Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
20.10.2014

Situația financiară a sectorului bancar în ianuarie- septembrie 2014Pe parcursul a 9 luni ale anului 2014, sectorul bancar din Republica Moldova a consemnat următoarele tendinţe:

La situaţia din 30.09.2014, capitalul de gradul I a înregistrat o creştere de 2.3 la sută pînă la 8,107.8 mil. lei comparativ cu finele anului precedent. Această evoluţie a fost determinată, în mare măsură, de obţinerea profitului pe sector în cele 9 luni ale anului şi emisiunilor de acţiuni la 3 bănci. Capitalul de gradul I înregistrat reflectă un nivel de consolidare a băncilor licenţiate ce permite acoperirea eventualelor pierderi. La 30.09.2014, toate băncile, cu excepţia uneia, dispuneau de un capital de gradul I corespunzător capitalului minim necesar (norma ≥ 200 mil. lei).

Cota investiţiilor străine în capitalul băncilor licenţiate la 30.09.2014 a constituit 76.4 la sută, fiind cu 4.2 p.p. mai mare comparativ cu finele anului 2013. Dinamica s-a datorat majorării investiţiilor acţionarilor nerezidenţi în capitalul social cu 15.2 la sută şi micşorării investiţiilor acţionarilor autohtoni cu 7.4 la sută.

Media suficienţei capitalului ponderat la risc pe sector a constituit 19.8 la sută, fiind în scădere cu 3.2 p.p. comparativ cu finele anului precedent. La 30.09.2014, toate băncile, cu excepția uneia, respectau indicatorul dat.

La situaţia din 30.09.2014, activele au totalizat 82,114.0 mil. lei sau cu 7.8 la sută mai mult faţă de finele anului 2013 şi indică o tendinţă persistentă de extindere a activităţii bancare. În structura activelor, un impact semnificativ asupra majorării acestora au avut împrumuturile și creanțele, care au crescut cu 12.4 la sută pînă la 49,125.0 mil. lei. Cea mai mare pondere în totalul activelor a revenit  de asemenea, împrumuturilor şi creanţelor– 59.8 la sută, care s-a majorat cu 2.4 p.p. comparativ cu 31.12.2013.  

La situația din 30.09.2014 soldul creditelor, conform rapoartelor prudenţiale, redă o evoluție pozitivă și a însumat 47,228.5 mil. lei, majorîndu-se cu 12.0 la sută  pe parcursul a 9 luni ale anului 2014. Creditele neperformante în valoare absolută au constituit 5,801.4 mil. lei sau cu 19.0 la sută mai mult faţă de finele anului precedent. Ponderea creditelor neperformante în total credite s-a majorat cu 0.7 la sută pînă la 12.3 la sută, iar ponderea creditelor neperformante neteCreditele neperformante nete = suma supusă clasificării la creditele neperformante minus reducerile la acestea în capitalul normativ total  s-a majorat cu 2.5 p.p pînă la 19.1 la sută.

Volumul total al creditelor noi acordate pe parcursul a 9 luni ale anului 2014 s-a situat pe un trend de creştere cu 21.3 la sută faţă de perioada similară a anului precedent şi a totalizat 24,685.3 mil. lei. Concomitent, volumul total al depozitelor noi atrase la termen a constituit 28,969.6 mil. lei sau mai puţin cu 14.0 la sută.

Pentru 9 luni ale anului 2014, profitul aferent exercițiului pe sectorul bancar a însumat 767.2 mil. lei. Comparativ cu perioada similară a anului precedent, profitul s-a diminuat cu 8.5 la sută din contul  majorării cheltuielilor neaferente dobînziilor cu 25.9 la sută și cheltuielilor cu dobînzile cu 13.5 la sută.

Rentabilitatea activelor şi rentabilitatea capitalului la 30.09.2014 au constituit respectiv 1.3 la sută şi 8.5 la sută, fiind în descreştere comparativ cu 31.12.2013 cu 0.3 p.p. şi 0.9 p.p. respectiv.

Valoarea indicatorului lichidităţii pe termen lung pe sector (principiul I al lichidității(active cu termenul de rambursare mai mare de doi ani/resurse financiare cu termenul potenţial de retragere mai mare de doi ani) ≤1) a constituit 0.7. Lichiditatea curentă pe sector (principiul II al lichidității(active lichide, exprimate în numerar, depozite la BNM, valori mobiliare lichide, credite interbancare nete cu termenul de pînă la o lună / total active × 100%) ≥ 20 la sută) a înregistrat 34.2 la sută. Valorile respective ale indicatorilor lichidităţii relevă existenţa surselor adecvate pentru susţinerea plăţilor aferente obligaţiunilor.

Soldul depozitelor, conform rapoartelor prudenţiale la 30.09.2014, a sporit pe parcursul a 9 luni ale anului 2014 cu 11.5 la sută pînă la 57,845.1 mil. lei. În acest context, creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 8.2 la sută pînă 33,933.3 mil. lei reflectă credibilitatea sectorului bancar din Republica Moldova.

Statistica

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).