Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2009

Situaţia financiară a sistemului bancar în ianuarie-septembrie 2009Pe parcursul a nouă luni ale anului 2009 sistemul bancar a consemnat următoarele tendinţe.

Capitalul de gradul I s-a micşorat cu 3 la sută până la 6413.9 mil. lei, menţinându-se la fiecare bancă la un nivel superior capitalului minim stabilit care permite acoperirea eventualelor pierderi financiare ale băncilor.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a crescut cu 1.1 p.p. până la 75.2 la sută.

Un alt indicator, media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem consemnează în continuare un nivel înalt – 31.7 (nivelul minim necesar e de 12 la sută), reflectând un potenţial bancar de investire fără pierderi de capital chiar şi în cazul unor operaţiuni cu un grad înalt de risc.

Activele totale pe sistem, la situaţia din 30.09.2009, s-au micşorat de la începutul anului cu 3.3 la sută până la 37797 mil. lei. Descreşterea acestui indicator în perioada menţionată a fost determinată, în special, de reducerea obligaţiunilor cu 3.4 la sută până la 30980.5 mil. lei şi a capitalului acţionar cu 2.4 la sută până la 6816.5 mil. lei, inclusiv de retragerea licenţei BC „INVESTPRIVATBANK” S.A. În structura activelor s-au diminuat mijloacele datorate de BNM – cu 59 la sută până la 2398 mil. lei şi portofoliul de credite net – cu 13.7 la sută până la 20302.9 mil. lei. Concomitent, s-au majorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 128.1 la sută până la 6235.9 mil. lei, valorile mobiliare net – cu 10.8 la sută până la 2727.8 mil. lei, numerarul – cu 11.9 la sută până la 2095.1 mil. lei şi alte active net – cu 54 la sută până la 4037.3 mil. lei. În lunile august şi septembrie a.c. s-a înregistrat o creştere a activelor faţă de lunile precedente cu 0.2 la sută şi respectiv cu 0.6 la sută.

Diminuarea portofoliului de credite a fost determinată de activitatea restrânsă a agenţilor economici autohtoni, pe fundalul evoluţilor economice globale. Totodată, în lipsa unor business-planuri solide ale solicitanţilor de credite, băncile au promovat politici prudenţiale mai austere. Însă procesul de creditare continuă, soldul creditelor acordate în august-septembrie 2009 rezultând cu o majorare de 0.2 la sută până la 22033.7 mil. lei, iar ponderea reducerilor pentru pierderi la credite în totalul creditelor – cu o majorare de 0.5 p.p până la 7.9 la sută. Ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor a constituit 14.6 la sută. Pentru comparaţie, la 30.09.1999, în timpul crizei regionale, acest indicator a înregistrat 38.9 la sută.

Riscurile bancare au fost administrate, în mod tradiţional, conform priorităţilor economiei naţionale. Astfel, ponderea cea mai mare din totalul portofoliului de credite la 30.09.2009 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 50.6 la sută, urmate de cele pentru agricultură şi industria alimentară-15.9 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.5 la sută şi creditele de consum – 10.2 la sută.

Pentru nouă luni ale anului 2009 venitul net pe sistemul bancar a constituit 45.8 mil. lei sau mai puţin cu 95.8 la sută faţă de perioada similară a anului trecut. De menţionat că pentru nouă luni ale anului 1999, în timpul crizei regionale, venitul net a totalizat 28.7 mil. lei, fără implicaţii sistemice nefavorabile.

Indicatorii lichidităţii pe sistemul bancar denotă pe parcursul a nouă luni ale anului 2009 capacitatea băncilor de a-şi onora atât obligaţiunile curente, cât şi cele pe termen lung. Gradul de lichiditate conform principiului I (activele cu termenul de rambursare mai mare de doi ani nu trebuie să depăşească resursele financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 0.6. Gradul de lichiditate conform principiului II (active lichide/total active nu trebuie să fie mai mic de 20.0 la sută) a consemnat 34.5 la sută, fiind în majorare faţă de începutul anului cu 3.8 p.p.

La 30.09.2009 depozitele au constituit 24871.3 mil. lei, mişorându-se comparativ cu 31.12.2008 cu 8.5 la sută. În luna august s-a înregistrat deja o creştere uşoară faţă de luna precedentă a depozitelor persoanelor fizice - cu 0.8 la sută până la 15406.1 mil. lei, iar în septembrie faţă de august depozitele totale au crescut cu 1.2 la sută până la 24871.3 mil. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice – cu 1.1 la sută până la 15575 mil. lei.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).