• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.05.2016

Evoluția ratei inflației în luna aprilie 2016În luna aprilie 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 8.3 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

De menționat că, ritmul anual al inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe la adresa inflației rămîn ridicate, dezinflaționiste, avînd ca sursă activitatea economică slabă din țările zonei euro și continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în dinamica ulterioară a inflației. Totodată, riscurile la adresa inflației decurg și din volatilitatea prețurilor internaționale la materiile prime alături de incertitudini asociate cotațiilor petroliere.

În luna aprilie, rata anuală a inflației a constituit 8.3 la sută, micșorîndu-se cu 1.1 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 0.7 puncte procentuale superioară celei din luna aprilie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare și a inflației de bază au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an dar și a secetei din anul precedent. Totuși contribuția acestora a fost inferioară celei din luna precedentă. Astfel, contribuția prețurilor la produsele alimentare s-a diminuat pînă la nivelul de 3.8 puncte procentuale, iar cea a inflației de bază – pînă la 2.9 puncte procentuale. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate s-a diminuat pînă la 1.7 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili a constituit minus 0.3 puncte procentuale, fiind la nivelul lunii precedente, exercitînd un impact semnificativ inferior celorlalte subcomponente.

Rata inflației lunare a rămas la nivelul lunii martie (0.0 la sută), ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 0.9 la sută, precum și a scăderii prețurilor la servicii cu 1.5 la sută. De menționat că, în luna aprilie 2016, prețurile la mărfurile nealimentare au rămas la nivelul lunii precedente.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna aprilie 2016 valoarea de 9.7 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna aprilie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.3 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la componentele „țigări” (1.0 la sută), „încălțăminte” (0.8 la sută), „educație și învățămînt” (0.7 la sută) și „îmbrăcăminte” (0.4 la sută). Micșorarea prețurilor la „mobilă” și „materiale de construcție” (cu 0.2 și 0.1 la sută, respectiv) a atenuat creșterea, într-o măsură mai mare, a ritmului lunar al inflației de bază.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 0.9 la sută față de nivelul lunii martie 2016, ca urmare a creșterii prețurilor la „cartofi” cu 12.0 la sută, la „fructe proaspete” cu 5.9 la sută, la „legume proaspete” cu 5.0 la sută, la „zahăr și subrogații lui” cu 1.2 la sută și la „băuturi alcoolice” cu 0.7 la sută. Totodată, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea prețurilor la „ouă” (minus 6.4 la sută) și „lapte și produse lactate” (minus 1.2 la sută).

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.4 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „fructe proaspete” și „cartofi”. De menționat că majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de apariția produselor cu caracter puternic sezonier (cartofi noi, căpșuni). Totodată, pentru a treia lună consecutiv se diminuează prețurile la „lapte și produse lactate” și la „carne și preparate din carne”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.3 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna martie 2016 și cu 1.5 puncte procentuale mai mare decît în luna aprilie 2015.
În luna aprilie 2016, prețurile la combustibili s-au micșorat cu 0.1 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția respectivă a fost influențată preponderent de diminuarea prețurilor la „cărbunele de pământ” cu 1.7 la sută. Totodată, prețurile la „carburanţi”, la „lemne pentru foc”,  la „gazul din butelii” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii martie.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna aprilie a constituit minus 3.8 la sută, fiind la nivelul lunii martie 2016 și cu 9.1 puncte procentuale inferior celui din luna aprilie 2015.

În luna de referință, preţurile la produsele şi serviciile reglementate s-au diminuat cu 2.1 la sută față de nivelul lunii martie 2016. Evoluția respectivă a fost determinată în cea mai mare parte de diminuarea prețurilor la energia electrică cu 9.9 la sută, în urma hotărîrii din 12 martie 2016 a Consiliul de Administraţie al ANRE care a actualizat tarifele în vigoare la serviciile de distribuţie şi de furnizare a energiei electrice. Modificările legislative cu privire la activitatea farmaceutică adoptate de Parlamentul Republicii Moldova au cauzat, pentru prima dată în ultimii trei ani diminuarea prețurilor la medicamente cu 1.7 la sută. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au înregistrat o reducere de 1.4 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene – cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 7.6 la sută, fiind inferior cu 3.2 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și superior cu 3.8 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în luna aprilie 2015.

În acest context, analizînd balanța riscurilor, se anticipează un proces de reducere graduală a ritmului anual de creștere a prețurilor, cu revenirea acestuia în limitele intervalului de variație al țintei în trimestrul III 2016.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).