• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.03.2017

Balanța de plăți pentru anul 2016 (date provizorii)Balanța de plăți pentru anul 2016 (date provizorii)

 

În anul 2016 soldul contului curent al balanței de plăți a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 276.58 mil. USD (în scădere cu 33.3 la sută față de anul 2015), contul de capital a înregistrat un sold negativ de 46.71 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de 289.99 mil. USD.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2015

Tr. I

2016

Tr. II 2016

Tr. III 2016

Tr. IV 2016

2016

2016 / 2015 (%)

 CONTUL CURENT

-414.84

-79.68

-75.97

-98.71

-22.22

-276.58

66.7

  Bunuri şi servicii 

-1,956.99

-413.62

-480.71

-473.70

-476.71

-1,844.74

94.3

   Bunuri

-2,087.86

-456.39

-530.83

-535.87

-533.53

-2,056.62

98.5

     export (FOB)

1,506.94

304.94

360.22

392.72

489.48

1,547.36

102.7

     import (FOB)

3,594.80

761.33

891.05

928.59

1,023.01

3,603.98

100.3

   Servicii

130.87

42.77

50.12

62.17

56.82

211.88

161.9

     export  

968.38

221.54

258.89

284.01

282.67

1,047.11

108.1

     import 

837.51

178.77

208.77

221.84

225.85

835.23

99.7

  Venituri primare

457.89

91.82

129.35

104.43

123.55

449.15

98.1

     intrări, din care:

816.83

155.17

193.99

208.39

187.84

745.39

91.3

       remunerarea salariaților

783.15

148.50

186.16

199.91

179.94

714.51

91.2

       venituri din investiţii

36.52

7.63

8.60

8.99

8.45

33.67

92.2

     ieşiri, din care:

358.94

63.35

64.64

103.96

64.29

296.24

82.5

       venituri din investiţii

275.81

46.28

47.85

87.81

46.22

228.16

82.7

  Venituri secundare

1,084.26

242.12

275.39

270.56

330.94

1,119.01

103.2

     intrări, din care:

1,227.45

270.94

307.48

305.78

364.03

1,248.23

101.7

       cooperarea internațională curentă

193.66

39.67

42.38

40.61

90.47

213.13

110.1

       transferuri personale

756.97

166.12

194.54

190.95

198.81

750.42

99.1

     ieşiri

143.19

28.82

32.09

35.22

33.09

129.22

90.2

 CONTUL DE CAPITAL

22.88

-10.15

-11.58

-17.35

-7.63

-46.71

-

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-391.96

-89.83

-87.55

-116.06

-29.85

-323.29

82.5

 CONTUL FINANCIAR

-443.72

-145.67

-64.81

-85.98

6.47

-289.99

65.4

   Investiţii directe

-227.94

-32.40

4.45

-66.60

-15.09

-109.64

48.1

     achiziționarea netă de active financiare

6.47

8.73

4.91

0.71

0.40

14.75

de 2.3 ori

     acumularea netă de pasive, din care:

234.41

41.13

0.46

67.31

15.49

124.39

53.1

       participații la capital și acțiuni, exceptând reinvestirea profiturilor

72.12

16.37

9.58

17.42

22.80

66.17

91.7

       reinvestirea profiturilor

123.05

21.86

16.81

58.46

-3.78

93.35

75.9

       instrumente de natura datoriei

39.24

2.90

-25.93

-8.57

-3.53

-35.13

-

   Investiţii de portofoliu

-2.27

-0.17

-0.01

-0.03

-0.55

-0.76

33.5

     achiziționarea netă de active financiare

1.05

-0.02

0.11

0.01

-0.47

-0.37

-

     acumularea netă de pasive

3.32

0.15

0.12

0.04

0.08

0.39

11.7

   Derivate financiare şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, valoare netă

-0.70

-0.20

-0.29

-0.10

1.08

0.49

-

   Alte investiţii

93.68

-97.36

-231.19

-301.13

-81.54

-711.22

-

     achiziționarea netă de active financiare

41.46

-112.44

-177.19

-146.20

42.95

-392.88

-

        numerar şi depozite

88.69

-95.86

-160.83

-179.81

59.50

-377.00

-

        împrumuturi

-1.04

0.43

0.76

-2.11

-0.09

-1.01

97.1

        credite comerciale şi avansuri

-46.19

-17.01

-17.12

35.72

-16.46

-14.87

32.2

     acumularea netă de pasive

-52.22

-15.08

54.00

154.93

124.49

318.34

-

        numerar şi depozite

-119.75

-11.49

3.47

4.81

4.04

0.83

-

        împrumuturi

20.01

-20.92

4.83

54.62

93.44

131.97

de 6.6 ori

        credite comerciale şi avansuri

51.99

18.33

46.70

96.50

28.01

189.54

de 3.6 ori

        alte pasive

-4.47

-1.00

-1.00

-1.00

-1.00

-4.00

89.5

   Active de rezervă

-306.49

-15.54

162.23

281.88

102.57

531.14

-

Erori şi omisiuni nete

-51.76

-55.84

22.74

30.08

36.32

33.30

-

Informativ:

             

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

1,129.36

223.49

279.44

293.81

282.50

1,079.24

95.6

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

Balanța de plăți (MBP6):

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).