Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2022

Balanța de plăți în trimestrul II 2022 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul II 2022 (date provizorii)

 

Anexe (vezi anexele 1-6)

Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2022, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova, s-a micșorat cu 12,3 la sută comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului 2021 și a constituit 441,63 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a constituit -12,9 la sută fiind cu 2,9 p.p. mai mic față de cel consemnat în trimestrul II 2021. Această dinamică a fost determinată de creșterea semnificativă a balanței serviciilor, precum și de îmbunătățirea deficitului comerțului exterior cu bunuri. În același timp, balanța veniturilor secundare a avut un impact negativ asupra deficitului de cont curent, precum și balanța veniturilor primare.

Deficitul comerţului exterior cu bunuri conform balanței de plăți s-a schimbat neesențial (-0,3 la sută) comparativ cu trimestrul II 2021, și a constituit 1 111,08 mil. USD. Astfel, exportul de bunuri s-a majorat de 2,2 ori și au însumat 1 058,90 mil. USD, iar importurile au crescut cu 35,3 la sută și au constituit 2 169,98 mil. USD.

 

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2021

I*

2021

II*

2021

III*

2021

IV*

2022

I*

2022

II

2022 II / 2021 II

(%)

2022

I-II

CONTUL CURENT

-342,35

-503,69

-451,92

-401,39

-540,78

-441,63

87,7

-982,41

  Bunuri

-903,98

-1 113,88

-1 070,32

-1 102,03

-975,74

-1 111,08

99,7

-2 086,82

  Servicii

102,96

117,50

141,74

110,08

167,49

232,20

197,6

399,69

  Venituri primare

100,26

30,16

53,61

82,24

-0,80

13,29

44,1

12,49

  Venituri secundare

358,41

462,53

423,05

508,32

268,27

423,96

91,7

692,23

CONTUL DE CAPITAL

-8,36

-12,84

-20,45

-9,37

-11,51

-1,65

12,9

-13,16

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-350,71

-516,53

-472,37

-410,76

-552,29

-443,28

85,8

-995,57

CONTUL FINANCIAR

-420,92

-561,97

-401,87

-330,81

-595,58

-465,79

82,9

-1 061,37

   Investiții directe, net

-49,96

-110,02

-96,42

-125,56

-179,58

-103,59

94,2

-283,17

   Investiții de portofoliu, net

-0,24

1,96

0,02

-6,67

0,62

0,88

44,9

1,50

   Derivate financiare, net

-0,17

-0,47

-0,47

-0,36

0,08

-0,54

114,9

-0,46

   Alte investiții, net

-335,96

-504,44

-521,62

-170,95

28,26

-609,99

120,9

-581,73

   Active de rezervă

-34,59

51,00

216,62

-27,27

-444,96

247,45

485,2

-197,51

Erori și omisiuni nete

-70,21

-45,44

70,50

79,95

-43,29

-22,51

49,5

-65,80

 

% PIB

p.p.

% PIB

CONTUL CURENT

-12,5

-15,8

-11,5

-10,6

-17,4

-12,9

2,9

-15,0

  Bunuri

-32,9

-34,8

-27,2

-29,1

-31,4

-32,5

2,3

-31,9

  Servicii

3,7

3,7

3,6

2,9

5,4

6,8

3,1

6,1

  Venituri primare

3,6

0,9

1,4

2,2

0,0

0,4

-0,5

0,2

  Venituri secundare

13,0

14,5

10,7

13,4

8,6

12,4

-2,1

10,6

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,4

-0,5

-0,2

-0,4

0,0

0,4

-0,2

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-12,8

-16,2

-12,0

-10,8

-17,8

-13,0

3,2

-15,2

CONTUL FINANCIAR

-15,3

-17,6

-10,2

-8,7

-19,2

-13,6

4,0

-16,2

   Investiţii directe, net

-1,8

-3,4

-2,4

-3,3

-5,8

-3,0

0,4

-4,3

   Investiţii de portofoliu și derivate
   financiare, net

0,0

0,0

0,0

-0,2

0,0

0,0

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

-12,2

-15,8

-13,3

-4,5

0,9

-17,9

-2,1

-8,9

   Modificarea activelor de rezervă

-1,3

1,6

5,5

-0,7

-14,3

7,2

5,6

-3,0

Notă: p. p. – puncte procentuale
* date revizuite

 

Contul de capital a consemnat, în trimestrul II 2022, un deficit de 1,65 mil. USD, care s-a micșorat de 7,8 ori față de trimestrul II 2021. Soldul contului de capital a fost determinat de creșterea de 3,0 ori asistenței din exterior primită de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, în timp ce intrările de capital în sectorul privat au scăzut cu 38,0 la sută.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă a constituit 443,28 mil. USD, ceea ce reprezintă 13,0 la sută în raport cu PIB.

În trimestrul II 2022, contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 465,79 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți cu 363,29 mil. USD, precum și a scăderii nete a activelor financiare externe ale rezidenților cu 102,50 mil. USD.

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).