Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
03.05.2019

Situația financiară a sectorului bancar în trimestrul I al anului 2019Banca Națională a Moldovei pe parcursul trimestrului I a continuat implementarea agendei reformelor în sectorul bancar, în special procesul de transparentizare a acționariatului bancar în scopul protejării deponenților și clienților băncilor. Continuarea aplicării cu fermitate a eforturilor Băncii Naționale are loc în scopul consolidării sectorului bancar, stabilirii unei guvernanțe corporative solide pentru menținerea stabilității financiare și susținerea creșterii economice. 

La situația din 31.03.2019 în Republica Moldova activau 11 bănci licențiate de Banca Națională a Moldovei. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate modificări esențiale în structura acționarilor unor bănci (la B.C. ,,VICTORIABANK” S.A., la B.C. ”EXIMBANK” S.A, la BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.), proces care continuă și în trimestrul I 2019. Astfel, la 22 ianuarie 2019, BNM a acordat permisiunea prealabilă pentru achiziţionarea de către investitorul european Doverie United Holding AD a 63,89% din acţiunile BC ,,Moldindconbank” SA, a doua bancă din sectorul bancar după mărimea activelor.

De asemenea, OTP Bank Group - cea mai mare instituție bancară din Ungaria și a treia din Europa Centrală și de Est –intenționează să devină acționar al unei bănci din Republica Moldova. În acest sens, a fost încheiat un acord între OTP Bank și Societe Generale cu privire la achiziționarea pachetului de acțiuni majoritar al BC „MOBIASBANCĂ - Groupe Societe Generale” S.A. Tranzacția va fi posibilă doar după ce OTP Bank Group va obține permisiunea prealabilă în scris a Băncii Naționale a Moldovei, în conformitate cu Legea privind activitatea băncilor din Republica Moldova.

E de menționat că la 4 aprilie 2019 a intrat în vigoare Regulamentul privind cadrul de administrare a activităţii băncilor care va îmbunătăți cadrul de reglementare și supraveghere bancară. Conform regulamentului menționat, băncile, în termen de până la 30 aprilie 2019, urmau să prezinte primele raportări privind procesul de evaluare a adecvării capitalului intern (ICAAP) pentru situaţia din 31 decembrie 2018.

De asemenea, Banca Națională a Moldovei a aprobat Metodologia de supraveghere și evaluare a activității băncilor (SREP) (în continuare – metodologie), grație căreia sunt transpuse standardele internaționale și cele mai bune practici în domeniul supravegherii sectorului bancar. Aprobarea metodologiei este parte a procesului de reformare a cadrului autohton de supraveghere bancară și reprezintă un pas fundamental în implementarea unui proces de supraveghere bazată pe risc, orientat spre viitor, cu utilizarea raționamentului profesional. Aceasta va permite aplicarea unei abordări de ansamblu, prin depistarea timpurie a deficiențelor și a riscurilor băncilor, care va contribui la eficientizarea supravegherii, asigurarea viabilității și stabilității sectorului bancar.

Totodată, în trimestrul I 2019, în sectorul bancar a continuat tendința de consolidare a fondurilor proprii și de creștere a portofoliului de credite. E de menționat că în perioada de referință s-a redus nesemnificativ ponderea creditelor neperformante în portofoliile de credite, însă aceasta rămâne a fi înaltă. Sectorul bancar dispune de un nivel înalt de lichiditate. Profitul obținut în trimestrul I 2019 a înregistrat o creștere față de perioada similară a anului precedent. Concomitent, au descrescut activele și depozitele, în special depozitele persoanelor juridice.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei referitor la două cele mai mari bănci (BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și BC „MOLDINDCONBANK” S.A.)

 

BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A.

Pe data de 04 aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a ridicat regimul de supraveghere intensivă a BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. și a revocat măsurile prescrise în perioada supravegherii speciale. 

Decizia a fost luată după ce s-a constatat că banca asigură transparentizarea structurii acționariatului, urmare achiziționării a 41,09% din capitalul social al băncii de către HEIM PARTNERS LIMITED, format dintr-un consorțiu internațional de investitori: BERD, Invalda INVL, Horizon Capital. În același timp, din 21.03.2019 a început exercitarea mandatului Consiliului BC „MOLDOVA-AGROINDBANK” S.A. în componența aleasă prin hotărârea Adunării generale ordinare anuale a acționarilor băncii din 22.11.2018.

