Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2011

Situaţia financiară a sistemului bancar în ianuarie-septembrie 2011În perioada ianuarie-septembrie 2011, sistemul bancar din Republica Moldova şi-a continuat trendul pozitiv de dezvoltare.

Capitalul de gradul I s-a majorat cu 8.1 la sută până la 7268.8 mil. lei faţă de 7.1 la sută în perioada similară a anului trecut. Dinamica acestui indicator financiar reflectă consolidarea sistemului bancar după reluarea creşterii în anul 2010.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 76.1 la sută, fiind cu 0.9 p.p. mai mică în raport cu sfârşitul anului 2010, ca urmare a majorării capitalul social din contul investiţiilor acţionarilor autohtoni. În valoare absolută investiţiile străine au alcătuit 2367.8 mil. lei, fiind în majorare cu 6.9 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem se menţine în continuare la un nivel înalt de 28.5 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută). Diminuarea cu 1.5 p.p. comparativ cu sfârşitul anului 2010 s-a produs din creşterii portofoliului de credite.

Activele totale pe sistem, la situaţia din 30.09.2011, au totalizat 46323 mil. lei sau cu 9.6 la sută mai mult faţă de sfârşitul anului 2010, marcând o extindere a activităţii bancare. Creşterea acestui indicator este mai mare cu 7.3 p.p. faţă de perioada similară a anului trecut şi a fost alimentată de majorarea obligaţiunilor cu 3505.8 mil. lei şi a capitalului acţionar cu 547.6 mil. lei. În structura activelor, pe parcursul a 9 luni ale anului 2011, au crescut: creditele şi leasingul financiar net - cu 16.3 la sută până la 27120 mil. lei, mijloacele datorate de BNM – cu 83.9 la sută până la 4385.7 mil. lei, numerarul – cu 24.5 la sută până la 2482.3 mil. lei şi alte active net – cu 6.2 la sută până la 3999.3 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 39.4 la sută până la 2518 mil. lei şi valorile mobiliare net - cu 12.5 la sută până la 5817.7 mil. lei. În perioada analizată a continuat îmbunătăţirea calităţii activelor, determinată, în mare măsură, de sporirea calităţii portofoliului de credite. Astfel, volumul creditelor nefavorabile s-a micşorat cu 30.7 la sută, iar ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a redus faţă de finele anului 2010 cu 5.2 p.p. până la 8.1 la sută.

În anul 2011 structura portofoliului de credite a rămas neschimbată. Cea mai mare pondere în totalul portofoliului, au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 54.9 la sută, care au fost urmate de creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 13.8 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 11.9 la sută şi creditele de consum – 6.8 la sută.

La situaţia din 30.09.2011, depozitele s-au majorat comparativ cu finele anului 2010 cu 10.4 la sută până la 31695.9 mil. lei, reflectând în continuare credibilitatea sistemului. În special, depozitele persoanelor fizice au crescut cu 12.5 la sută până la 20447.1 mil. lei, iar depozitele persoanelor juridice - cu 7.1 la sută până la 10447.9 mil. lei.

Volumul creditelor noi acordate în 9 luni ale anului 2011 a constituit 20436.7 mil. lei şi a fost superior cu 25.6 la sută volumului creditelor noi acordate în perioada respectivă a anului 2010. Respectiv, volumul depozitelor noi atrase a totalizat 30071.7 mil. lei şi a fost superior cu 10.9 la sută volumului depozitelor noi atrase în perioada respectivă a anului 2010. Venitul net pe sistemul bancar pentru ianuarie-septembrie 2011 a însumat 650.2 mil. lei, ceea ce este cu 75.0 la sută mai mult faţă de perioada similară a anului trecut. Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar, la 30.09.2011, au înregistrat 2.0 la sută şi 11.5 la sută corespunzător, fiind în creştere faţă de finele anului 2010 cu 1.5 p.p. şi respectiv 8.9 p.p.

Coeficientul lichidităţii pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a consemnat un nivel de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active×100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 31.7 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină o rezistenţă sporită a băncilor la eventualele şocuri externe.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).