• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
24.12.2014

Dinamica principalilor indicatori financiari ai sectorului bancar din Republica Moldova în luna noiembrie 2014Evoluţia indicatorilor sectorului bancar din luna noiembrie 2014 a fost puternic distorsionată de unele tranzacţii în proporţii deosebit de mari la Banca de Economii S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. ”UNIBANK” S.A. Acest lucru a determinat Banca Naţională a Moldovei să efectueze mai multe verificări şi să sesizeze organele de drept pentru a investiga anumite transferuri suspecte de active între Banca de Economii S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. ”UNIBANK” S.A.

Activele totale pe sector au constituit 97,305.7 mil. lei, majorându-se faţă de luna precedentă cu 13,960.3 mil. lei (16.7 la sută), inclusiv la B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. cu 14,016.7 mil. lei, la Banca de Economii S.A. cu 2,373.9 mil. lei, iar la B.C. ”UNIBANK” S.A. s-au diminuat cu 4,775.0 mil. lei.

Creşterea activelor totale ale B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. s-a datorat în special majorării grupei „alte active” cu 17,793 mil. lei, ca urmare a cesiunii unor credite către o persoană juridică din afara Republicii Moldova. BNM are motive temeinice să considere această tranzacţie ca fiind suspectă şi a sesizat instituţiile de drept pentru a efectua investigaţiile necesare. De asemenea, BNM a iniţiat procedurile necesare în instanţa de judecată pentru anularea acestei tranzacţii. În acelaşi timp, depozitele plasate la vedere şi creditele acordate s-au diminuat cu 2,086 mil. lei şi, respectiv, cu 1,706 mil. lei. Această majorare de active a fost însoţită de creşterea depozitelor atrase şi a altor datorii cu 14,058 mil. lei, din care suma 11,065.5 mil. lei reprezintă plasamente efectuate de Banca de Economii S.A..

Creşterea activelor Băncii de Economii S.A. s-a datorat majorării depozitelor plasate la vedere cu 4,564 mil. lei, concomitent cu micşorarea creditelor acordate cu 2,405 mil. lei. Această majorare a activelor a fost însoţită de majorarea altor datorii financiare cu 2,956 mil. lei şi micşorarea depozitelor atrase cu 552 mil. lei.

Micşorarea activelor la B.C. ”UNIBANK” S.A. s-a datorat diminuării depozitelor plasate la vedere cu 1,439 mil. lei şi a creditelor acordate cu 3,337 mil. lei. Diminuarea activelor a fost însoţită de diminuarea depozitelor atrase şi a altor datorii financiare cu 4,788 mil. lei.

La situaţia din 30.11.2014 capitalul de gradul I a constituit 8,521.2 mil. lei şi a înregistrat o creştere pe parcursul lunii noiembrie 2014 cu 346.7 mil. lei (4.2 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului în luna noiembrie în mărime de 155.3 mil. lei şi micşorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 193.2 mil. lei (5.3 la sută). Concomitent, s-au majorat imobilizările necorporale nete cu 4.8 mil. lei (1.7 la sută). La situaţia din 30.11.2014 la majoritatea băncilor capitalul de gradul I corespundea capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei), cu excepţia BC „EuroCreditBank” SA, la care capitalul de gradul I a constituit 174.6 mil. lei. La 04.12.2014 la Comisia Naţională a Pieţei Financiare a fost înregistrată emisiunea de acţiuni în sumă de 30 mil. lei. Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector la 30.11.2014 a constituit 14.8 la sută, micşorându-se cu 5.3 p.p. comparativ cu luna precedentă şi este sub limita minimă admisibilă de 16 la sută. Scăderea suficienţei capitalului ponderat la risc a fost cauzată în principal de modificările bilanţiere de la Banca de Economii S.A. şi B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A.

Portofoliul de credite brut la 30.11.2014 a constituit 40,654.2 mil. lei, micşorându-se pe parcursul lunii noiembrie cu 7,327.2 mil. lei (15.3 la sută), în special în urma diminuării portofoliului de credite la Banca de Economii S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. şi B.C. ”UNIBANK” S.A.

Pe parcursul lunii noiembrie a anului 2014 creditele neperformante în valoare absolută s-au micşorat cu 596.9 mil. lei (10.0 la sută), constituind 5,401.6 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase şi compromise) în total credite s-a majorat cu 0.8 p.p., constituind 13.3 la sută la 30.11.2014. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a micşorat cu 3.2 p.p. și a înregistrat 15.7 la sută la 30.11.2014.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani <= 1) a constituit 0.7.

Valoarea indicatorului lichidităţii curente pe sector - principiul II al lichidităţii (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, mijloace interbancare nete cu termenul de până la o lună/total active *100% >=20 la sută) a constituit 22.4 la sută. 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).