 

BC „Moldindconbank” S.A.

BC „MOLDINDCONBANK” S.A. rămâne sub regim de intervenție timpurie.

În scopul neadmiterii riscurilor excesive, activitatea BC „MOLDINDCONBANK” S.A. sub regimul de intervenție timpurie este monitorizată zilnic de către Banca Națională. Respectiv, sunt examinate situațiile financiare ale acestei bănci, tranzacțiile, ordinele de zi ale ședințelor organelor de conducere etc.

Regimul de intervenție timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. a fost aplicat în octombrie 2016, urmare constatării de către BNM a activității concertate a unui grup de persoane care a achiziționat și a deținut o cotă substanțială în capitalul social al băncii în mărime de 63,89%, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM. Regimul de intervenție timpurie asupra BC „Moldindconbank” S.A. este menținut până în prezent.

Conform legislației, acțiunile menționate urmau a fi înstrăinate în termenele stabilite. Deoarece nu au fost vândute, în ianuarie 2018 acestea au fost anulate, fiind emise de către bancă acțiuni noi în mărime de 63,89% din capitalul social al băncii, care au fost expuse spre vânzare pentru o perioadă de trei luni ca pachet unic la prețul inițial stabilit de către o companie de audit internațională. Termenul de vânzare a fost prelungit de câteva ori, ultima prelungire cu încă trei luni a fost adoptată prin decizia Comitetului executiv al Băncii Naționale din 18.01.2019.

În ianuarie 2019 a fost adoptată hotărârea Comitetului executiv al BNM privind aprobarea prealabilă pentru achiziționarea de către achizitorului potențial „Doverie –invest” S.A. din Bulgaria a deținerii calificate în mărime ce atinge sau depășește nivelul de 50% în capitalul social al BC „Moldindconbank” S.A.

În luna februarie 2019, s-a efectuat tranzacția de vânzare-cumpărare a pachetului unic de acţiuni nou-emise de către BC „Moldindconbank" S.A., în urma căreia, la data de 21.02.2019 Agenţia Proprietăţii Publice a achiziţionat și înregistrat dreptul de proprietate asupra pachetului de 3 173 751 acţiuni, ceea ce constituie 63,89% din capitalul social al BC „Moldindconbank" S.A. Ulterior, la 18.03.2019, în cadrul licitației desfășurate pe piața reglementată a Bursei de Valori, compania „Doverie-Invest” S.A. din Bulgaria, a achiziționat 3 173 751 acțiuni ale B.C. „Moldindconbank” S.A., ca pachet unic, la valoarea totală de 764 048 815,74 lei, expuse la vânzare de Agenția Proprietății Publice. Înregistrarea drepturilor de proprietate asupra acțiunilor respective s-a realizat la data de 22.03.2019, astfel, „Doverie-Invest” S.A. devenind acționar majoritar cu o deținere calificată de 63,89% în capitalul băncii.

Ulterior, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis prelungirea pentru o perioadă de șase luni, începând cu data de 20 aprilie 2019, a mandatelor administratorilor temporari ai BC „Moldindconbank” S.A. având în vedere necesitatea asigurării administrării continue, neîntrerupte și prudente a băncii în perioada de desemnare și aprobare, conform statutului și legislației, a organelor de conducere statutare ale acesteia.

BC „Moldindconbank” S.A. activează în regim normal și prestează toate serviciile, inclusiv cele legate de operațiunile cu depozite, de creditare și decontări.

 

Acțiunile Băncii Naționale a Moldovei față de alte bănci

Urmare desfășurării procesului de transparentizare a acționariatului bancar, Comitetul executiv al BNM la 11.01.2019 a adoptat două decizii privind „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A. și BC „ENERGBANK” S.A.

Astfel, referitor la „Banca de Finanţe şi Comerţ” S.A., Banca Națională a constatat că un grup de acționari acționează concertat în raport cu banca și au achiziționat și posedă o deținere calificată (cotă substanțială) în capitalul social al băncii, în mărime de 36,15%, fără permisiunea prealabilă scrisă a Băncii Naționale, încălcându-se prevederile Legii privind activitatea băncilor. Ca urmare, Banca Națională a suspendat exercițiul unor drepturi ale acestor acționari (drepturile de vot, de convocare și desfășurare a adunării generale a acționarilor, de a introduce chestiuni în ordinea de zi, de a propune candidați pentru membrii consiliului societății, ai organului executiv și de a primi dividende). Acționarii în cauză urmau să înstrăineze acțiunile lor în termenele prevăzute de legislație.

