Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2014

Situaţia financiară a sectorului bancar în anul 2013Pe parcursul anului 2013, sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 31.12.2013, capitalul de gradul I a marcat o creştere de 14.6 la sută pînă la 7,919.3 mil. lei. Această evoluţie a fost determinată, în mare măsură, de obţinerea profitului pe sector pe parcursul anului şi emisiunea de acţiuni a 4 bănci. Capitalul de gradul I înregistrat reflectă un nivel de consolidare a băncilor licenţiate ce permite acoperirea  eventualelor pierderi, fără prejudicierea siguranţei financiare. La 31.12.2013, toate băncile, cu excepţia uneia, dispuneau de un capital de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 31.12.2013 a constituit 72.2 la sută, fiind cu 0.5 p.p.mai mare comparativ cu finele anului 2012. Dinamica s-a datorat majorării investiţiilor acţionarilor nerezidenţi în capitalul social cu 16.9 la sută şi a investiţiilor acţionarilor autohtoni cu 13.6 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector, deşi în scădere cu 0.9 p.p., se menţine în continuare la un nivel înalt - 23.4 la sută (normativul ≥ 16 la sută). Timp de mai mulţi ani, aceasta vădeşte existenţa în bănci a unui potenţial de creditare.

La situaţia din 31.12.2013 activele au totalizat 76,184.0 mil. lei sau cu 31.0 la sută mai mult faţă de finele anului 2012 şi indică o tendinţă persistentă de extindere a activităţii bancare. Un impact semnificativ asupra majorării activelor a avut dinamica pozitivă la articolele ”numerar şi echivalente de numerar” și ”împrumuturi şi creanţe”. Acestea au crescut respectiv cu 69.5 la sută pînă la 24,346.1 mil. lei şi cu 20.7 la sută pînă la 43,728.6 mil. lei.

La situaţia din 31.12.2013 soldul creditelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.12.2013, a însumat 42,177.3 mil. lei sau cu 20.6 la sută mai mult şi redă o dinamizare a procesului de creditare. De asemenea, s-a îmbunătăţit calitatea portofoliului, creditele neperformante în valoare absolută constituind la această dată 4,883.0 mil. lei sau cu 3.7 la sută mai puţin faţă de sfîrşitul anului trecut. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a redus cu 9.3 p.p pînă la 16.6 la sută la 31.12.2013 şi exprimă reducerea riscurilor pierderilor de capital.

Volumul total al creditelor noi acordate în anul 2013 s-a aflat pe un trend de creştere cu 14.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 30504.5 mil. lei. Respectiv, volumul total al depozitelor noi atraseDinamica descendentă a volumului depozitelor noi atrase la termen a fost condiționată de modificările metodologice operate începând cu iulie 2012 la determinarea şi calcularea ratelor dobînzilor aplicate de băncile din Republica Moldova. la termen a constituit 34125.2 mil. lei sau mai puţin cu 12.3 la sută.

La situaţia din 31.12.2013, profitul băncilor licenţiate a totalizat 1020.2 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent acesta s-a majorat cu 585.6 mil. lei (134.8 la sută). Evoluția dată s-a produs din contul micşorării cheltuielilor neaferente dobînzilor cu 549.9 mil. lei (15.9 la sută) și, în special, a reducerii deprecierii activelor financiare cu 422.2 mil. lei (57.3 la sută). Concomitent, au sporit veniturile din dobînzi cu 348.5 mil. lei (7.9 la sută).

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului acţionar la 31.12.2013 au reprezentat respectiv 1.6 la sută şi 9.4 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2012 cu 0.8 p.p. şi 5.1 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidității(active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) ≤ 1) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității(active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100% ≥ 20  la  sută) ) a  înregistrat 33.8 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.12.2013, a sporit în anul 2013 cu 30.5 la sută pînă la 51,889.9 mil. lei. În special, depozitele persoanelor fizice s-au majorat cu 23.0 la sută pînă la 31,349.3 mil. lei şi reflectă credibilitatea sectorului bancar.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).