• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
04.05.2015

Situația financiară a sectorului bancar în trimestrul I, 2015Evoluţia indicatorilor agregați pe sectorul bancar în trimestrul I al anului 2015 per ansamblu rămîne puternic distorsionată de activitatea băncilor aflate în administrare specială (B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A., Banca de Economii S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.).

Astfel, activele totale pe sector au constituit 98,270.1 mil. lei, majorîndu-se comparativ cu finele anului precedent cu 737.3 mil. lei (0.8 la sută). E de menționat că creșterea activelor în primele 3 luni ale anului pe 11 bănci a constituit 3,695.3 mil. lei (6.2 la sută). Totodată, activele pe 3 bănci la care a fost instituită administrarea specială s-au diminuat cu 2,958.0 mil. lei (7.9 la sută).

La situaţia din 31.03.2015, capitalul de gradul I a constituit 9,044.1 mil. lei și pe parcursul trimestrului I al anului 2015 a înregistrat o creștere de 331.4 mil. lei (3.8 la sută). Creşterea capitalului de gradul I a fost determinată de obținerea profitului pe parcursul trimestrului în mărime de 306.7 mil. lei. Concomitent, a avut loc micșorarea mărimii calculate dar nerezervate a reducerilor pentru pierderi la active şi angajamente condiţionale cu 62.9 mil. lei (2.1 la sută). La situația din 31.03.2015, toate băncile au raportat capital de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector a constituit 14.3 la sută, în creștere cu 1.1 p.p. comparativ cu finele anului precedent. Acest fapt este datorat de înregistrarea de către băncile aflate în administrarea specială (Banca de Economii S.A., B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. și B.C. „UNIBANK” S.A.) a indicatorului suficienței capitalului ponderat la risc de 2.7 la sută, 3.2 la sută și respectiv 13.7 la sută (fiind sub limita minimă admisibilă de 16.0 la sută), în timp ce media pe 11 bănci fără cele aflate în administrare specială este de 23.4 la sută.

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 31.03.2015 se menține la un nivel înalt, constituind 77.4 la sută.

Portofoliul de credite brut la 31.03.2015 a constituit 41,974.3 mil. lei, majorîndu-se pe parcursul trimestrului I al anului 2015 cu 1,132.3 mil. lei (2.8 la sută).

Soldul creditelor neperformante (substandard, dubioase și compromise) în valoare absolută s-a majorat cu 624.0 mil. lei (13.0 la sută), constituind 5,414.3 mil. lei, iar ponderea creditelor neperformante în total credite a sporit cu 1.2 p.p. față de finele anului precedent, constituind 12.9 la sută la 31.03.2015. Ponderea creditelor neperformante nete în capitalul normativ total s-a majorat cu 2.4 p.p. și a înregistrat 16.6 la sută la 31.03.2015.

E de menționat că ponderea creditelor neperformante în total credite pe 11 bănci a constituit 9.4 la sută și este cu mult mai favorabilă față de ponderea creditelor neperformante în total credite pe 3 bănci aflate în administrare specială, care a constituit 43.7 la sută, fiind în majorare comparativ cu finele anului precedent cu 3.0 p.p.. Respectiv, indicatorul pe 3 bănci aflate în administrare specială a influențat negativ indicatorul pe sectorul bancar. Concomitent, indicatorul credite neperformante nete la capitalul normativ total pe sector, care a constituit 16.6 la sută, a fost influențat de indicatorul pe 3 bănci aflate în administrare specială, acesta constituind 35.3 la sută.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul trimestrului I al anului 2015 s-a diminuat cu 13.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 5,991.1 mil. lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 12,664.7 mil. lei sau mai mult cu 32.5 la sută.

La 31.03.2015, profitul aferent exercițiului pe sectorul bancar a însumat 306.7 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a majorat cu 21.7 la sută din contul  majorării veniturilor neaferente dobînzilor cu 202.5 la sută și veniturilor din dobînzi cu 17.5 la sută. E de menționat că la 31.03.2015 profitul la 11 bănci ale sectorului bancar a constituit 453.3 mil. lei, iar la cele 3 bănci aflate în administrare specială au fost înregistrate pierderi în mărime de 146.6 mil. lei (cauzate preponderent de pierderile înregistrate de Banca de Economii S.A. în mărime de 139.2 mil. lei, care au influențat profitul obținut pe sectorul bancar).

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 31.03.2015 au constituit 1.2 la sută şi respectiv 9.7 la sută, fiind în creştere comparativ cu 31.12.2014 cu 0.3 p.p. şi 3.7 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidităţii) (active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) a constituit 1.5. Acest fapt este determinat de înregistrarea de către B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. a unui coeficient al lichidităţii pe termen lung de 22.6 (limita maximă admisibilă ≤1), în timp ce media pe 11 bănci fără cele aflate în administrare specială este de 0.7.

Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidităţii) (active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) s-a majorat cu 3.6 p.p., constituind 25.2 la sută. Aceasta de asemenea a fost influențată de deficitul de lichiditate la băncile aflate în administrare specială, care au înregistrat indici de lichiditate curentă sub limita minimă admisibilă de 20 la  sută: B.C. ”BANCA SOCIALĂ” S.A. – 5.5 la sută,  Banca de Economii S.A. – 6.3 la sută și B.C. ”UNIBANK” S.A. – 7.8 la sută, în timp ce media pe restul băncilor este de 35.6 la sută.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 31.03.2015, a sporit pe parcursul trimestrului I cu 2.0 la sută pînă la 66,764.8 mil. lei, ca urmare a creșterii depozitelor băncilor cu 7.7 la sută pînă la 14,788.8 mil. lei și depozitelor persoanelor fizice cu 1.2 la sută pînă la 35,007.9 mil. lei. Concomitent, soldul depozitelor persoanelor juridice s-a diminuat cu 1.0 la sută pînă la 16,968.1 mil. lei.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).