• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.02.2015

Evoluția ratei inflației în luna ianuarie 2015Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna ianuarie 2015, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.7 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi aflîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei este afectată în continuare de un şir complex de factori externi şi interni, cu accentuarea treptată a riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decît valoarea utilizată în anul 2012 la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării în anul 2015. Totodată, evoluţia preţurilor la resursele energetice pe piaţa internaţională poate contribui atît la diminuarea preţurilor interne la combustibili, precum şi la atenuarea parţială a presiunilor asupra majorării tarifelor la gazele naturale şi la energia electrică.

În luna ianuarie, rata anuală a inflaţiei a constituit 4.7 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi fiind cu 0.4 puncte procentuale mai scăzut decît în luna ianuarie 2014. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentareÎn conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustaţi la structura cheltuielilor băneşti de la Conturile Naţionale (metadatele de referinţă http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf ). Trecerea la coeficienţii de ponderare noi (ponderea inflaţiei de bază majorîndu-se în detrimentul preţurilor la produsele alimentare)  a fost efectuată pentru calcularea IPC în ianuarie 2015.  şi a inflaţiei de bază, de 1.6 şi, respectiv, 2.4 puncte procentuale. Preţurile reglementate şi cele la combustibili au contribuit la inflaţia anuală cu 0.5 şi 0.3 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.8 la sută, fiind condiţionată preponderent de creşterea cu cîte 0.9 la sută a preţurilor la produsele alimentare și nealimentare, precum și de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.4 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). înregistrat, în luna ianuarie 2015, valoarea de 7.0 la sută, în creştere cu 0.7 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna ianuarie 2015, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 1.2 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la mijloace de transport și piese auto, articole pentru uz casnic, închirierea apartamentelor, materiale de construcție și mobilă.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 0.9 la sută faţă de nivelul lunii precedente, ca urmare a creşterii preţurilor la legume proaspete cu 7.0 la sută, la fructe proaspete cu 5.0 la sută, la orez cu 1.4 la sută, la pește și conserve din pește cu 0.9 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la zahăr cu 1.9 la sută, la ouă cu 1.3 la sută și la cartofi cu 0.4 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.1 la sută faţă de nivelul lunii decembrie, preponderent, ca urmare a deprecierii pe parcursul ultimelor luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 4.5 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale inferior celui din luna decembrie 2014 şi cu 2.8 puncte procentuale mai mic decît în luna ianuarie 2014.

În luna ianuarie 2015, preţurile la combustibili s-au diminuat cu 1.4 la sută comparativ cu luna precedentă. Această dinamică a fost influenţată de reducerea preţurilor la carburanţi cu 4.4 la sută, drept consecinţă a scăderii în luna decembrie a preţurilor la benzină şi motorină, în contextul micşorării preţurilor la petrol pe piaţa internaţională. De asemenea, dinamica respectivă a mai fost condiţionată şi de diminuarea preţurilor cu 2.7 la sută înregistrată la gazul din butelii. Totodată, preţurile la cărbunele de pămînt și lemnele pentru foc au consemnat majorări de 0.9 și 0.5 la sută, respectiv, ca urmare a sporirii cererii la acestea în perioada de referință din cauza temperaturilor mai scăzute. Preţul la combustibil lichid a rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 4.9 la sută, fiind cu 1.6 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna decembrie 2014 şi cu 1.8 puncte procentuale mai înalt decît în luna ianuarie 2014.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.6 la sută comparativ cu luna decembrie 2014, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 2.0 la sută și la serviciile stomatologice cu 1.6 la sută. Totodată, preţurile la serviciile de transport feroviar şi aerian internaţional s-au majorat cu 3.6 și 6.3 la sută, respectiv.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 1.9 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale superior celui din luna precedentă şi cu 0.9 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna ianuarie 2014.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).