• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.05.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna aprilie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna aprilie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.8 la sută, majorîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.1 puncte procentuale şi menţinîndu-se în interiorul intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori inflaţionişti şi dezinflaţionişti, cu predominarea ultimilor. Presiunile dezinflaţioniste sînt reliefate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali şi de reducerea cererii agregate. Procesul dezinflaţionist ar putea fi contrabalansat de recuperarea economiilor din Uniunea Europeană, de eventuala majorare a preţurilor internaţionale la produsele alimentare, precum şi de propagarea impactului ajustării politicii bugetare pentru anul 2014.

Ritmul anual al inflaţiei în luna aprilie a constituit 5.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent ca urmare a majorării contribuţiei din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază pînă la valorile de 3.2 şi 1.8 puncte procentuale, respectiv. Contribuţiile preţurilor reglementate şi a combustibililor au constituit, respectiv, 0.6 şi 0.2 puncte procentuale, fiind similare celor din luna martie.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.5 la sută, fiind condiţionată de sporirea preţurilor la produsele alimentare cu 0.9 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.2 sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna aprilie 2014 valoarea de 5.5 la sută, cu 0.3 puncte procentuale superior nivelului din luna precedentă.

În luna aprilie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.6 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei din luna martie. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la ţigări, materiale de construcţii, încălţăminte, tricotaje, confecţii, mijloace de transport şi piese auto.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 0.9 la sută faţă de luna precedentă. Această creştere a fost cauzată de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 8.3 la sută, la fructe proaspete cu 2.1 la sută, la peşte şi conserve din peşte cu 1.9 la sută, la orez cu 1.6 la sută, la băuturi nealcoolice cu 0.9 la sută şi la carne, preparate şi conserve din carne cu 0.8 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la ouă cu 8.9 la sută şi la cartofi cu 2.9 la sută.

Excluzînd factorul sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.7 la sută faţă de nivelul lunii martie. Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată preponderent de dinamica monedei naţionale în ultimele luni.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 8.7 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna martie.

În luna aprilie 2014, preţurile la combustibili au înregistrat o diminuare de 0.1 la sută faţă de luna precedentă. Astfel, preţurile la lemne pentru foc s-au redus cu 1.0 la sută, generînd cea mai mare contribuţie la formarea ratei lunare. Totodată, preţurile la gazul din butelii şi la combustibilul lichid au rămas la nivelul lunii precedente, iar cele la carburanţi s-au majorat cu 1.0 la sută. Dinamica preţurilor la carburanţi a fost determinată de creşterea preţurilor produselor petroliere la pompă, ca urmare a deprecierii din ultimele luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA. Preţurile la lemne pentru foc s-au diminuat ca urmare a încheierii sezonului de încălzire, fapt ce a condus la reducerea cererii pentru produsul respectiv.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.1 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna martie.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate au crescut nesemnificativ (cu 0.04 la sută) comparativ cu luna martie, în principal, ca rezultat al majorării preţurilor la medicamente cu 0.3 la sută. Rata anuală a creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.5 la sută, fiind cu 0.3 la sută inferioară nivelului înregistrat în luna precedentă.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).