• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.01.2011

Situaţia financiară a sistemului bancar în anul 2010În anul 2010 sistemului bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe de dezvoltare pozitive.

Capitalul de gradul I, indicatorul financiar determinant al solvabilităţii băncilor şi al nivelului de consolidare a acestora, la situaţia din 31.12.2010 a crescut cu 5.2 la sută până la 6758.0 mil. lei. Evoluţia în cauză, în raport cu descreşterea consemnată în anul 2009 cu 2.8 la sută, indică performanţa sistemului în depăşirea crizei.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a constituit 77.0 la sută, fiind cu 0.6 p.p. mai mică în comparaţie cu sfârşitul anului 2009, ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor rezidenţi.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sistem e situată în continuare la un nivel înalt, alcătuind 30.1 la sută (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută). Reducerea acestuia cu 2.0 p.p. faţă de sfârşitul anului 2009 vădeşte o avansare a băncilor în valorificarea potenţialului lor de efectuare a operaţiunilor de credit, fără a-şi periclita siguranţa financiară.

Activele totale, un indicator ce vizează dezvoltarea extensivă a sistemului bancar, la situaţia din 31.12.2010 au totalizat 42302.9 mil. lei, în creştere faţă de sfârşitul anului 2009 cu 5.9 la sută. În structura activelor, pe parcursul anului 2010, au crescut: creditele şi leasingul financiar net cu 15.3 la sută până la 23350.5 mil. lei, valorile mobiliare net - cu 9.9 la sută până la 6651.1 mil. lei, mijloacele datorate de BNM – cu 22.7 la sută până la 2384.6 mil. lei. Concomitent, s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 24.0 la sută până la 4155.2 mil. lei, alte active net – cu 7.0 la sută până la 3767.2 mil. lei şi numerarul – cu 8.5 la sută până la 1994.3 mil. lei. Ponderea cea mai mare a creditelor şi leasingului financiar net - 55.2 la sută sau cu 4.5 p.p. mai mult comparativ cu finele anului 2009 - indică o redistribuire a activelor în favoarea componentei menţionate şi deci o înviorare a acestei direcţii de activitate.

Pe parcursul anului 2010 s-a îmbunătăţit, de asemenea, calitatea portofoliului de credite. Astfel, în perioada analizată, ponderea creditelor nefavorabile (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a redus cu 3.1 p.p. faţă de finele anului 2009, constituind 13.3 la sută la 31.12.2010. Totodată, ponderea creditelor nefavorabile în capitalul normativ total s-a micşorat respectiv cu 6.6 p.p., constituind 49.5 la sută la 31.12.2010.

În contextul administrării riscurilor, la 31.12.2010, ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 51.4 la sută, urmate de cele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 14.9 la sută, creditele pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 12.3 la sută şi creditele de consum – 8.4 la sută.

Pentru anul 2010 venitul net pe sistemul bancar a însumat 219.1 mil. lei faţă de pierderile de 172.5 mil. lei înregistrate în anul 2009.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului acţionar la 31.12.2010 au constituit respectiv 0.5 la sută şi 3.0 la sută faţă de valorile negative (-0.5) la sută şi (-2.5) la sută consemnate în anul 2009. Lichiditatea pe termen lung pe sistemul bancar (active cu termen mai mare de doi ani/ resurse financiare cu termen potenţial de retragere mai mare de doi ani ≤ 1) a înregistrat un coeficient de 0.7. Lichiditatea curentă pe sistem (active lichide, exprimate prin numerar, depozite la BNM, hârtii de valoare de stat, credite interbancare nete cu termenul de până la o lună / total active × 100% ≥ 20 la sută) a alcătuit 34.2 la sută. Valorile indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină nivelul redus de vulnerabilitate al băncilor.

Obligaţiunile totale, la situaţia din 31.12.2010, au înregistrat 35013.0 mil. lei sau cu 6.1 la sută mai mult faţă de sfârşitul anului 2009. În structura acestora, depozitele s-au majorat cu 8.7 la sută până la 28718.5 mil. lei, inclusiv depozitele persoanelor fizice - cu 10.4 la sută până la 18174.3 mil. lei, drept reflectare a credibilităţii în creştere a sistemului bancar după depăşirea crizei financiară.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).