• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2011

Situaţia financiară a sistemului bancar în trimestrul I, 2011În primul trimestru al anului 2011, sistemul bancar din Republica Moldova a înregistrat tendinţe pozitive de dezvoltare.

Astfel, capitalul de gradul I a crescut în această perioadă cu 2.4 la sută până la 6917.6 mil. lei faţă de sfârşitul anului trecut. Dinamica pozitivă a acestui indicator de primă importanţă confirmă rezistenţa şi siguranţa sistemului în cazul şocurilor financiare interne sau externe ce implică necesitatea acoperirii eventualelor pierderi.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor a rămas practic la acelaşi nivel - 77.0 la sută, exprimând, în mare măsură, credibilitatea instituţiilor bancare din teritoriu.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc este în continuare la un nivel înalt - 29.7 la sută la 31.03.2011 (nivelul minim necesar fiind de 12 la sută), în descreştere cu 0.4. p.p comparativ cu sfârşitul anului 2010. Această situaţie exprimă, pe de o parte, existenţa unui potenţial înalt al băncilor de acordare a creditelor, pe de altă parte, siguranţa sistemului pe fundalul riscurilor în descreştere.

Activele totale pe sistem la situaţia din 31.03.2011 au alcătuit 43494.3 mil. lei sau cu 2.8 la sută mai mult faţă de sfârşitul anului 2010. Creşterea acestui indicator s-a datorat majorării capitalului acţionar cu 2.3 la sută şi a obligaţiunilor cu 2.9 la sută drept expresie a consolidării capitalului băncilor şi, respectiv, a credibilităţii acestora.

În structura activelor, pe parcursul trimestrului I al anului 2010 au crescut: mijloacele datorate de BNM – cu 50.0 la sută până la 3576.2 mil. lei, creditele şi leasingul financiar net - cu 4.7 la sută până la 24438.6 mil. lei, numerarul – cu 17.4 la sută până la 2341.4 mil. lei, valorile mobiliare net - cu 2.2 la sută până la 6799.4 mil. lei, alte active net – cu 1.7 la sută până la 3829.2 mil. lei.

Concomitent s-au micşorat mijloacele datorate de bănci şi mijloacele overnight net cu 39.6 la sută până la 2509.5 mil. lei. Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit creditelor şi leasingului financiar net – 56.2 la sută, majorându-se cu 1.0 p.p. comparativ cu finele anului 2010. Evoluţia în cauză indică, în principal, o credibilitate financiară a agenţilor economici, în condiţiile unui management bancar optimizat al riscurilor. De asemenea, în perioada ianuarie-martie 2011 ponderea creditelor nefavorabile în totalul creditelor s-a redus cu 2.6 p.p., din contul anulării unor credite, şi a constituit 10.7 la sută la 31.03.2011.

În contextul administrării riscurilor, portofoliul de credite a reflectat în mod tradiţional activităţile prioritare ale agenţilor economici autohtoni. Ponderea cea mai mare în totalul portofoliului de credite la 31.03.2011 au deţinut-o creditele acordate industriei şi comerţului – 53.4 la sută, urmate de cele acordate agriculturii şi industriei alimentare – 14.7 la sută, creditele acordate pentru imobil, construcţii şi dezvoltare – 11.2 la sută şi creditele de consum – 8.0 la sută.

Un alt indicator financiar important, venitul net pe sistemul bancar pentru trimestrul I al anului 2011, a constituit 186.3 mil. lei sau cu 18.8 la sută mai mult comparativ cu perioada similară a anului precedent. Creşterea venitului indică o activitate în dezvoltare sigură a băncilor, în susţinerea credibilităţii acestora.

Rentabilitatea activelor şi cea a capitalului acţionar la 31.03.2011 au constituit 1.7 la sută şi respectiv 10.1 la sută faţă de valorile 0.5 la sută şi 3.0 la sută consemnate la sfârşitul anului 2010. Lichiditatea pe termen lung pe sistemul a înregistrat un coeficient de 0.7 (maxim permis 1). Lichiditatea curentă pe sistem a alcătuit 33.2 la sută (minim 20 la sută). Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină nivelul redus de vulnerabilitate al băncilor.

La 31.03.2011 depozitele au constituit 29580.8 mil. lei, majorându-se comparativ cu finele anului 2010 cu 3.0 la sută. În special, depozitele persoanelor fizice au sporit cu 6.5 la sută până la 19354.8 mil. lei.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).