• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.07.2016

Evoluția ratei inflației în luna iunie 2016În luna iunie 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.4 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

De menționat că rata anuală a  inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării  tarifului la energia electrică în luna aprilie, diminuării prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din fluctuațiile majore de pe piețele financiare de natură să afecteze și piața petrolului. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere, în comparație cu anul precedent, a producției agricole, fapt ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum. Astfel, analizînd balanța riscurilor, se observă o prevalare accentuată a riscurilor dezinflaționiste și se anticipează un proces de reducere rapidă a ritmului anual de creștere a prețurilor, inclusiv datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.


În luna iunie, rata anuală a inflației a constituit 7.4 la sută, micșorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 0.9 puncte procentuale inferioară celei din luna iunie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare (3.1 puncte procentuale) și a inflației de bază (2.9 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. Totuși, contribuțiile din partea acestora sunt inferioare celor din luna precedentă. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor inferioară celei din luna precedentă și a constituit 1.6 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili, similar perioadelor precedente, a fost una neglijabilă, dar negativă.

Rata inflației lunare a consemnat un  nivel de minus 0.3 la sută ca urmare a scăderii prețurilor la produsele alimentare cu 1.1 la sută. Impactul negativ al acestora a fost parțial atenuat de majorarea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.3 la sută. De menționat că, în luna iunie 2016, prețurile la servicii au rămas la nivelul lunii precedente.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna iunie 2016 valoarea de 9.3 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna iunie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.2 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „întreținerea zilnică a gospodăriei” cu 0.6 la sută, „articole de uz personal” cu 0.4 la sută, „articole de uz casnic” cu 0.4 la sută, „încălțăminte” cu 0.4 la sută. Diminuarea prețurilor la „mijloace de transport, piese auto” (cu 0.4 la sută) a susținut temperarea ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna iunie, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 1.1 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a reducerii prețurilor la „legume proaspete” cu 14.1 la sută, la „cartofi” cu 13.4 la sută, la „lapte și produse lactate” cu 0.8 la sută și la „fructe proaspete” cu 0.1 la sută. În același timp, însă, aceste diminuări au fost atenuate de majorarea prețurilor la „ouă” cu 24.0 la sută, la „pește și conserve din pește” cu 0.8 la sută, la „zahăr și substituenții lui” cu 0.6 la sută și la „băuturi nealcoolice” cu 0.5 la sută.

Excluzînd factorul sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.1 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea subgrupelor „ouă”, „carne și preparate din carne”, „lapte și produse lactate” și „produse de morărit”. Totodată, vectorul diminuării  a fost susținut de reducerea prețurilor la „legume proaspete” și „cartofi”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 7.6 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2016 și cu 1.6 puncte procentuale mai mică decît în luna iunie 2015.

În luna iunie 2016, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.4 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată preponderent de majorarea prețurilor la „carburanți” cu 3.2 la sută. Dinamica acestora este rezultatul majorărilor de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință. Majorarea respectivă este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE (în vigoare din 13 mai 2016), precum și cu traiectoria prețurilor la petrol pe piața internațională. Conform Metodologiei, ANRE, la fiecare 14 zile calendaristice, în ziua de marți, stabilește prețurile plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei, motorinei și a gazului lichefiat, care nu pot fi depășite de operatori din piață. Totodată, prețurile la „gazul din butelii” au cunoscut o diminuare de 15.3 la sută. În același timp, prețurile la „lemne pentru foc”, la „cărbune de pămînt” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii mai 2016.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna iunie a constituit minus 3.2 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior celui din luna mai 2016 și cu 9.1 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna iunie 2015.

În luna de referință, prețurile la produsele și serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută față de nivelul lunii mai 2016. Această evoluție a fost determinată, în mare măsură, de majorarea prețurilor la „medicamente” cu 0.7 la sută. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au consemnat o creștere de 1.4 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene s-au diminuat cu 1.6 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 7.4 la sută, fiind inferior cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și superior cu 3.5 puncte procentuale față de valoarea înregistrată în luna iunie 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).