• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.04.2015

Evoluția ratei inflației în luna martie 2015Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna martie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.1 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și depășind limita superioară a intervalului de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu prevalarea riscurilor proinflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua,  determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În luna martie, rata anuală a inflației a constituit 7.1 la sută, majorîndu-se cu 0.6 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și fiind cu 1.4 puncte procentuale superior celui din luna martie 2014. Această evoluție a fost determinată, în principal, de contribuția din partea inflației de bază  și a prețurilor la produsele alimentare de 3.6 și, respectiv, 2.4 puncte procentuale. Prețurile reglementate și cele la combustibili au contribuit la inflația anuală cu 0.7 și 0.4 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.9 la sută, fiind condiționat de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 1.3 la sută, la cele nealimentare cu 0.9 la sută, precum și de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populației cu 0.2 la sută.

Rata anuală a inflaţiei de bază Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).   a înregistrat în luna martie 2015 valoarea de 10.6 la sută, în creștere cu 0.4 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna martie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.7 la sută. Cele mai semnificative majorări de prețuri aferente inflației de bază au fost la detergenți, articole sanitare și de igienă, tricotaje, confecții și materiale de construcții.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 1.3 la sută față de nivelul lunii precedente, ca urmare a creșterii prețurilor la fructe proaspete cu 6.8 la sută, la zahăr cu 5.3 la sută, la legume proaspete cu 4.4 la sută, la băuturi nealcoolice cu 3.4 la sută, la cartofi cu 3.2 la sută, la pește și conserve din pește cu 2.7 la sută și la produse de morărit și panificație cu 1.6 la sută. Totodată, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea prețurilor la ouă cu 20.9 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.2 la sută față de nivelul lunii februarie, preponderent, ca urmare a deprecierii pe parcursul ultimelor luni a monedei naționale față de dolarul SUA.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 7.0 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale superior celui din luna februarie 2015 și cu 1.5 puncte procentuale mai mic decît în luna martie 2014.

În luna martie 2015, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.6 la sută comparativ cu luna precedentă. Dinamica ascendentă a acestora a fost influențată de creșterea prețurilor la carburanți cu 2.1 la sută, ca rezultat al majorărilor de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna februarie. Totodată, prețurile la gazul din butelii au înregistrat o diminuare de 0.8 la sută. În același timp, prețurile la cărbune de pămînt, lemne pentru foc și combustibil lichid au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 5.3 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna februarie 2015 și cu 2.1 puncte procentuale mai înalt decît în luna martie 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.6 la sută comparativ cu luna februarie 2015, ca rezultat al creșterii prețurilor la medicamente cu 2.7 la sută și la serviciile de sănătate cu 1.2 la sută. Totodată, prețurile la serviciile de transport aerian au înregistrat o diminuare de 5.6 la sută, iar cele aferente transportului feroviar internațional s-au majorat cu 0.8 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 3.0 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și cu 0.2 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna martie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile, indicatorii pieței valutare și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).