Referitor la BC „ENERGBANK” S.A., Banca Națională a constatat, de asemenea, activitatea concertată a unui grup de acționari cu deținere calificată în mărime de 52,55% în capitalul băncii, fără permisiunea prealabilă scrisă a BNM, față de acest grup de acționari fiind luată decizia privind suspendarea exercițiului unor drepturi ale acestor acționari. Acționarii în cauză, în termen de 3 luni urmau să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al BC „ENERGBANK” S.A.

De asemenea, în rezultatul evaluării efectuate de către Banca Națională, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis la 11.01.2019 aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi aferente acțiunilor unui deținător direct de deținere calificată în mărime de 3,98% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A., pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară, prevăzute la art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 6.10.2017. Acționarul vizat urma, în termenii prevăzuți de legislație să înstrăineze acțiunile deținute în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A.

Astfel, luând în considerare mărimea pachetului de acțiuni ce depășește 50% din capitalul băncii, BNM a dispus în privința BC „ENERGBANK” S.A. aplicarea măsurilor de intervenție timpurie în conformitate cu Legea privind redresarea și rezoluția băncilor. O parte din membrii organului de conducere al băncii, rămas în funcție, a fost completată cu administratori temporari desemnați de BNM în scopul asigurării unei guvernanțe prudente a activității băncii în perioada de soluționare a deficiențelor identificate în structura de proprietate a băncii.

La 21.02.2019, Comitetul executiv al BNM a decis aplicarea măsurilor în vederea suspendării exercitării unor drepturi aferente acțiunilor unui deținător direct de deținere calificată în mărime de 9,6% în capitalul social al B.C. „ENERGBANK” S.A. pentru nerespectarea de către acesta a cerințelor privind adecvarea și soliditatea financiară, prevăzute de art. 48 din Legea privind activitatea băncilor nr. 202 din 06.10.2017. Acționarul cu deținerea menționată urmează în termen de 3 luni șă înstrăineze acțiunile sale.

Ulterior, în luna aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis prelungirea cu trei luni a termenului de înstrăinare de către acționari a acțiunilor B.C. „ENERGBANK” S.A. și, respectiv, ale „Băncii de Finanţe şi Comerţ” S.A.

Pe parcursul trimestrului I 2019 câteva bănci (B.C. ”EuroCreditBank” S.A., B.C. ”EXIMBANK” S.A, BC ”ProCredit Bank” S.A.) au fost sancționate cu avertisment urmare a controalelor tematice și complexe efectuate de BNM. Astfel, avertismentele au fost aplicate față de B.C. ”EuroCreditBank” S.A. ca rezultat al controlului tematic în vederea evaluării adecvării sistemelor informaționale și continuității activității, iar față de B.C. ”EXIMBANK” S.A. și BC ”ProCredit Bank” S.A.- urmare a nerespectării unor cerințe ale legislației, precum și a deficiențelor constatate în cadrul de administrare, ș.a.

Astfel, băncile urmează să înlăture toate neajunsurile depistate în cadrul controalelor pe teren.

 

Situația financiară a sectorului bancar și conformarea cu reglementările prudențiale

La 31.03.2019, situația din sectorul bancar, reflectată în baza rapoartelor prezentate de către băncile licențiate, a înregistrat următoarele tendințe:

 

Activele și obligațiunile

Activele totale au însumat 82,9 miliarde lei, micșorându-se pe parcursul primului trimestru al anului 2019 cu 0,2% (152,9 milioane lei). În structura activelor, cea mai semnificativă  micșorare a înregistrat articolul din bilanț Titlurile de datorie la cost amortizat cu 16.7% (1,8 mlrd. lei). Concomitent, cea mai mare creștere a înregistrat articolul Alte depozite la vedere – cu 23,0% (1,6 mlrd.lei).

