Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
17.12.2021

Balanța de plăți în anul 2020 (date finale)Balanța de plăți în anul 2020 (date finale)


Conform datelor finale, în anul 2020, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 892,51 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 65,67 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 1 042,13 mil. USD. 


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2016*

2017*

2018*

2019*

2020*

2020 / 2019 (%)

CONTUL CURENT

-288,42

-555,39

-1 211,87

-1 111,56

-892,51

80,3

  Bunuri

-2 078,69

-2 558,81

-3 294,00

-3 311,62

-3 094,26

93,4

  Servicii

220,59

304,25

355,99

351,19

382,31

108,9

  Venituri primare

445,97

555,84

535,79

614,96

390,35

63,5

  Venituri secundare

1 123,71

1 143,33

1 190,35

1 233,91

1 429,09

115,8

CONTUL DE CAPITAL

-17,80

-21,34

-35,85

-54,99

-65,67

119,4

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-306,22

-576,73

-1 247,72

-1 166,55

-958,18

82,1

CONTUL FINANCIAR

-374,25

-500,37

-1 200,93

-1 148,95

-1 042,13

90,7

   Investiții directe, net

-74,11

-138,65

-259,11

-467,93

-151,72

32,4

   Investiții de portofoliu, net

-0,36

-0,27

3,60

4,72

0,86

18,2

   Derivate financiare, net

0,49

-0,43

1,09

0,30

-0,41

-

   Alte investiţii, net

-831,41

-892,22

-1 182,04

-746,53

-1 528,27

204,7

  Modificarea activelor de rezervă

531,14

531,20

235,53

60,49

637,41

1 053,7

Erori şi omisiuni nete

-68,03

76,36

46,79

17,60

-83,95

-

Informativ: Remiteri personale, credit

1 387,28

1 555,98

1 744,56

1 817,35

1 810,18

99,6

 

% la PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-3,6

-5,7

-10,6

-9,3

-7,5

1,8

  Bunuri

-25,8

-26,4

-28,8

-27,7

-26,0

1,7

  Servicii

2,7

3,1

3,1

2,9

3,2

0,3

  Venituri primare

5,5

5,7

4,7

5,1

3,3

-1,8

  Venituri secundare

13,9

11,8

10,4

10,3

12,0

1,7

CONTUL DE CAPITAL

-0,2

-0,2

-0,3

-0,5

-0,6

-0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-3,8

-6,0

-10,9

-9,7

-8,0

1,7

CONTUL FINANCIAR

-4,6

-5,2

-10,5

-9,6

-8,7

0,9

   Investiţii directe, net

-0,9

-1,4

-2,3

-3,9

-1,3

2,6

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

-10,3

-9,2

-10,3

-6,2

-12,8

-6,6

   Modificarea activelor de rezervă

6,6

5,5

2,1

0,5

5,3

4,8

Remiteri personale, credit

17,2

16,1

15,2

15,2

15,2

0,0

Notă: p. p. – puncte procentuale
* Date revizuite


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).