Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.09.2015

Evoluția ratei inflației în luna august 2015În luna august 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 12.2 la sută, fiind cu 3.6 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și depășind în continuare limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută. Accelerarea inflației anuale din luna august a fost determinată preponderent de majorarea tarifelor la energia electrică și gazul din rețea.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu accentuarea riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Situația creată în sistemul bancar autohton, politica fiscală stimulativă, cu predominarea elementului social în structura cheltuielilor bugetare, contribuie la menținerea unui nivel relativ sporit al consumului, fapt ce influențează dinamica prețurilor de consum începînd cu sfîrșitul anului precedent. Ajustarea suplimentară a tarifelor la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și ulterior, efectele de runda a doua de la aceste majorări, vor genera presiuni inflaționiste adiționale asupra prețurilor.  Ritmul anual de creștere al prețurilor va continua tendința sa ascendentă, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei joase de comparație din anul precedent.

În luna august, rata anuală a inflației a constituit  12.2 la sută, majorîndu-se cu 3.6 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 7.1 puncte procentuale superioară celei din luna august 2014. Corespunzător perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei. Contribuția inflației de bază  s-a majorat pînă la 4.6 puncte procentuale, iar cea a prețurilor la produsele alimentare s-a majorat pînă la 3.8 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi a preţurilor la produsele alimentare sunt, în principal, rezultatul deprecierii monedei naţionale din ultimul an. Totodată contribuția prețurilor reglementate la inflația anuală în perioada de referință s-a intensificat pînă la 3.3 puncte procentuale, iar cea a prețurilor la combustibili, deși pozitivă, a fost una mai puțin semnificativă - 0.4 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat o majorare de 2.9 la sută, în cea mai mare parte, ca urmare a creșterii prețurilor la servicii cu 8.1 la sută. Prețurile la produsele alimentare și nealimentare s-au majorat cu 0.4 la sută și 1.5 la sută respectiv.

 Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna august 2015 valoarea de 13.4 la sută, în creștere cu 1.6 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna august 2015, rata lunară a inflației de bază s-a majorat cu 1.7 la sută comparativ cu valoarea înregistrată în luna precedentă. Cea mai semnificativă contribuţie pozitivă a fost generată de modificarea preţurilor la componentele „țigări”Ca efect al modificărilor operate în direcția majorării cotei accizelor (7.0 la sută), „mijloace de transport, piese auto” (6.0 la sută), „alimentaţia publică” (1.6 la sută), „tricotaje” (1.4 la sută) şi la „confecţii” (1.2 la sută).

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 0.4 la sută față de nivelul lunii iulie, ca urmare a majorării preţurilor la „ouă” cu 10.8 la sută, la „zahăr” cu 3.3 la sută, la „cartofi” cu 2.7 la sută, la „produse de morărit şi panificaţie” cu 2.3 la sută, la „lapte şi produse lactate” cu 1.8 la sută şi la „băuturi alcoolice” cu 0.8 la sută, dar, în acelaşi timp, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea preţurilor la „legume proaspete” cu 8.4 la sută şi la „fructe proaspete” cu 0.9 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.6 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost sesizate din partea subgrupelor „produse de morărit şi panificaţie”, „legume proaspete”, „cartofi”, „lapte şi produse lactate” şi „fructe proaspete”. De menţionat că majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată în principal de consemnarea unor condiţii secetoase în vara anului 2015 ce au compromis substanţial dezvoltarea culturilor agricole în perioada analizată, dar şi de ajustarea tarifului la energia electrică şi gazul în reţea începînd cu luna august 2015, astfel contribuind la majorarea costurilor de producere. Totodată, deprecierea monedei naționale față de dolarul SUA cu 5.8 la sută pe parcursul ultimelor 3 luni de asemenea a contribuit la amplificarea presiunilor inflaţioniste asupra preţurilor la produsele alimentare.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 10.9 la sută, fiind cu 2.2 puncte procentuale superioară celei din luna iulie 2015 și cu 4.3 puncte procentuale mai mare decît în luna august 2014.

În luna august 2015, prețurile la combustibili, în ansamblu, au rămas relativ stabile în comparaţie cu luna precedentă. Astfel, preţurile la combustibili lichizi au înregistrat creşteri nule. Totodată, preţurile la carburanţi şi cărbunele de pămînt au înregistrat majorări de 0.8 şi 0.1 la sută respectiv,  dar această creştere a fost compensată de preţurile la gazul din butelii şi lemnele pentru foc, care s-au  micşorat cu 2.0 şi 0.1 la sută respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 5.2 la sută, fiind cu 1.8 puncte procentuale inferior celui din luna iulie 2015 și cu 0.3 puncte procentuale mai înalt decît în luna august 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate au înregistrat o dinamică mai pronunțată, majorîndu-se pînă la nivelul de 8.8 la sută comparativ cu luna precedentă. Această evoluţie a fost determinată în primul rînd de creșterea preţurilor la serviciile de energie electrică și gaz din rețea (32.9 la sută și 14.9 la sută). Prețurile la medicamente au continuat să manifeste o persistență semnalată în perioadele precedente, majorîndu-se cu 1.4 la sută faţă de luna precedentă. Contribuţii neglijabile la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate s-au produs datorită dinamicii prețurilor la serviciile stomatologice (0.5 la sută), serviciile transportului feroviar internațional (0.4 la sută), serviciile de transport aerian (6.9 la sută) şi chiria în căminele studenţeşti (minus 3.1 la sută).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 13.4 la sută, fiind superior cu 9.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi cu 10.8 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna august 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari şi ai pieței valutare, de asemenea, modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

2 Ca efect al modificărilor operate în direcția majorării cotei accizelor

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).