• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.04.2014

Situația financiară a sectorului bancar în trimestrul I, 2014Pe parcursul trimestrului I, 2014  sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 31.03.2014 capitalul de gradul I al băncilor licențiate  a constituit  8,177.5 mil. lei  şi a înregistrat o creştere cu 3.3 la sută în primele trei luni ale anului. Indicatorul în cauză denotă  rezistența la nivel de sistem în cazul unor perturbări financiare externe sau interne neprevăzute.

La data respectivă, capitalul de gradul I a corespuns capitalului minim necesar (normativul ≥ 200 mil. lei) la toate băncile, cu excepţia uneia dintre aceste instituții.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor la 31.03.2014 a fost de 74.3 la sută, fiind cu 2.1 p.p. mai mare față de finele anului precedent ca urmare a majorării capitalului social din contul investiţiilor acţionarilor nerezidenți.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector se menţine în continuare la un grad înalt - 23.5 la sută (normativul ≥ 16 la sută). Indicatorul în cauză reflectă existența la unele bănci a unui potenţial de creditare.

La situaţia din 31.03.2014 activele au totalizat 78,744.2 mil. lei, sporind faţă de finele anului precedent cu 3.4 la sută din contul majorării datoriilor și a capitalului. Astfel, tendința de extindere a activităţii bancare continuă. Aceasta a fost susținută în special de sporirea la articolele „împrumuturi şi creanţe” și „numerar și echivalente de numerar”, preponderent din contul creșterii plasărilor interbancare.

La situaţia din 31.03.2014 soldul creditelor, conform rapoartelor prudenţiale, a însumat 43, 292.4  mil. lei sau cu 2.6 la sută mai mult şi exprimă o înviorare a procesului de creditare. Creditele neperformante în valoare absolută au totalizat la această dată 5.702,3 mil. lei, fiind în creștere cu 16.8 la sută față de sfîrșitul anului. Ponderea creditelor respective (substandard, dubioase şi compromise) în totalul creditelor s-a majorat cu 1.6 p.p. pînă la 13.2 la sută la 31.03.2014.

Volumul total al creditelor noi acordate în trimestrul I, 2014 a însumat echivalentul a 6906.6 mil. lei, fiind în creştere cu 31.2  la sută faţă de perioada similară a anului precedent. Respectiv, volumul total al depozitelor atrase a constituit echivalentul a 9561.6 mil. lei, sporind cu 9.9 la sută.

La situaţia din 31.03.2014 profitul aferent exerciţiului pe sectorul bancar a însumat 252.1 mil. lei sau cu 10.7 la sută  mai puțin comparativ cu perioada similară a anului precedent. Dinamica acestui indicator a fost determinată de majorarea cheltuielilor neaferente dobînzilor  cu 37.6 la sută și a celor aferente dobînzilor cu 21.5 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului acţionar la 31.03.2014 au reprezentat respectiv 1.3 la sută şi 8.5 la sută.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidității(active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani)≤1) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității(active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) ≥ 20 la sută) a înregistrat 34.7 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor şi determină soliditatea băncilor în cazul eventualelor şocuri externe.

Soldul depozitelor conform rapoartelor prudenţiale la 31.03.2014 a constituit 54,360.4 mil. lei, majorându-se comparativ cu 31.12.2013 cu 4.8 la sută.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).