• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.09.2019

Balanța de plăți pentru trimestrul II 2019 (date provizorii)Balanța de plăți pentru trimestrul II 2019 (date provizorii)


În trimestrul II 2019, soldul contului curent al balanţei de plăţi a Republicii Moldova a înregistrat un deficit de 311,74 mil. USD, contul de capital a înregistrat un sold negativ de 11,92 mil. USD, iar contul financiar s-a soldat cu intrări nete de capital în valoare de 383,65 mil. USD.

Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6 ), agregate principale (mil. USD)

 

2017

I*

2017

II*

2018

I*

2018

II*

2018

III*

2018

IV*

2019

I*

2019

II

2019 II / 2018 II (%)

CONTUL CURENT

-121,31

-181,94

-212,41

-284,16

-338,72

-376,08

-239,03

-311,74

109,7

  Bunuri

-522,38

-672,63

-681,84

-825,57

-875,68

-910,91

-700,80

-881,30

106,8

  Servicii

60,80

70,18

70,24

83,32

116,12

91,94

97,37

99,45

119,4

  Venituri primare

102,78

142,23

110,75

140,13

142,44

155,24

99,02

187,04

133,5

  Venituri secundare

237,49

278,28

288,44

317,96

278,40

287,65

265,38

283,07

89,0

CONTUL DE CAPITAL

-5,54

-4,09

-5,97

-8,97

-11,82

-9,18

-12,78

-11,92

132,9

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-126,85

-186,03

-218,38

-293,13

-350,54

-385,26

-251,81

-323,66

110,4

CONTUL FINANCIAR

-94,33

-160,70

-212,50

-272,18

-352,24

-348,48

-285,52

-383,65

141,0

   Investiţii directe, net

-39,58

-30,46

-88,04

-28,61

-36,71

-116,27

-115,89

-282,04

985,8

   Investiţii de portofoliu, net

-1,21

0,92

-1,15

2,08

0,07

2,60

0,06

1,46

70,2

   Derivate financiare, net

-0,20

-0,25

0,83

-0,33

-0,12

0,71

-1,50

-1,02

309,1

   Alte investiţii, net

-91,06

-234,66

-166,88

-319,58

-431,25

-238,28

8,29

-191,35

59,9

   Modificarea activelor de rezervă

37,72

103,75

42,74

74,26

115,77

2,76

-176,48

89,30

120,3

Erori şi omisiuni nete

32,52

25,33

5,88

20,95

-1,70

36,78

-33,71

-59,99

-

 

% la PIB**

p.p.

CONTUL CURENT

-6,9

-8,5

-9,4

-10,6

-9,7

-12,5

-10,0

-11,2

-0,6

  Bunuri

-29,9

-31,3

-30,1

-30,8

-25,1

-30,2

-29,2

-31,8

-1,0

  Servicii

3,5

3,3

3,1

3,1

3,3

3,0

4,1

3,6

0,5

  Venituri primare

5,9

6,6

4,9

5,2

4,1

5,1

4,1

6,7

1,5

  Venituri secundare

13,6

13,0

12,8

11,9

8,0

9,5

11,1

10,2

-1,6

CONTUL DE CAPITAL

-0,3

-0,2

-0,3

-0,3

-0,3

-0,3

-0,5

-0,4

-0,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-7,3

-8,7

-9,7

-10,9

-10,1

-12,8

-10,5

-11,7

-0,7

CONTUL FINANCIAR

-5,4

-7,5

-9,4

-10,2

-10,1

-11,6

-11,9

-13,8

-3,7

   Investiţii directe, net

-2,3

-1,4

-3,9

-1,1

-1,1

-3,9

-4,8

-10,2

-9,1

   Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

-0,1

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

-0,1

0,0

0,0

   Alte investiţii, net

-5,2

-10,9

-7,4

-11,9

-12,4

-7,9

0,3

-6,9

5,0

   Modificarea activelor de rezervă

2,2

4,8

1,9

2,8

3,3

0,1

-7,3

3,2

0,5

Notă: p. p. – puncte procentuale
* Date revizuite
** SCN 2008

 

Seriile statistice în Baza de date interactivă:

Balanța de plăți

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).