• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2017

Evoluția ratei inflației în luna iulie 2017În luna iulie 2017, rata anuală a inflației a constituit 7.3 la sută, fiind similară celei din luna precedentă și în concordanță cu ultima prognoză a BNM.

Dinamica inflației în luna iulie 2017 a fost determinată de efectul dezinflaționist al factorului sezonier caracteristic pentru această perioadă. Eliminarea impactului factorului sezonier denotă influența unor șocuri sectoriale pozitive în condițiile unei cereri agregate cu efect neglijabil asupra prețurilor. Totodată, impactul acestor șocuri a fost atenuat de aprecierea monedei naționale, reducerea prețurilor la petrol și la combustibili pe piața internă.

Cea mai mare contribuție asupra ratei anuale a inflației a fost din partea prețurilor la produsele alimentare (3.5 puncte procentuale), cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. De asemenea, traiectoria ratei anuale a inflației a fost susținută și de prețurile reglementate (1.7 puncte procentuale). Contribuția din partea inflației de bază a fost cu 0.1 puncte procentuale peste nivelul lunii precedente (1.6 puncte procentuale), iar cea din partea prețurilor la combustibili s-a micșorat până la 0.4 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de minus 0.9 la sută ca urmare a diminuării prețurilor la produsele alimentare cu 2.3 la sută, precum și la mărfurile nealimentare cu 0.2 la sută, iar prețurile la servicii au sporit cu 0.2 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință 5.0 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

În luna iulie 2017, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „mijloace de transport, piese auto”, „țigări”, „cultură și odihnă”, „alimentație publică”. Totodată, diminuarea prețurilor la „educație și învățământ”, pe fondul micșorării plății pentru creșe și grădinițe, „întreținerea zilnică a gospodăriei”, au atenuat puțin din contribuția pozitivă a subcomponentelor menționate.

Prețurile la produsele alimentare s-au diminuat, în special, la „cartofi” cu 24.1 la sută, la „legume proaspete” cu 18.7 la sută, la „fructe proaspete” cu 6.5 la sută. Majorarea prețurilor la „ouă” (3.5 la sută), la „carne, preparate și conserve din carne” (0.6 la sută), la „băuturi alcoolice” (0.5 la sută) au redus din impactul dezinflaționist.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.4 la sută în comparație cu nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au înregistrat grupele „legume proaspete”  și „carne, preparate și conserve din carne”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.9 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna iunie 2017 și cu 1.0 puncte procentuale mai mare celei din luna iulie 2016.

În luna iulie 2017, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 2.0 la sută față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de reducerea prețurilor la „carburanți” cu 2.9 la sută, ca rezultat al scăderii prețurilor la benzină și motorină în luna iunie. Astfel, în luna iunie a fost înregistrată o parte din această diminuare, în luna iulie reflectându-se a doua parte. Prețurile la „cărbunele de pământ” și la „gazul din butelii” s-au diminuat, generând în comun o contribuție negativă de 0.4 puncte procentuale la formarea ratei lunare, în timp ce prețurile la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii iunie 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna iulie 2017 a constituit 5.9 la sută, fiind cu 1.3 puncte procentuale inferior nivelului din luna precedentă și superior cu 10.8 puncte procentuale celui înregistrat în iulie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au rămas practic la nivelul lunii iunie 2017, fapt determinat, în principal, de micșorarea prețurilor la medicamente cu 0.4 la sută. Tarifele la serviciile transportului aerian au crescut cu 2.9 la sută, iar la serviciile transportului feroviar internațional cu 1.5 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 7.4 la sută, inferior cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 0.5 puncte procentuale celui din luna iulie 2016.
BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 

Rata anuală a inflației

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).