Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.01.2016

Evoluția ratei inflației în luna decembrie 2015În luna decembrie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 13.6 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și depășind în continuare limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Conduita politicii monetare este afectată în continuare de complexitatea balanţei riscurilor, cu persistența riscurilor inflaţioniste. Riscurile externe la adresa inflației rămîn semnificative, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și aprofundarea recesiunii din Federația Rusă –principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Riscurile externe se propagă prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern, inducînd diminuarea pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, cu implicații asupra evoluției ulterioare a inflației. 

Riscurile la adresa inflației asociate preponderent deprecierii monedei naționale din anul precedent, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri și, ulterior, prin efectele de runda a doua determină IPC să se mențină temporar peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. În trimestrele următoare se anticipează menținerea presiunilor inflaționiste, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din anul precedent.

În luna decembrie, rata anuală a inflației a constituit 13.6 la sută, majorîndu-se cu 0.1 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 8.9 puncte procentuale superioară celei din luna decembrie 2014. Similar perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei. Contribuția prețurilor la produsele alimentare a rămas la nivelul lunii noiembrie de 5.0 puncte procentuale, în timp ce cea a inflației de bază s-a majorat pînă la nivelul de 5.0 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi ale preţurilor la produsele alimentare sînt, în principal, rezultatul deprecierii monedei naţionale din ultimul an, dar și a condițiilor secetoase din anul 2015. Totodată, contribuțiile din partea prețurilor reglementate și a prețurilor la combustibili au rămas la nivelul lunii noiembrie, constituind 3.3 și 0.2 puncte procentuale respectiv.

Rata inflației lunare a constituit 0.8 la sută, în cea mai mare parte, ca urmare a creșterii prețurilor la produsele alimentare cu 1.2 la sută, precum și la cele nealimentare cu 0.8 la sută. Prețurile la servicii s-au majorat cu 0.1 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna decembrie 2015 valoarea de 14.6 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

În luna decembrie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 1.1 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea preţurilor la componentele „mijloace de transport, piese auto” (3.0 la sută), „țigări” (1.7 la sută), „încălțăminte” (1.2 la sută) și „confecții” (1.1 la sută).

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 1.2 la sută față de nivelul lunii noiembrie, ca urmare a majorării preţurilor la „legume proaspete” cu 8.0 la sută, la „cartofi” cu 1.8 la sută, la „grăsimi” cu 1.1 la sută, la „peşte şi conserve din peşte” cu 1.1 la sută, la „lapte şi produse lactate” cu 0.9 la sută şi la „băuturi nealcoolice” cu 0.8 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „legume proaspete”, „produse de morărit şi panificaţie” și „grăsimi”. De menţionat că majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de condiţiile secetoase din vara anului 2015 ce au compromis substanţial dezvoltarea culturilor agricole în perioada analizată.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 14.3 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară celei din luna noiembrie 2015 și cu 9.2 puncte procentuale mai mare decît în luna decembrie 2014.

În luna decembrie 2015, prețurile la combustibili s-au micşorat cu 0.3 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Evoluţia respectivă a fost influenţată preponderent de diminuarea preţurilor la „carburanţi” cu 1.3 la sută. Totodată, preţurile la „cărbunele de pămînt” şi „lemnele pentru foc” s-au majorat nesemnificativ cu 0.3 şi 0.2 la sută respectiv. Preţurile la componentele „gaz din butelii” şi „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna decembrie a constituit 3.2 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior celui din luna noiembrie 2015 și cu 3.2 puncte procentuale inferior celui din luna decembrie 2014.

La mijlocul lunii noiembrie, au fost revizuite tarifele reglementate pentru serviciile de distribuţie şi furnizare a gazelor naturale și tariful pentru serviciul de transport al gazelor naturale, tarife aprobate prin hotărîrea Consiliului de Administraţie al ANRE din 18 iulie 2015. Consecinţele acestor acţiuni s-au manifestat prin diminuarea pe parcursul a două luni (noiembrie și decembrie) a prețurilor la serviciile de gaz din rețea din cadrul IPC.

Astfel, în luna decembrie, prețurile la serviciile de furnizare a gazului din rețea s-au diminuat cu 3.2 la sută. Totodată, evoluții pozitive au fost înregistrate de componenta servicii de transport, în special la transportul urban (1.0 la sută), transportul aerian (2.1 la sută), serviciile transportului feroviar (2.3 la sută), precum și tarifele de aprovizionare cu apă potabilă şi transportare a deşeurilor (în orașul Edineţ) (6.3 și 3.7 la sută, respectiv). Prețurile la medicamente au continuat să manifeste o evoluție pozitivă, însă mai modestă comparativ cu perioadele precedente, majorîndu-se cu 0.2 la sută față de luna noiembrie 2015. În acest context, prețurile reglementate au cunoscut o dinamică practic nulă față de luna noiembrie 2015.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 13.5 la sută, fiind inferior cu 0.2 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi superior cu 12.0 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna decembrie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari şi ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).