• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
30.10.2015

Situația financiară a sectorului bancar în ianuarie- septembrie 2015La situația din 30.09.2015 băncile aflate sub administrarea specială (BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A., și BC ”UNIBANK” SA.) au înregistrat cuantumul capitalului reglementat al băncii mai mic de 1/3 față de cuantumul capitalului minim reglementat (200.0 mil. lei), stabilit de art.14 din Legea instituțiilor financiare și de pct. 9 din Regulamentul cu privire la suficiența capitalului ponderat la risc. Astfel,  capital  de  gradul I  la BC „BANCA SOCIALĂ” S.A. a constituit (-15,446.7) mil. lei, la Banca de Economii S.A. – (-11,570.4) mil. lei și respectiv la BC ”UNIBANK” SA. – (-1,758.5) mil. lei.

Prin hotărârile Comitetului Executiv nr.62, nr. 63 și nr. 64 ale Băncii Naționale din 16.10.2015 au fost retrase licențele de desfășurare a activităților financiare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., respectiv B.C. „UNIBANK” S.A. și inițiate procesele de lichidare silită a acestora.

Pe parcursul a 9 luni ale anului 2015, sectorul bancar (cu excepția BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și BC ”UNIBANK” SA.) a înregistrat următoarele tendințe:

Activele totale au constituit 69,303.8 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 9,325.2 mil. lei (15.5 la sută).

La situaţia din 30.09.2015, capitalul de gradul I a constituit 8,628.3 mil. lei și pe parcursul a 9 luni ale anului 2015 a înregistrat o creștere de 1,017.5 mil. lei (13.4 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul a 9 luni în mărime de 1,336.9 mil. lei. Concomitent, a avut loc majorarea mărimii calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 180.7 mil. lei (8.5 la sută)  și a imobilizărilor necorporale nete cu 15.3 mil. lei (6.0 la sută). Totodată, pe parcursul a 9 luni  au fost distribuite dividende de către trei  bănci, în sumă totală de 159.1 mil. lei. La situația din 30.09.2015, toate băncile au raportat capitalul de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 24.2 la sută, în creștere cu 2.5 p.p. comparativ cu finele anului precedent.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor la 30.09.2015 a constituit 82.7 la sută, fiind practic la același nivel cu finele anului precedent.

Portofoliul de credite brut la 30.09.2015 a constituit 39,613.1 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul a 9 luni ale anului 2015 cu 2,993.6 mil. lei (8.2 la sută).

Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a majorat cu 801.9 mil. lei (26.1 la sută), constituind 3,877.2 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a sporit cu 1.4 p.p. față de finele anului precedent, constituind 9.8 la sută la 30.09.2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 2.4 p.p. și a înregistrat 14.0 la sută la 30.09.2015.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul primelor 9 luni ale anului 2015 s-a diminuat cu 24.2 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 18,704.4 mil. lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 33,872.9 mil. lei sau cu 16.9 la sută mai mult.

La 30.09.2015, profitul aferent exercițiului a însumat 1,336.9 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 84.2 la sută din contul  majorării veniturilor neaferente dobînzilor cu 65.8 la sută și a veniturilor din dobînzi cu 25.2  la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.09.2015 au constituit 2.6 la sută şi respectiv 16.1 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2014 cu 1.0 şi 6.8 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.7, fiind în diminuare cu 0.1 p.p. comparativ cu 31.12.2014.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) s-a majorat cu 5.8 p.p., constituind 38.8 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.09.2015, a sporit pe parcursul a 9 luni  cu 19.1 la sută pînă la 49,826.0 mil. lei, ca urmare a creșterii depozitelor persoanelor fizice cu 19.8 la sută pînă la 34,118.2 mil. lei, depozitelor persoanelor juridice  cu 17.3  la sută pînă la 15,384.9 mil. lei și soldul depozitelor băncilor  cu 28.3 la sută pînă la 322.9 mil. lei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).