La 31.03.2019, soldul portofoliului de credite brut a constituit 44,0 la sută din totalul activelor sau 36,5 miliarde lei, majorându-se pe parcursul perioadei analizate cu 2,9 la sută (1,0 miliarde lei). Totodată, volumul creditelor noi acordate pe parcursul primului trimestru al anului 2019  s-a majorat cu 32,4% față de aceeași perioadă a anului precedent.

Cele mai mari creșteri ale portofoliului de credite au fost consemnate la creditele acordate pentru procurarea / construcţia imobilului și creditele de consum, ca urmare a micșorării pe parcursul perioadei analizate a ratei dobânzii. Totodată, Banca Națională continuă să încurajeze băncile să își concentreze mai mult eforturile pe finanțarea economiei reale.

 

 

Investițiile în valori mobiliare (certificatele Băncii Naționale și valorile mobiliare de stat) au înregistrat o pondere de 13,0% (10.8 mlrd. lei) din totalul activelor, fiind cu 2,3 p.p. mai mică comparativ cu sfârșitul anului 2018.

Restul activelor, care constituie 42,9%, sunt menținute de către bănci în conturile deschise la Banca Națională, în alte bănci, în numerar etc.

Pe parcursul perioadei de referință, ponderea creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în totalul creditelor a descrescut cu 1,0 p.p. comparativ cu finele anului 2018, constituind 11,5% la 31.03.2019. Această pondere s-a diminuat practic la toate băncile, indicatorul menționat variind de la 5,3% până la 28,7%. Băncile își mențin tendința de diminuare a ponderii creditelor neperformante în totalul creditelor.

 

 

Totodată, s-a înregistrat o tendință de micșorare a soldului depozitelor. Conform rapoartelor prudențiale, acestea s-au micșorat cu 1,7% în perioada de referință, constituind 62,4 miliarde lei (depozitele persoanelor fizice au constituit 67,5% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice – 32,3% și depozitele băncilor – 0,2%). Cel mai mare impact asupra micșorării soldului depozitelor a avut-o descreșterea depozitelor persoanelor juridice cu 1,6 miliarde lei (7,2%), iar soldul depozitelor persoanelor fizice s-a majorat cu 452,3 mil. lei (1,1%).

Din totalul depozitelor, 58,1% a revenit depozitelor în lei, soldul acestora s-a micșorat cu 1,1 miliarde lei (3,1%), constituind 36,2 miliarde lei la 31.03.2019. Depozitele în valută au constituit 41,9% din totalul depozitelor, soldul acestora a crescut neesențial pe parcursul perioadei analizate cu 46,2 mil. lei (0,2%), alcătuind 26,2 miliarde lei. Astfel, au fost atrase depozite în valută în echivalent de 98,6 milioane lei, totodată, fluctuația cursului valutar a alcătuit (-3,5) mil. lei.

 

 

Veniturile și rentabilitatea

La 31.03.2019, profitul pe sistemul bancar a însumat 526,7 milioane lei, majorându-se cu 28,0% (115,1 mil. lei) comparativ cu perioada similară a anului precedent.

Veniturile totale au constituit 1,7 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi – 62,3% (1,1 miliarde lei), iar veniturile neaferente dobânzilor – 37,7% (644 milioane lei). Concomitent, cheltuielile totale au constituit 1,2 miliarde lei, inclusiv cheltuielile cu dobânzile – 28,6% din totalul cheltuielilor (337,8 milioane lei), iar cheltuielile neaferente dobânzilor – 71,4% din totalul cheltuielilor (842,3 milioane lei).

Majorarea profitului este determinată de descreșterea cheltuielilor neaferente dobânzilor cu 12,7% sau cu 122,1 mil. lei.

Cheltuielile cu dobânzile au scăzut cu 14,9% sau 59,0 mil. lei, ca urmare a diminuării ratei medii a dobânzii la depozite. De asemenea, s-au micșorat veniturile din dobânzi cu 1,6% sau 17,8 mil. lei, ca rezultat al descreșterii ratei medii a dobânzii la credite.

La 31.03.2019, rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului au constituit 2,4% şi respectiv 14,4%, fiind în creștere cu 0,6 p.p. și respectiv cu 3,6 p.p. comparativ cu sfârșitul anului precedent.

