Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.02.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna ianuarie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna ianuarie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 5.1 la sută sau cu 0.1 puncte procentuale mai puţin faţă de luna precedentă, menţinîndu-se în proximitatea ţintei inflaţiei pe termen mediu de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori inflaţionişti şi dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt conturate, în special, de reducerea cererii agregate şi de deprecierea monedelor naţionale ale unor parteneri comerciali. Factorii ce ar putea contrabalansa procesul dezinflaţionist sînt redresarea economiilor din Uniunea Europeană şi o eventuală majorare a preţurilor la produsele alimentare pe pieţele internaţionale.

Ritmul anual al inflaţiei în luna ianuarie a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă, preponderent din cauza micşorării contribuţiei din partea preţurilor reglementate (pînă la 0.7 puncte procentuale). Contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare s-a menţinut ridicată (2.7 puncte procentuale). Cea din partea inflației de bază conformitate cu Metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul precedent. Trecerea la coeficienţii de ponderare noi (ponderea inflaţiei de bază majorîndu-se în detrimentul preţurilor reglementate) a fost efectuată în luna ianuarie a.c., pentru calcularea IPC în luna ianuarie 2014.a crescut uşor (pînă la 1.6 puncte procentuale)În conformitate cu Metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienţii de ponderare, în baza structurii cheltuielilor băneşti ale populaţiei conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul precedent. Trecerea la coeficienţii de ponderare noi (ponderea inflaţiei de bază majorîndu-se în detrimentul preţurilor reglementate) a fost efectuată în luna ianuarie a.c., pentru calcularea IPC în luna ianuarie 2014., iar aportul preţurilor la combustibili continuă să fie nesemnificativ (0.2 puncte procentuale).

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.8 la sută, fiind condiţionată de sporirea preţurilor la produsele alimentare cu 1.4 la sută, a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută şi a tarifelor pentru prestarea serviciilor populaţiei cu 0.3 sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna ianuarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării Anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 ianuarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat în luna ianuarie 2014 valoarea de 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul atins în luna precedentă şi semnalînd astfel lipsa unor presiuni inflaţioniste din partea cererii agregate în pofida deprecierii monedei naţionale faţă de valutele partenerilor comerciali.

În luna ianuarie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.6 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei înregistrate în luna precedentă. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază s-au remarcat la ţigări, piese auto şi biciclete, alimentaţie publică, închirierea apartamentelor, mobilă şi detergenţi. Cu excluderea factorului sezonier, inflaţia de bază în luna analizată a sporit cu 0.5 la sută faţă de luna decembrie 2013.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 1.4 la sută faţă de luna precedentă. Creşterea respectivă a fost cauzată de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 10.0 la sută, la cartofi cu 6.5 la sută, la fructe proaspete cu 2.1 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.6 la sută, şi la băuturi nealcoolice cu 0.6 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la zahăr cu 1.8 la sută şi la ouă cu 1.1 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 7.3 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă.

Majorările preţurilor la produsele sus-menţionate au fost influenţate de recolta sub aşteptări de legume din anul 2013, de evoluţia monedei naţionale şi de creşterea preţurilor internaţionale la produsele lactate. După excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare au marcat o creştere de 0.4 la sută.

În luna ianuarie 2014, preţurile la combustibili au înregistrat o majorare de 0.1 la sută faţă de luna precedentă. Astfel, preţurile la gazul din butelii au crescut cu 0.2 la sută, iar cele la cărbunele de pămînt şi la carburanţi – cu cîte 0.1 la sută. În luna ianuarie a fost reflectată parţial majorarea operată în ultimele zile ale lunii în cadrul componentei carburanţi, explicată de operatori prin majorarea accizelor şi deprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 3.1 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna precedentă.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate au sporit cu 0.2 la sută comparativ cu luna precedentă, în principal, ca rezultat al majorării preţurilor la medicamente cu 0.7 la sută şi a chiriei pentru căminele studenţeşti cu 2.9 la sută. Rata anuală a creşterii preţurilor reglementate a constituit 2.8 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferioară valorii înregistrate la sfîrşitul anului 2013.

Banca Naţională a Moldovei va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv evoluţiile consumului populaţiei, remiterilor şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).