• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
25.01.2016

Situaţia financiară a sectorului bancar în anul 2015Prin hotărârile Comitetului Executiv nr.62, nr. 63 și nr. 64 ale Băncii Naționale din 16.10.2015 au fost retrase licențele de desfășurare a activităților financiare a Băncii de Economii S.A., BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., respectiv B.C. „UNIBANK” S.A. și inițiate procesele de lichidare silită a acestora.

Pe parcursul anului 2015, sectorul bancar (cu excepția BC „BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și BC ”UNIBANK” SA.) a înregistrat următoarele tendințe:

Activele totale au constituit 69,095.6 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 9,117.0 mil. lei (15.2 la sută).

La situaţia din 31.12.2015, capitalul de gradul I a constituit 8,996.4 mil. lei și pe parcursul anului 2015 a înregistrat o creștere de 1,385.6 mil. lei (18.2 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul anului în mărime de 1,442.7 mil. lei și micșorarea mărimei calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 51.7  mil. lei. Concomitent, a avut loc majorarea imobilizărilor necorporale nete cu 20.8 mil. lei. Tоtodată, s-au majorat acțiunile ordinare cu 2.4 mil. lei și surplusul de capital cu 53.9 mil. lei. De asemenea, pe parcursul anului 2015 au fost distribuite dividende de către trei  bănci, în sumă totală de 159.1 mil. lei. La situația din 31.12.2015, toate băncile au raportat capitalul de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Media suficienţei capitalului ponderat la risc a constituit 26.2 la sută, în creștere cu 4.5 p.p. comparativ cu finele anului precedent.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor la 31.12.2015 a constituit 82.9 la sută, fiind practic la același nivel cu finele anului precedent.

Portofoliul de credite brut la 31.12.2015 a constituit 38,187.6 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul anului 2015 cu 1,568.2 mil. lei (4.3 la sută).

Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a micșorat cu 719.0 mil. lei (23.4 la sută), constituind 3,794.4 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a crescut cu 1.5 p.p. față de finele anului precedent, constituind 9.9 la sută la 31.12.2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 3.4 p.p. și a înregistrat 15.1 la sută la 31.12.2015.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul anului 2015 s-a diminuat cu 51.5 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 25,424.3 mil. lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 44,838.9 mil. lei sau cu 13.2 la sută mai mult.

La 31.12.2015, profitul aferent exercițiului a însumat 1,442.7 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 511.8 mil. lei (55.0 la sută) din contul majorării veniturilor din dobînzi cu 1,340.3 mil lei (32.5  la sută)  și a veniturilor neaferente dobînzilor cu 944.4 mil. lei (58.9 la sută).

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 31.12.2015 au constituit 2.1 la sută şi respectiv 12.8 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2014 cu 0.5 şi 3.4 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.7, fiind în diminuare cu 0.1 p.p. comparativ cu 31.12.2014.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) s-a majorat cu 8.6 p.p., constituind 41.5 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.12.2015, a sporit pe parcursul anului 2015 cu 20.0 la sută pînă la 50,201.5 mil. lei, ca urmare a creșterii depozitelor persoanelor fizice cu 22.9 la sută pînă la 35,017.5 mil. lei, depozitelor persoanelor juridice  cu 14.6  la sută pînă la 15,021.1 mil. lei. Concomitent, soldul depozitelor băncilor s-a diminuat  cu 35.3 la sută pînă la 162.9 mil. lei.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).