 

Conformarea cu cerințele prudențiale

Băncile continuă să mențină indicatorii lichidității la un nivel înalt. Astfel, valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung (principiul I al lichidităţii) a constituit 0,7 (limita ≤1), fiind la același nivel față de finele anului 2018. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) s-a diminuat neesențial, constituind 52,3% (limita ≥20%), mai mult de jumătate din activele sectorului bancar fiind concentrate în active lichide. E de menționat că, cea mai mare pondere în activele lichide revine depozitelor la BNM – 44,5%, fiind urmate de valorile mobiliare lichide – 24,9% și mijloacele interbancare nete – 20,5%. Pe parcursul trimestrului I 2019 a crescut ponderea mijloacelor interbancare nete cu 2,9 p.p., a depozitelor la BNM cu 1,2 p.p. Totodată, a descrescut ponderea valorilor mobiliare lichide cu 3,1 p.p. și ponderea numerarului cu 1,0 p.p.

Principiul III al lichidității, care reprezintă raportul dintre lichiditatea efectivă ajustată și lichiditatea necesară pe fiecare bandă de scadență și nu trebuie să fie mai mic de 1 pe fiecare bandă de scadență, este respectat de toate băncile. 

Conform rapoartelor prezentate de bănci la situația din 31.03.2019, rata fondurilor proprii totale pe sectorul bancar a înregistrat valoarea de 26,9%, fiind practic la nivelul sfârșitului anului precedent. Limita reglementată este respectată de fiecare bancă și variază între 21,2% și 72,62%.

La situația din 31.03.2019, fondurile proprii totale au constituit 11,0 miliarde lei și au înregistrat o creștere de 1,9% (208,1 mil. lei) pe parcursul perioadei menționate. Creșterea fondurilor proprii a fost determinată de majorarea profitului anilor precedenți cu 243.6 mil. lei, în principal, din contul ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare la 4 bănci, de majorarea altor elemente ale rezultatului global cu 44,4 mil. lei la o bancă (reevaluarea cotelor de participare deținute) și de micșorarea ajustărilor fondurilor proprii de nivel 1 de bază datorate filtrelor prudențiale cu 127,7 mil. lei. Concomitent, s-au micșorat alte rezerve cu 203.2 mil. lei ca rezultat al ajustării rezervei generale pentru acoperirea riscurilor bancare.

Totodată, Banca Națională a recomandat organelor de conducere ale băncilor de a nu distribui capitalului sub formă de dividende în vederea menținerii unor bănci stabile, capabile să facă față provocărilor la adresa capitalului impuse pe de o parte de cerințele de reglementare existente și pe de altă parte de desfășurarea activităților curente, care expun băncile la diferite riscuri.

Referitor la Regulamentul privind expunerile mari, e de menționat că o bancă continuă să încalce limita prudențială stabilită de BNM de 15% la sută din fondurile proprii, însă aceasta dispune de un plan de diminuare a expunerii, respectând termenele stabilite în plan.

De asemenea, o bancă încalcă limita prudențială de 30% la sută a indicatorului Ponderea sumei celor mai mari zece datorii nete la credit în portofoliul total al creditelor și angajamentele condiționale incluse la cele mai mari zece datorii. Banca dispune de o strategie de diminuare treptată a indicatorului menționat.

Referitor la respectarea Regulamentului privind tranzacţiile băncii cu persoanele sale afiliate, două bănci încalcă limitele prudențiale ale indicatorilor aferenți expunerilor față de persoanele afiliate urmare a calificării de către Banca Națională a unor entități ca fiind afiliate urmare modificărilor legislative care au avut loc în anul 2018, astfel fiind depășite limitele prudențiale aferente persoanelor afiliate. Băncile vizate au prezentat Băncii Naționale planurile privind conformarea limitelor prudențiale stabilite pentru expunerile față de persoanele afiliate și îmbunătățirea sistemelor de control intern privind identificarea și monitorizarea acestora, care au fost examinate și acceptate de BNM. Respectiv, băncile continuă să raporteze trimestrial Băncii Naționale a Moldovei despre măsurile întreprinse.

