• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.02.2017

Evoluția ratei inflației în luna ianuarie 2017În luna ianuarie 2017, rata anuală a inflației a constituit 3.0 la sută, în creștere cu 0.6 puncte procentuale față de luna precedentă și s-a aflat sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației, în luna ianuarie, reprezintă o creștere după trendul descendent din anul 2016. Evoluția respectivă a fost determinată de dinamica prețurilor în luna ianuarie și de efectul unui nivel scăzut al inflației la începutul anului 2016.

Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, incertitudinii evoluției prețurilor la petrol și la gazele naturale alături de accelerarea creșterii economice în regiune. Riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența unui nivel înalt de lichiditate pe piața monetară, alături de impactul modificărilor de accize și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amânarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina generează un impact dezinflaționist asupra evoluției ulterioare a inflației.

BNM estimează că rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017 și se va afla în limitele coridorului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de 5.0 la sută, în corespundere cu prognoza inflației din Raportul asupra inflației nr.1, 2017.

În același timp, în luna ianuarie curent rata anuală a inflației a fost cu 10.4 puncte procentuale inferioară celei din luna ianuarie 2016. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentareÎn conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienții de ponderare, în baza structurii cheltuielilor bănești ale populației conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustați la structura cheltuielilor bănești de la Conturile Naționale (metadatele de referință http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf). Trecerea la coeficienții de ponderare noi (ponderea prețurilor reglementate și ponderea inflației de bază s-au majorat în detrimentul ponderii prețurilor la produsele alimentare și a prețurilor la combustibili) a fost efectuată pentru calcularea IPC în ianuarie 2017.[1]  (1.5 puncte procentuale) și cea a inflației de bază (1.2 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra inflației. Acesta s-a produs sub incidența factorului sezonier pronunțat, inclusiv a înregistrării unor temperaturi scăzute, care a cauzat majorarea prețurilor la produsele alimentare, în special, la fructe și legume. De asemenea, impactul inflaționist a fost condiționat și de traiectoria ascendentă a prețurilor la petrol pe piața internațională. Contribuțiile din partea acestora au înregistrat mărimi inferioare celor din luna precedentă. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate s-a menținut negativă (minus 0.3 puncte procentuale ), iar contribuția prețurilor la combustibili s-a majorat până la 0.5 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a fost de 1.2 la sută ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 2.2 la sută, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.9 la sută și a prețurilor la servicii cu 0.3 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna ianuarie 2017 valoarea de 3.9 la sută, în descreștere cu 0.6 puncte procentuale față de luna precedentă.

În luna ianuarie 2017, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „educație și învățământ” cu 1.9 la sută, „alimentație publică” cu 0.8 la sută, „țigări” cu 0.7 la sută. Aceste evoluții au fost generate de creșterea plății pentru creșe și grădinițe, majorarea normelor de alimentație a copiilor în instituțiile de învățământ și modificările accizelor pentru unele categorii de mărfuri.

În luna ianuarie 2017, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 2.2 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a creșterii prețurilor la „legume proaspete” cu 14.2 la sută, la „cartofi” cu 9.8 la sută, la „fructe proaspete” cu 7.2 la sută, la „grăsimi” cu 1.2 la sută,  la „pește și conserve din pește” cu 1.1 la sută. Totodată, aceste majorări au fost ușor atenuate de diminuarea prețurilor la „ouă” cu 1.5 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 1.0 la sută în comparație cu nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „legume proaspete”, „fructe proaspete” și „cartofi”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 3.8 la sută, fiind cu 1.0 puncte procentuale superioară celei din luna decembrie 2016 și cu 10.8 puncte procentuale inferioară celei din luna ianuarie 2016.

În luna ianuarie 2017, prețurile la combustibili s-au majorat cu 4.1 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată de creșterea prețurilor la „carburanți”, care s-au majorat cu 6.0 la sută. Dinamica acestora este rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină, efectuate de companiile petroliere în luna de referință și este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, fiind favorizată de dinamica prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 2.3 la sută. În același timp, prețurile la „cărbunele de pământ” și la „lemne pentru foc” au crescut cu 2.7 și 1.4 la sută, respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna ianuarie 2017 a constituit 7.9 la sută, fiind cu 6.3 puncte procentuale superior nivelului din luna decembrie 2016 și cu 5.2 puncte procentuale celui înregistrat în ianuarie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au rămas la nivelul lunii decembrie 2016. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional s-au diminuat cu 6.0 la sută, iar prețurile la serviciile transportului aerian s-au majorat cu 2.3 la sută. Prețurile la medicamente s-au redus cu 0.4 la sută în contextul lipsei presiunilor din partea evoluției monedei naționale față de dolarul SUA, precum și în urma negocierilor dintre Guvern și rețelele mari de farmacii. Prețurile la serviciile de comunicare la distanță s-au majorat cu 0.3 la sută, ca urmare a modificărilor operate de Moldtelecom S.A.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 1.3 la sută, inferior cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 14.4 puncte procentuale celui din luna ianuarie 2016.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 


[1] În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienții de ponderare, în baza structurii cheltuielilor bănești ale populației conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustați la structura cheltuielilor bănești de la Conturile Naționale (metadatele de referință http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf). Trecerea la coeficienții de ponderare noi (ponderea prețurilor reglementate și ponderea inflației de bază s-au majorat în detrimentul ponderii prețurilor la produsele alimentare și a prețurilor la combustibili) a fost efectuată pentru calcularea IPC în ianuarie 2017.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).