• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
29.09.2023

Balanța de plăți în trimestrul II 2023 (date provizorii)          Balanța de plăți în trimestrul II 2023 (date provizorii)

Buletin statistic nr. 3, 2023 (vezi Capitolul I)

Anexe (vezi anexele 1-6)


Conform datelor preliminare, în trimestrul II 2023, deficitul contului curent al balanței de plăți al Republicii Moldova a scăzut cu 12,1 la sută comparativ cu trimestrul II 2022, și a totalizat 409,69 mil. USD. Raportul dintre deficitul contului curent și PIB a fost de 10,5 la sută. Diminuarea soldului negativ al contului curent a fost determinată de scăderea deficitului comerțului exterior cu bunuri și creșterea excedentului veniturilor primare, în timp ce scăderea excedentelor balanței serviciilor și veniturilor primare au influențat deficitul contului curent în sensul creșterii.

Contul de capital a consemnat, în trimestrul II 2023, încasări nete în valoare de 11,65 mil. USD, comparativ cu perioada similară a anului precedent când acesta a înregistrat plăți nete de 2,04 mil. USD. Soldul contului de capital a fost determinat de intrările nete de asistență tehnică din exterior primite de administrația publică pentru finanțarea proiectelor investiționale, care au constituit 10,17 mil. USD, în timp ce intrările nete de capital înregistrate în sectorul privat au totalizat 1,47 mil. USD.

Suma soldurilor contului curent și contului de capital denotă că, drept rezultat al tranzacțiilor curente și de capital ale rezidenților Republicii Moldova cu nerezidenții, necesarul net de finanțare externă, în trimestrul II 2023, a constituit 398,04 mil. USD, ceea ce reprezintă 10,2 la sută în raport cu PIB.

Contul financiar al balanței de plăți a înregistrat intrări nete de mijloace financiare în valoare de 413,92 mil. USD, ca urmare a majorării nete a pasivelor rezidenților față de nerezidenți generate de tranzacțiile efective, în sumă de 262,49 mil. USD, în timp ce activele financiare externe s-au diminuat cu 151,43 mil. USD, în valoare netă.


Balanţa de plăţi a Republicii Moldova (conform MBP6), agregate principale (mil. USD)

 

2022
I*

2022
II*

2022
III*

2022
IV*

2023
I*

2023
II

2023 II /
2022 II

CONTUL CURENT

-565,67

-465,90

-629,53

-821,16

-491,73

-409,69

87,9

Bunuri

-976,22

-1 113,78

-1 427,06

-1 675,68

-1 226,56

-1 057,90

95,0

Servicii

168,00

227,92

220,61

291,89

282,39

200,25

87,9

Venituri primare

1,75

2,05

35,58

20,34

61,48

52,82

2 576,6

Venituri secundare

240,80

417,91

541,34

542,29

390,96

395,14

94,6

CONTUL DE CAPITAL

-7,59

-2,04

9,59

20,22

13,02

11,65

-571,1

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-573,25

-467,94

-619,94

-800,95

-478,70

-398,04

85,1

CONTUL FINANCIAR

-616,18

-436,57

-619,67

-765,24

-655,39

-413,92

-

Investiții directe, net

-177,15

-111,35

-192,08

-60,50

-149,08

-65,82

-

Investiții de portofoliu, net

0,61

0,88

-0,88

0,12

0,37

0,03

-

Derivate financiare, net

-0,02

-0,04

0,14

-1,43

0,12

-0,06

-

Alte investiții, net

5,34

-573,51

-1 147,22

-817,91

-662,37

-596,34

-

Active de rezervă

-444,96

247,45

720,37

114,48

155,57

248,27

-

Erori și omisiuni nete

-42,93

31,37

0,27

35,71

-176,69

-15,88

-

 

% PIB

p.p.

CONTUL CURENT

-18,5

-13,5

-15,4

-21,2

-14,6

-10,5

3,0

Bunuri

-32,0

-32,2

-34,9

-43,2

-36,3

-27,0

5,2

Servicii

5,5

6,6

5,4

7,5

8,4

5,1

-1,5

Venituri primare

0,1

0,1

0,9

0,5

1,8

1,3

1,2

Venituri secundare

7,9

12,1

13,3

14,0

11,6

10,1

-2,0

CONTUL DE CAPITAL

-0,2

-0,1

0,2

0,5

0,4

0,3

0,4

Necesarul net de finanţare (contul curent şi de capital)

-18,8

-13,5

-15,2

-20,7

-14,2

-10,2

3,3

CONTUL FINANCIAR

-20,2

-12,6

-15,2

-19,7

-19,4

-10,6

-

Investiţii directe, net

-5,8

-3,2

-4,7

-1,6

-4,4

-1,7

-

Investiţii de portofoliu și derivate financiare, net

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Alte investiţii, net

0,2

-16,6

-28,1

-21,1

-19,6

-15,2

-

Modificarea activelor de rezervă

-14,6

7,2

17,6

3,0

4,6

6,3

-

* Date revizuite.
Notă: p. p. – puncte procentuale
.


Seriile statistice în Baza de date interactivă:

 

Materialul analitic integral pentru conturile internaționale poate fi accesat la:

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).