 

Dezvoltarea cadrului legislativ național și armonizarea acestuia cu legislația UE

În luna aprilie a anului 2019, întru aplicarea prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor, Banca Națională a Moldovei :

 • A aprobat Regulamentul cu privire la expunerile mari (HCE al BNM nr. 109/2019, în vigoare din 19.06.2019). Regulamentul stabilește cerințe privind calculul valorii expunerii, limitele maxime admisibile ale riscului de concentrare a expunerilor băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ale concentrărilor în portofoliul de expuneri, precum și cerințe aferente monitorizării, administrării și raportării expunerilor mari. Elementele noi ce fac parte din prezentul proiect sunt:
    -  Definirea capitalului pe care se bazează limitele;
    -  Metodele de calculare a valorilor expunerii;
    -  Determinarea expunerilor care sunt exceptate de la aplicarea limitelor stabilite prin proiect;
    -  Tratamentul tehnicilor de diminuare a riscului de credit la calcularea valorii expunerii.

  Proiectul stabilește obligativitatea băncii de a dispune de reglementări interne, inclusiv proceduri de control și administrare pentru identificarea clienților aflați în legătură, proceduri administrative și contabile riguroase și de mecanisme adecvate de control intern care să îi permită să identifice, să administreze, să monitorizeze, să raporteze și să înregistreze toate expunerile mari față de un client sau față de un grup de clienți aflați în legătură și modificările ulterioare ale acestora.

  Aprobarea Regulamentului contribuie la limitarea concentrării riscului de credit și, prin urmare, la minimizarea pierderilor maxime pe care o bancă ar putea să le suporte în cazul în care contrapartea sau grupul de clienți aflați în legătură ar putea întâmpina dificultăți la onorarea obligațiilor în calitate de debitor.
   
 • A modificat Regulamentul privind tranzacțiile băncii cu persoanele sale afiliate (aprobat prin HCA nr.240/2013). Modificările și ajustările propuse se axează, în special, pe următoarele aspecte:
    -  determinarea valorii expunerilor față de persoanele afiliate similar celor prevăzute în  Regulamentul cu privire la expuneri mari;
    -  aducerea în concordanță a termenilor în contextul Regulamentului cu privire la expuneri mari;
    -  perfecționarea procesului de prezumare a anumitor persoane ca afiliate băncii;
    -  reexaminarea caracteristicilor utilizate de către Banca Națională pentru identificarea persoanelor care au relații sau efectuează tranzacții cu banca și/sau cu afiliatele acesteia urmare a practicii de supraveghere;
    -  stabilirea cerințelor minime cu privire la politicile și procedurile interne ale băncilor aferente  gestionării riscurilor asociate tranzacțiilor cu persoane afiliate.
   
 • La 18 aprilie 2019, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a aprobat modificări la Instrucțiunea cu privire la prezentarea de către bănci a rapoartelor COREP  în scopuri de supraveghere și la Regulamentul cu privire la poziția valutară deschisă.

  Deciziile au fost luate cu  scopul de a  ajusta raportarea aferentă expunerilor mari și poziției valutare deschise, conform cerințelor stabilite în cadrul normativ și a celor mai bune practici de reglementare a piețelor financiar-bancare internaționale.

  Acest fapt va contribui la raportarea uniformă și oportună de către bănci a informației cu privire la expunerile băncii față de un client sau un grup de clienți aflați în legătură, ceea ce va îmbunătăți supravegherea riscurilor de concentrare a băncii.

  Modificările referitoare la poziția valutară deschisă se raliază la standardele internaționale de raportare privind instrumentele financiare și dispozițiile de depreciere aferente contabilizării pierderilor așteptate, precum  și cele prevăzute în unele acte normative ale Băncii Naționale.Amendamentele se vor solda cu menținerea și gestionarea mai prudentă a poziției valutare deschise.

  Modificările şi completările sus-menționate vor conduce la fortificarea cadrului normativ aferent reglementării și supravegherii activității băncilor, la minimizarea riscurilor la care se expun băncile în contextul expunerilor mari și tranzacțiilor cu persoanele afiliate și, respectiv, la consolidarea situației financiare a băncilor.

Banca Națională a Moldovei continuă elaborarea actelor normative, pentru implementarea prevederilor Legii nr.202/2017 privind activitatea băncilor.

Alinierea legislației bancare a Republicii Moldova la standardele internaționale prin perfecționarea mecanismelor cantitative și calitative de administrare a băncilor va contribui la promovarea unui sector bancar sigur și stabil, la creșterea transparenței, încrederii și atractivității sectorului bancar autohton pentru potențiali investitori și creditori ai băncilor, precum și pentru deponenți și clienți, la dezvoltarea noilor produse și servicii financiare.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).