• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.11.2015

Evoluția ratei inflației în luna octombrie 2015În luna octombrie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 13.2 la sută, fiind cu 0.6 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și depășind în continuare limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu persistența riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, mențin riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin canalul remiterilor populației și al comerțului extern. Acest fapt poate influența ulterior evoluția inflației, iar escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Ajustarea suplimentară a tarifelor la serviciile reglementate, majorarea accizelor la unele categorii de mărfuri și, ulterior, efectele de runda a doua de la aceste majorări vor genera presiuni inflaționiste adiționale asupra prețurilor. Ritmul anual de creștere al prețurilor va continua tendința sa ascendentă, inclusiv din cauza condițiilor agrometeorologice nefavorabile din acest an și a bazei joase de comparație din anul precedent.

În luna octombrie, rata anuală a inflației a constituit 13.2 la sută, majorîndu-se cu 0.6 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 8.4 puncte procentuale superioară celei din luna octombrie 2014. Corespunzător perioadelor precedente, dinamica anuală a inflației de bază și a preţurilor la produsele alimentare au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflaţiei. Contribuția inflației de bază s-a majorat pînă la nivelul de 4.8 puncte procentuale, iar cea a prețurilor la produsele alimentare - pînă la 4.7 puncte procentuale. Contribuţiile pozitive semnificative ale inflaţiei de bază şi a preţurilor la produsele alimentare sînt, în principal, rezultatul deprecierii monedei naţionale din ultimul an, dar și a condițiilor secetoase din anul curent. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor superioară celei din luna precedentă (3.4 puncte procentuale), iar contribuția prețurilor la combustibili a rămas la nivelul lunii septembrie (0.1 puncte procentuale).

Rata inflației lunare a consemnat o majorare de 1.8 la sută, în cea mai mare parte, ca urmare a creșterii prețurilor la produsele alimentare cu 3.5 la sută, precum și la cele nealimentare cu 1.3 la sută. Prețurile la servicii s-au majorat cu 0.3 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna octombrie 2015 valoarea de 14.1 la sută, în creștere cu 0.5 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna octombrie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 1.3 la sută. Cea mai semnificativă contribuţie pozitivă a fost generată de modificarea preţurilor la componentele „confecţii” (2.4 la sută), „alimentaţia publică” (1.9 la sută), „încălțăminte” (1.8 la sută), „țigări” (1.7 la sută) şi „articole de uz casnic” (1.6 la sutăCreşterea menţionată la componenta „articole de uz casnic” se referă la: plite electrice (5.4 la sută), jucării, jocuri, obiecte colecționate (3.4 la sută), aspiratoare și aparate de lustruit parchetul (3.0 la sută), mașini de spălat rufe și veselă (2.0 la sută) etc..)1 .

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 3.5 la sută față de nivelul lunii septembrie, ca urmare a majorării preţurilor la „legume proaspete” cu 26.1 la sută, la „ouă” cu 13.3 la sută, la „zahăr” cu 3.9 la sută, la „fructe proaspete” cu 3.5 la sută, la „grăsimi” cu 3.0 la sută, la „lapte şi produse lactate” cu 1.7 la sută şi la „carne, preparate şi conserve din carne” cu 0.8 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.6 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuţii pozitive la formarea ratei lunare a preţurilor la produsele alimentare au fost sesizate din partea subgrupelor „legume”, „grăsimi”, „fructe proaspete”, „lapte şi produse lactate”, „produse de morărit şi panificaţie”, „cartofi” şi „zahăr”. Majorarea preţurilor la produsele sus-menţionate a fost influenţată, în principal, de consemnarea unor condiţii secetoase în vara anului 2015 ce au compromis substanţial dezvoltarea culturilor agricole în perioada analizată. Totodată, deprecierea monedei naționale față de dolarul SUA cu 5.0 la sută pe parcursul ultimelor 3 luni, de asemenea, a contribuit la amplificarea presiunilor inflaţioniste asupra preţurilor la produsele alimentare.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 13.5 la sută, fiind cu 0.9 puncte procentuale superioară celei din luna septembrie 2015 și cu 8.7 puncte procentuale mai mare decît în luna octombrie 2014.

În luna octombrie 2015, prețurile la combustibili, în ansamblu, au înregistrat o dinamică pronunţată, fiind cu 1.0 la sută superioare celor din luna precedentă. Evoluţia respectivă s-a datorat, în principal, creşterii preţurilor la „lemnele pentru foc” şi „cărbunele de pămînt” cu 2.0 şi 1.4 la sută respectiv. În perioada de referinţă, preţurile la „carburanţi” s-au diminuat cu 0.3 la sută. Totodată, preţurile la „combustibili lichizi” şi „gazul din butelii” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna octombrie a constituit 2.1 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superior celui din luna septembrie 2015 și cu 5.8 puncte procentuale inferior celui din luna octombrie 2014.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate au cunoscut o dinamică redusă, majorîndu-se doar cu 0.3 la sută față de luna septembrie. Prețurile la medicamente au continuat să manifeste o creștere graduală ca și în perioadele precedente, cu 1.4 la sută faţă de luna septembrie. Contribuţii neglijabile la dinamica lunară a preţurilor la serviciile reglementate s-au produs din contul dinamicii prețurilor la serviciile rituale (7.9 la sută), chiria în caminele studențești (2.2 la sută), la serviciile medicale cu plată (1.0 la sută), precum și la serviciile de transport aerian (minus 4.9 la sută).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 13.9 la sută, fiind superior cu 0.3 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente şi cu 11.5 puncte procentuale faţă de valoarea înregistrată în luna octombrie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari şi ai pieței valutare, de asemenea, modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 


Creşterea menţionată la componenta „articole de uz casnic” se referă la: plite electrice (5.4 la sută), jucării, jocuri, obiecte colecționate (3.4 la sută), aspiratoare și aparate de lustruit parchetul (3.0 la sută), mașini de spălat rufe și veselă (2.0 la sută) etc..

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).