• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2008

Situaţia financiară a sistemului bancar în primele 9 luni ale anului 2008Pe parcursul a 9 luni ale anului 2008 sistemul bancar a consemnat următoarele tendinţe pozitive de dezvoltare.

Capitalul de gradul I, care prezintă capacitatea băncilor de a-şi păstra solvabilitatea în condiţii financiare dificile cauzate de factori interni sau externi a crescut în această perioadă cu 22.8 la sută până la 6421.1 mil. lei. Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 73.1 la sută sau cu 1.2 p.p. mai mult faţă de începutul anului.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem continuă să fie situată la un nivel înalt - 30.8 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12%) şi denotă un potenţial al băncilor de efectuare a operaţiunilor riscante fără a-şi periclita starea financiară, ceea ce înseamnă un nivel redus de vulnerabilitate.

Un alt indicator important, activele, la situaţia din 30.09.2008 a totalizat 39356.2 mil. lei, în creştere cu 23 la sută faţă de începutul anului. În structura acestora s-au înregistrat creşteri la toate articolele, vădind o dezvoltare extensivă diversă a activităţii bancare. În special, portofoliul de credite net s-a majorat cu 20.2 la sută până la 23897.3 mil. lei, mijloacele nete datorate de bănci şi BNM – cu 46.5 la sută până la 8944.7 mil. lei, numerarul – cu 5.6 la sută până la 1777 mil. lei ş.a.

La administrarea riscurilor în activitatea de creditare s-a procedat, tradiţional, conform priorităţilor dezvoltării economiei naţionale. În condiţiile majorării ponderii creditelor pentru imobil, construcţii şi dezvoltare, acestea s-au plasat în sensul dat pe locul II. Astfel, ponderea cea mai mare au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 48 la sută, urmate de cele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 14.5 la sută, creditele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 13.6 la sută şi creditele de consum – 13.3 la sută.

De menţionat că la situaţia din 30.09.2008 soldul creditelor de consum acordate în mărime de până la 700 mii lei s-a majorat faţă de 31.12.2007 cu 16.9 la sută până la nivelul de 2666.2 mil. lei. Pe parcursul a 9 luni ale anului 2008 acestea au fost acordate în număr de 36608 şi în volum de 928 mil. lei. În contextul susţinerii unui mediu de afaceri viabil, de asemenea, au fost consemnate creşteri. Soldul creditelor acordate întreprinderilor de comerţ la 30.09.2008 a însumat 7243.2 mil. lei, sporind faţă de începutul anului cu 16.9 la sută. Soldul creditelor acordate întreprinderilor mici şi mijlocii la 30.09.2008 a constituit 8957.6 mil. lei sau cu 17.8 la sută mai mult comparativ cu 31.12.2007.

Pentru 9 luni ale anului 2008 venitul net pe sistemul bancar a constituit 1080.5 mil. lei, în majorare cu 31.9 la sută comparativ cu perioada similară a anului precedent, reflectând în continuare dezvoltarea sistemului.

Rentabilitatea activelor la 30.09.2008 a marcat 4 la sută sau cu 0.1 p.p. mai mult faţă de începutul anului.

Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a înregistrat un coeficient de 0.6. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, hârtii de valoare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 31.4 la sută. Valorile indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină nivelul redus de vulnerabilitate al băncilor.

Obligaţiunile băncilor la situaţia din 30.09.2008 au totalizat 32598.6 mil. lei sau mai mult cu 23.2 la sută faţă de începutul anului şi cu 88 la sută comparativ cu trimestrul precedent, confirmând în continuare credibilitatea sistemului şi o mai bună capacitate a acestuia de intermediar financiar.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).