Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
23.10.2015

Balanța de plăți pentru anul 2014 (date finale)Balanța de plăți pentru anul 2014 (date finale)

 

Sumar

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

2011

2012

2013

2014

 CONTUL CURENT

-851.95

-636.38

-507.66

-564.35

  Bunuri şi servicii 

-2,825.50

-2,958.90

-2,992.50

-2,931.83

   Bunuri

-2,984.55

-3,067.87

-3,139.12

-3,052.21

     export (FOB)

1,742.50

1,687.51

1,897.47

1,805.47

     import (FOB)

4,727.05

4,755.38

5,036.59

4,857.68

   Servicii

159.05

108.97

146.62

120.38

     export  

998.14

1021.15

1138.02

1127.59

     import 

839.09

912.18

991.40

1007.21

  Venituri primare

577.52

816.27

871.64

826.92

     intrări, din care:

933.35

1047.00

1161.08

1118.48

       compensările rezidenţilor din muncă

907.70

1009.95

1118.13

1068.22

       venituri din investiții

27.72

39.27

45.21

53.07

     ieşiri, din care:

355.83

230.73

289.44

291.56

       venituri din investiții

317.85

182.63

246.58

219.23

  Venituri secundare

1,396.03

1,506.25

1,613.20

1,540.56

     intrări, din care:

1,509.03

1,624.07

1,740.61

1,686.83

       transferuri personale

905.41

976.49

1,073.57

1,015.39

     ieşiri

113.00

117.82

127.41

146.27

 CONTUL DE CAPITAL

31.99

21.23

57.97

94.54

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare

(soldul conturilor curent şi de capital)

-819.96

-615.15

-449.69

-469.81

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare

 (soldul contului financiar)

-747.14

-487.61

-363.25

-563.66

 CONTUL FINANCIAR

-747.14

-487.61

-363.25

-563.66

   Investiţii directe

-314.15

-253.00

-248.84

-314.44

     procurarea netă de active financiare

33.78

29.58

41.62

35.49

     acumularea netă de angajamente, din care:

347.93

282.58

290.46

349.93

       acţiuni şi participaţii în fonduri de investiţii

230.62

133.54

179.52

198.67

       instrumente de datorie

117.31

149.04

110.94

151.26

   Investiţii de portofoliu

0.03

-21.34

-9.76

-13.74

     procurarea netă de active financiare

5.16

-6.98

0.40

-3.43

     acumularea netă de angajamente

5.13

14.36

10.16

10.31

   Derivate financiare – bancare, valoare netă

-0.19

0.24

-0.11

-0.61

   Alte investiţii

-707.88

-712.16

-386.59

303.58

      procurarea netă de active financiare

-108.63

-225.19

121.56

338.46

        valută şi depozite

-171.43

-131.45

244.78

79.04

        împrumuturi

-1.99

4.96

37.79

29.29

        credite comerciale şi avansuri

64.79

-98.15

-61.41

-12.19

        alte active

 

-0.55

-99.60

242.32

     acumularea netă de angajamente

599.25

486.97

508.15

34.88

        valută şi depozite

47.69

-5.45

226.12

-107.88

        împrumuturi

361.39

466.01

208.51

22.50

        credite comerciale şi avansuri

200.72

31.50

73.71

125.63

        alte pasive

-10.55

-5.09

-0.19

-5.37

   Activele de rezervă ale statului*

275.05

498.65

282.05

-538.45

Erori şi omisiuni

72.82

127.54

86.44

-93.85

Informativ:

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice (în bază netă)

1,443.47

1,494.23

1,608.98

1,612.96

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).