• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.12.2016

Balanța de plăți pentru trimestrul III 2016 (date provizorii)
Balanța de plăți pentru anul trimestrul III 2016 (date provizorii)

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ) – agregate principale (mil. USD)

 

 

2014

2015

2016

9 luni

2014

9 luni

2015

9 luni

2016

9 luni 2016 /

9 luni 2015 (%)

Tr. III

Tr. III

Tr. I

Tr. II

Tr. III

 CONTUL CURENT

-104.59

-117.06

-81.12

-71.38

-97.16

-377.90

-382.59

-249.66

65.3

  Bunuri şi servicii 

-765.88

-522.91

-413.19

-474.69

-477.96

-2,120.08

-1,490.00

-1,365.84

91.7

   Bunuri

-794.12

-552.33

-456.31

-530.30

-535.02

-2,208.86

-1,571.15

-1,521.63

96.8

     export (FOB)

428.39

333.96

304.76

360.11

392.50

1,313.68

1,100.77

1,057.37

96.1

     import (FOB)

1,222.51

886.29

761.07

890.41

927.52

3,522.54

2,671.92

2,579.00

96.5

   Servicii

28.24

29.42

43.12

55.61

57.06

88.78

81.15

155.79

192.0

     export  

292.96

250.46

221.95

263.62

280.71

847.01

710.71

766.28

107.8

     import 

264.72

221.04

178.83

208.01

223.65

758.23

629.56

610.49

97.0

  Venituri primare

228.99

140.33

86.73

127.05

106.11

604.75

307.98

319.89

103.9

     intrări, din care:

321.18

212.50

155.12

192.96

209.17

853.11

616.92

557.25

90.3

       remunerarea salariaților

307.93

204.61

148.45

185.14

199.05

816.64

590.35

532.64

90.2

       venituri din investiţii

13.82

8.67

7.63

8.60

10.63

38.62

28.34

26.86

94.8

     ieşiri, din care:

92.19

72.17

68.39

65.91

103.06

248.36

308.94

237.36

76.8

       venituri din investiţii

73.71

51.75

50.24

48.01

86.67

195.59

248.24

184.92

74.5

  Venituri secundare

432.30

265.52

245.34

276.26

274.69

1,137.43

799.43

796.29

99.6

     intrări, din care:

473.18

304.26

274.53

308.84

310.63

1,248.37

907.24

894.00

98.5

       cooperarea internațională curentă

91.38

44.47

39.75

40.90

40.26

224.02

140.74

120.91

85.9

       transferuri personale

297.82

193.45

166.11

193.72

190.34

783.64

564.82

550.17

97.4

     ieşiri

40.88

38.74

29.19

32.58

35.94

110.94

107.81

97.71

90.6

 CONTUL DE CAPITAL

12.48

10.03

-11.01

-11.76

-17.42

62.16

14.19

-40.19

-

Capacitatea netă (+) / necesarul net (-) de finanţare (soldul conturilor curent şi de capital)

-92.11

-107.03

-92.13

-83.14

-114.58

-315.74

-368.40

-289.85

78.7

 CONTUL FINANCIAR

-79.30

-92.59

-130.56

-40.94

-68.93

-278.26

-418.19

-240.43

57.5

   Investiţii directe

-82.53

15.60

-29.66

8.09

-67.13

-225.20

-205.55

-88.70

43.2

     achiziționarea netă de active financiare

13.68

-1.03

8.73

4.91

0.71

19.94

3.10

14.35

de 4.6 ori

     acumularea netă de pasive, din care:

96.21

-16.63

38.39

-3.18

67.84

245.14

208.65

103.05

49.4

       participaţii la capital și acțiuni ale fondurilor de investiții, exceptând reinvestirea profiturilor

15.70

15.40

16.37

9.58

17.42

124.38

53.16

43.37

81.6

       reinvestirea profiturilor

39.59

14.92

21.86

16.81

58.46

61.56

139.07

97.13

69.8

       instrumente de natura datoriei

40.92

-46.95

0.16

-29.57

-8.04

59.20

16.42

-37.45

-

   Investiţii de portofoliu

-0.92

0.45

-0.15

-0.12

-0.04

-10.04

-2.44

-0.31

12.7

     achiziționarea netă de active financiare

-0.15

0.45

 

 

 

-1.79

1.09

 

 

     acumularea netă de pasive

0.77

 

0.15

0.12

0.04

8.25

3.53

0.31

8.8

   Derivate financiare (altele decât rezervele) şi opţiuni pe acţiuni ale  angajaţilor – bancare, valoare netă

-0.28

-0.26

-0.20

-0.29

-0.10

-0.36

-0.63

-0.59

93.7

   Alte investiţii

14.72

-92.31

-85.01

-210.85

-283.54

49.56

110.25

-579.40

-

     achiziționarea netă de active financiare

162.77

-31.12

-111.04

-197.37

-128.20

347.91

117.54

-436.61

-

        numerar şi depozite

183.40

-11.30

-97.28

-166.19

-183.07

374.59

153.55

-446.54

-

        împrumuturi

1.98

0.45

0.50

-0.44

-2.13

-0.23

-1.42

-2.07

145.8

        credite comerciale şi avansuri

-22.61

-20.27

-14.26

-30.74

57.00

-26.45

-34.59

12.00

-

     acumularea netă de pasive

148.05

61.19

-26.03

13.48

155.34

298.35

7.29

142.79

de 19.6 ori

        numerar şi depozite

151.00

-6.99

-12.05

2.90

4.84

264.40

-67.47

-4.31

6.4

        împrumuturi

-52.32

43.16

-23.54

2.04

51.37

-58.31

6.36

29.87

de 4.7 ori

        credite comerciale şi avansuri

50.37

26.64

10.56

9.54

100.13

96.63

71.77

120.23

167.5

        alte pasive

-1.00

-1.62

-1.00

-1.00

-1.00

-4.37

-3.37

-3.00

89.0

   Active de rezervă

-10.29

-16.07

-15.54

162.23

281.88

-92.22

-319.82

428.57

-

Erori şi omisiuni nete

12.81

14.44

-38.43

42.20

45.65

37.48

-49.79

49.42

-

Informativ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transferuri de mijloace băneşti din străinătate efectuate în favoarea persoanelor fizice prin intermediul băncilor licenţiate, net

487.47

294.01

223.97

279.72

293.84

1,255.64

844.48

797.53

94.4

 

Seriile statistice sunt disponibile începând cu anul 1995 pentru balanţa de plăţi conform MBP5 și cu anul 2009 pentru balanţa de plăţi conform MBP6:

 

Balanța de plăți (MBP6):

Balanța de plăți (MBP6)

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).