• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.08.2015

Evoluția ratei inflației în luna iulie 2015Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna iulie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.6 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superior celui din luna precedentă, depășind în continuare limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu accentuarea riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Situația creată în sistemul bancar autohton, politica fiscală stimulativă, cu predominarea elementului social în structura cheltuielilor bugetare, contribuie la menținerea unui nivel relativ sporit al consumului, fapt ce influențează dinamica prețurilor de consum începînd cu sfîrșitul anului precedent. Ajustarea suplimentară a tarifelor la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri, și mai apoi, efectele de runda a doua de la aceste majorări, împreună cu situația agrometeorologică nefavorabilă din acest an, care va afecta producția agricolă autohtonă, vor genera presiuni inflaționiste adiționale asupra prețurilor ce vor accelera în trimestrele următoare inflația. Iar ritmul anual de creștere al prețurilor va continua tendința sa ascendentă, inclusiv din cauza unei baze joase de comparație din anul precedent.

În luna iulie, rata anuală a inflației a constituit  8.6 la sută, majorîndu-se cu 0.3 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 3.3 puncte procentuale superioară celei din luna iulie 2014. Corespunzător perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei, însă contribuția inflației de bază  s-a majorat până la 4.0 puncte procentuale, iar cea a prețurilor la produsele alimentare s-a diminuat pînă la 3.0 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi a preţurilor la produsele alimentare sînt rezultatul deprecierii monedei naţionale și a măsurilor de politică fiscală din ultima perioadă. Prețurile reglementate și cele la combustibili au avut contribuții pozitive mai puțin semnificative la inflația anuală în perioada de referință, constituind 1.0 și 0.5 puncte procentuale respectiv.

Astfel, în anul curent au fost operate majorări ale cotelor accizelor la următoarele categorii de mărfuri: mijloace de transport, carburanţi, alcool, articole de tutun, etc., ceea ce contribuie la sporirea costurilor agenţilor economici şi are o influenţă directă asupra formării preţurilor la produsele menţionate. Totodată, în primele 6 luni ale anului curent cota parte a cheltuielilor pentru remunerarea angajaţilor şi prestaţii sociale în total cheltuieli ale bugetului public naţional s-a majorat cu cca. 8.4 puncte procentuale faţă de cea înregistrată în anul precedent,  şi a constituit 59.5 la sută din total, înregistrând o creştere nominală de 15.5 la sută faţă de perioada similară a anului 2014.

Rata inflației lunare a consemnat o diminuare de 0.5 la sută, fiind condiționată de scăderea prețurilor la produsele alimentare cu 2.5 la sută, atenuată de creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.7 la sută și la tarifele pentru prestarea serviciilor populației cu 0.5 la sută.

Rata anuală a inflaţiei de bază a înregistrat în luna iulie 2015 valoarea de 11.8 la sută, în creștere cu 0.7 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna iulie 2015, rata lunară a inflației de bază 1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).  a constituit 0.6 la sută. Cea mai semnificativă contribuţie pozitivă a fost generată de modificarea preţurilor la componentele "ţigări" 2 Ca efect al modificărilor operate în direcția majorării cotei accizelor.   (7.1 la sută), „articole de sanitărie şi igienă” 3 Creşterea menţionată la componenta „articole de sanitărie şi igienă” se referă la: mijloace pentru toaletă (1.3 la sută), obiecte de sanitărie și igienă (1.1 la sută), articole cosmetice şi parfumerie (0.7 la sută) etc.  (0.9 la sută), „confecţii” și „încălţăminte” (cu cîte 0.3 la sută).

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au diminuat cu 2.5 la sută față de nivelul lunii iunie, ca urmare a scăderii prețurilor la „legumele proaspete” cu 25.2 la sută, la „cartofi” cu 18.7 la sută, la „fructele proaspete” cu 4.4 la sută,  la „zahăr” cu 2.3 la sută.  Efectul acestor reduceri a fost parțial atenuat de majorarea preţurilor la „ouă” (cu 14.5 la sută), „peşte şi conserve din peşte” și „produse de morărit și panificație” (cu cîte 0.3 la sută fiecare).

Cu excluderea factorului sezonier, care a fost unul negativ, prețurile la produsele alimentare au rămas practic la nivelul lunii iunie. Scăderea sezonieră anticipată a prețurilor la fructe și legume a fost compensată într-o anumită măsură de înregistrarea unor condiții secetoase în lunile mai-iulie. Totodată, deprecierea cu 2.9 la sută a monedei naționale față de dolarul SUA în luna iulie față de iunie 2015 a generat presiuni suplimentare asupra creșterii preţurilor.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.7 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna iunie 2015 și cu 1.6 puncte procentuale mai mare decît în luna iulie 2014.

În luna iulie 2015, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.0 la sută comparativ cu luna iunie, păstrînd tendința ascendentă din luna anterioară. Dinamica respectivă s-a datorat creșterii prețurilor la lemnele pentru foc cu 2.0 la sută şi a carburanţilor cu 1.6 la sută, care au generat contribuţii de 0.9 şi 0.5 puncte procentuale la formarea ratei lunare.  În același timp, preţurile la gazul lichefiat din butelii s-au micşorat cu 4.0 la sută, generînd o contribuţie negativă de 0.4 puncte procentuale. O contribuţie minoră la formarea ratei lunare a preţurilor la combustibili a fost din partea componentei „cărbunele de pămînt”, înregistrînd o diminuare a prețurilor cu 0.2 la sută. De menţionat că, preţurile la „combustibilul lichid” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 6.9 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale superior celui din luna iunie 2015 și cu 3.3 puncte procentuale mai înalt decît în luna iulie 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate au înregistrat o dinamică mai accentuată, majorîndu-se cu 0.6 la sută comparativ cu luna iunie 2015. Această evoluţie a fost determinată în primul rînd de apariția contribuției semnificative din partea preţurilor la serviciile comunal-locative (0.6 la sută), în special, a creșterii prețurilor la serviciile de energie electrică și gaz din rețea (1.2 la sută și 0.5 la sută), a serviciilor stomatologice (1.4 la sută), precum şi de menţinerea unei contribuţii înalte din partea medicamentelor. Totodată, contribuții mai puțin pronunțate la dinamica lunară a preţurilor la servicii reglementate au fost generate de creşterea prețurilor la serviciile de transport feroviar internațional de pasageri cu 1.6 la sută și de diminuarea tarifelor la serviciile transportului aerian de pasageri cu 1.7 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produse și servicii reglementate a constituit 4.3 la sută, fiind superior cu 0.4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi cu 1.5 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna iulie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari şi ai pieței valutare și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 


1 Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).

2 Ca efect al modificărilor operate în direcția majorării cotei accizelor.

3 Creşterea menţionată la componenta „articole de sanitărie şi igienă” se referă la: mijloace pentru toaletă (1.3 la sută), obiecte de sanitărie și igienă (1.1 la sută), articole cosmetice şi parfumerie (0.7 la sută) etc.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).