44 mil. USD
 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).