• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
31.07.2015

Situația financiară a sectorului bancar în semestrul I, 2015Evoluţia indicatorilor agregați pe sectorul bancar în semestrul I al anului 2015 per ansamblu rămîne puternic distorsionată de activitatea băncilor aflate în administrare specială (B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.).

Astfel, activele totale pe sector au constituit 101,176.4 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 7,267.3 mil. lei (7.7 la sută). E de menționat că, creșterea activelor în primele 6 luni ale anului la cele  11 bănci (fără băncile aflate în administrare specială) a constituit 6,588.7 mil. lei (11.0 la sută). Totodată, activele celor  3 bănci la care a fost instituită administrarea specială s-au majorat cu 678.6 mil. lei (2.0 la sută).

La situaţia din 30.06.2015, capitalul de gradul I a constituit 9,363.9 mil. lei și pe parcursul semestrului I al anului 2015 a înregistrat o creștere de 677.7 mil. lei (7.8 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul semestrului I în mărime de 605.4 mil. lei. Concomitent, a avut loc micșorarea mărimii calculate, dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 162.6 mil. lei (5.5 la sută). Totodată, pe parcursul semestrului I au fost distribuite dividente de către două bănci, în sumă totală de 134.1 mil. lei. La situația din 30.06.2015, toate băncile, cu excepția uneia,  au raportat capitalul de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector a constituit 14.7 la sută, în creștere cu 0.8 p.p. comparativ cu finele anului precedent. Nivelul scăzut al indicatorului menționat este determinat de înregistrarea de către băncile aflate în administrarea specială (B.C.”BANCA SOCIALĂ” S.A. și Banca de Economii S.A.) a indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc de 3.2 la sută și respectiv 2.2 la sută (fiind sub limita minimă admisibilă de 16.0 la sută), în timp ce media la cele  11 bănci, fără băncile  aflate în administrare specială, este de 23.7 la sută.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 30.06.2015 se menține la un nivel înalt, constituind 77.5 la sută.

Portofoliul de credite brut la 30.06.2015 a constituit 42,780.0 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul semestrului I al anului 2015 cu 1,938.0 mil. lei (4.7 la sută).

Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a majorat cu 1,388.9 mil. lei (29.0 la sută), constituind 6,179.2 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor a sporit cu 2.7 p.p. față de finele anului precedent, constituind 14.4 la sută la 30.06.2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 1.9 p.p. și a înregistrat 16.2 la sută la 30.06.2015.

E de menționat că ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor la cele  11 bănci a constituit 9.5 la sută și este cu mult mai favorabilă față de ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor la cele  3 bănci aflate în administrare specială, care a constituit 60.3 la sută, fiind în creștere  comparativ cu finele anului precedent cu 19.6 p.p.. Respectiv, indicatorul  celor  3 bănci aflate în administrare specială a influențat negativ indicatorul pe sectorul bancar. Concomitent, indicatorul credite neperformante nete la capitalul normativ total pe sector, care a constituit 16.2 la sută, a fost influențat de indicatorul celor  3 bănci aflate în administrare specială, acesta constituind 29.3 la sută.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul semestrului I al anului 2015 s-a diminuat cu 13.4 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 12,815.5 mil. lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 21,798.7 mil. lei sau cu 16.9 la sută mai mult.

La 30.06.2015, profitul aferent exercițiului pe sectorul bancar a însumat 605.4 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 30.0 la sută din contul  majorării veniturilor neaferente dobînzilor cu 130.7 la sută și a veniturilor din dobînzi cu 22.3 la sută. E de menționat că la 30.06.2015 profitul la 11 bănci ale sectorului bancar a constituit 895.8 mil. lei, iar la cele 3 bănci aflate în administrare specială au fost înregistrate pierderi în mărime de 290.3 mil. lei (cauzate preponderent de pierderile înregistrate de Banca de Economii S.A. în mărime de 166.8 mil. lei și B .C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. în mărime de 135.6 mil. lei), care au influențat profitul obținut pe sectorul bancar.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.06.2015 au constituit 1.2 la sută şi respectiv 9.5 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2014 cu 0.3 p.p. şi 3.6 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 1.6. Acest fapt fiind  determinat de înregistrarea de către B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. a unui coeficient al lichidităţii pe termen lung de 34.2 (limita maximă admisibilă ≤1), în timp ce media la cele  11 bănci, fără băncile  aflate în administrare specială, este de 0.7.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) s-a majorat cu 4.6 p.p., constituind 27.1 la sută. Aceasta a fost influențată de deficitul de lichiditate la băncile aflate în administrare specială, care au înregistrat indici de lichiditate curentă sub limita minimă admisibilă de 20 la  sută: B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. – 3.2 la sută,  Banca de Economii S.A. – 8.8 la sută și B.C. ”UNIBANK” S.A. – 6.3 la sută, în timp ce media la  restul băncilor este de 38.1 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.06.2015, a sporit pe parcursul semestrului I cu 2.0 la sută pînă la 66,751.7 mil. lei, ca urmare a creșterii depozitelor băncilor cu 8.4 la sută pînă la 14,888.7 mil. lei și a depozitelor persoanelor fizice cu 2.0 la sută pînă la 35,297.5 mil. lei. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 3.3 la sută pînă la 16,565.5 mil. lei.

 

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).