• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.07.2017

Evoluția ratei inflației în luna iunie 2017În luna iunie 2017, rata anuală a inflației a constituit 7.3 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă, poziționându-se în continuare peste limita superioară a intervalului de 5.0 la sută ±1.5 puncte procentuale.

Dinamica inflației în luna iunie 2017 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Conform așteptărilor, inflația și-a întrerupt temporar traiectoria ascendentă observată în prima jumătate a anului curent. Evoluția respectivă a fost determinată de majorarea cererii agregate și de creșterea unor tarife, impactul acestora fiind atenuat de tendința de apreciere a monedei naționale și de reducerea prețurilor la petrol și la combustibili pe piața internă.

În același timp, în luna iunie a.c. rata anuală a inflației a fost cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna iunie 2016. Cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației au exercitat prețurile la produsele alimentare (3.6 puncte procentuale), fiind similar celui din luna precedentă. De asemenea, traiectoria ratei anuale a inflației a fost susținută și de prețurile reglementate (1.8 puncte procentuale). Contribuția din partea inflației de bază a rămas la nivelul lunii precedente (1.5 puncte procentuale), iar contribuția prețurilor la combustibili s-a micșorat până la 0.5 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de minus 0.4 la sută ca urmare a diminuării prețurilor la produsele alimentare cu 1.2 la sută, precum și la mărfurile nealimentare cu 0.4 la sută, iar prețurile la servicii au sporit cu 0.7 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna iunie 2017 valoarea de 4.7 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna iunie 2017, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.1 la sută. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „altele” pe seama scumpirii închirierii apartamentelor, „țigări”, „încălțăminte”, „întreținerea zilnică a gospodăriei”. Totodată, aceste contribuții pozitive au fost parțial atenuate de diminuarea prețurilor la „mijloace de transport, autopiese”, „educație și învățământ” pe fondul micșorării plății pentru creșe și grădinițe, „cultură și odihnă”.

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au diminuat cu 1.2 la sută față de nivelul lunii mai 2017. Pe subcomponente, se constată micșorarea prețurilor la „cartofi” cu minus 11.6 la sută, la „legume proaspete” cu minus 9.7 la sută, la „fructe proaspete” cu minus 1.3 la sută, la „grăsimi” cu minus 0.6 la sută, la „lapte și produse lactate” cu minus 0.5 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit nesemnificativ cu 0.2 la sută în comparație cu nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au înregistrat grupele „carne, preparate și conserve din carne”, „lapte și produse lactate”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 9.0 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna mai 2017 și cu 1.4 puncte procentuale mai mare celei din luna iunie 2016.

În luna iunie 2017, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 2.0 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția respectivă a fost influențată preponderent de reducerea prețurilor la „carburanți” cu 3.4 la sută. Dinamica acestora este rezultatul reducerii de prețuri la benzină și motorină de către companiile petroliere în luna de referință, în concordanță cu prețurile la petrol pe piața internațională (prețul petrolului marca Urals s-a diminuat cu 7.1 la sută față de luna mai), dar și cu tendința de apreciere a monedei naționale. Prețurile la „cărbunele de pământ” și la „gazul din butelii” s-au diminuat nesemnificativ, generând în comun o contribuție negativă de 0.1 puncte procentuale la formarea ratei lunare, în timp ce prețurile la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii mai 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna iunie 2017 a constituit 7.2 la sută, fiind cu 2.6 puncte procentuale inferior nivelului din luna mai 2017 și superior cu 10.4 puncte procentuale celui înregistrat în iunie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au crescut cu 0.6 la sută fața de nivelul lunii mai 2017. Evoluția respectivă a fost determinată în cea mai mare parte de creșterea tarifelor la apeduct și canalizare. Astfel, acestea s-au majorat cu 15.2 la sută pe fondul aprobării tarifelor noi de către ANRE pentru serviciul public de alimentare cu apă, de canalizare și epurare a apelor uzate pentru operatorii S.A. „Apă-Canal Chișinău” și Î.M. „Apă Canal” din Ungheni.

Tarifele la serviciile transportului feroviar internațional au crescut cu 3.1 la sută, iar la serviciile transportului aerian s-au diminuat cu 2.9 la sută. Prețurile la medicamente s-au redus cu 0.7 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 7.5 la sută, superior cu 0.4 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 0.1 puncte procentuale celui din luna iunie 2016.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 

Rata anuală a inflației

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).