• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.11.2016

Evoluția ratei inflației în luna octombrie 2016În octombrie 2016, rata anuală a inflației a constituit 2.5 la sută, în descreștere cu 0.5 puncte procentuale față de septembrie. Este pentru a doua lună consecutiv, când aceasta se află în afara limitei de jos a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, reducerii prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor inflaționiste sunt marcate de evoluția prețurilor la petrol alături de incertitudini asociate prețurilor internaționale la materiile prime și produsele alimentare. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din impactul modificărilor de accize din anul 2017 și, respectiv, al recoltei din anul 2017.

În următoarele luni se anticipează o diminuare a ritmului anual de creștere a prețurilor. Aceasta va fi condiționată de prevalarea factorilor de natură dezinflaționistă din cauza cererii interne modeste din 2016 înregistrate în continuare și a efectelor acestui an agricol bun.

Ulterior, în corespundere cu prognoza inflației din Raportul asupra inflației nr.4, 2016, se estimează că rata anuală a inflației va intra în intervalul de variație de la ținta inflației pe parcursul trimestrului I 2017.

În luna octombrie, rata anuală a inflației a constituit 2.5 la sută, mai puțin cu 0.5 puncte procentuale față de luna precedentă și, respectiv, cu 10.7 puncte procentuale față de octombrie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a inflației de bază (1.8 puncte procentuale) și cea a prețurilor la produsele alimentare (1.4 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației determinat de factorul sezonier pronunțat, deprecierea monedei naționale din ultimul an, dar și de seceta din anul precedent. De menționat însă contribuțiile din partea acestora, inferioare față de luna precedentă. Totodată, contribuțiile din partea prețurilor reglementate și din partea prețurilor la combustibili au fost negative: minus 0.5 și minus 0.1 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 1.3 la sută ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 2.4 la sută, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.6 la sută și la servicii cu 0.5 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna octombrie 2016 valoarea de 5.9 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna octombrie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.6 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „țigări” cu 2.8 la sută, „încălțăminte” cu 2.0 la sută, „îmbrăcăminte” cu 0.9 la sută, „întreținerea zilnică a gospodăriei” cu 0.7 la sută etc. ca urmare a modificării accizelor la țigări, precum și de efectul sezonier. Scăderea prețurilor la „educație și învățământ” a atenuat puțin influența componentelor menționate asupra ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna octombrie 2016, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 2.4 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a creșterii prețurilor la „ouă” cu 21.4 la sută, „legume proaspete” cu 19.2 la sută, la „cartofi” cu 6.4 la sută, la „grăsimi” cu 1.7 la sută, la „lapte și produse lactate” cu 0.9 la sută și la „pește și conserve din pește” cu 0.7 la sută. În același timp, aceste sporiri au fost atenuate de scăderea prețurilor la „fructe proaspete” cu 3.4 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.4 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „cartofi”, „ouă” și „pește și conserve din pește”. Creșterea prețurilor la ouă s-a datorat majorării exporturilor acestora, fapt ce a redus oferta acestora pe piața internă.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 3.5 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferioară celei din luna septembrie 2016 și cu 10.0 puncte procentuale - celei din luna octombrie 2015.

În luna octombrie 2016, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.7 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată de creșterea tuturor sub-componentelor. Dinamica acestora este rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință și este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, precum și cu traiectoria prețurilor la petrol pe piața internațională și deprecierea monedei naționale. Conform ultimelor modificări legislative, ANRE va stabili numai prețurile-plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei, nu și cele pentru comercializarea gazului lichefiat. Astfel, prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 4.4 la sută. În același timp, prețurile la „lemne pentru foc” au crescut cu 2.0 la sută. Această evoluție poate fi atribuită atât cererii sporite odată cu începerea sezonului de încălzire, cât și acțiunilor autorităților efectuate pentru a diminua tăierea pădurilor. În același timp, prețurile la „combustibilul lichid” și „cărbunele de pământ” s-au majorat cu 2.3 și 0.7 la sută față de nivelul lunii precedente, respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna octombrie 2016 a constituit minus 1.1 la sută, fiind cu 0.7 puncte procentuale superior celui din luna septembrie 2016 și cu 3.2 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna octombrie 2015.

În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.2 la sută față de luna septembrie 2016. Astfel, s-au majorat tariful la „încălzirea centrală” cu 7.1 la sută și la „aprovizionare cu apă caldă” cu 8.2 la sută, în același timp, prețurile la medicamente s-au diminuat cu 1.7 la sută.

Majorarea tarifului la „încălzirea centralizată” cu 7.1 la sută s-a produs în urma deciziei ANRE din 16 septembrie 2016, prin care s-a stabilit tariful la energia termică livrată consumatorilor din mun. Chișinău în mărime de 1068.22 lei /Gcal, în creștere cu 81.22 lei sau cu 8.2 la sută față de tariful în vigoare din anul 2011. Ca urmare a adoptării noului tarif pentru energia termică, a fost ajustat și tariful pentru „aprovizionarea cu apă caldă” cu 8.2 la sută. Aceste creșteri de tarife au determinat majorarea cu 1.0 la sută a componentei „cheltuieli legate de întreținerea casei”.

Diminuarea prețurilor la medicamente s-au produs în contextul reducerii cu 40.0 la sută pentru 160 de denumiri comerciale ale medicamentelor de importanță socială, adoptate începând cu 12 octombrie 2016.

Prețurile la serviciile transportului feroviar internațional și prețurile la serviciile aeriene au consemnat o diminuare cu 1.2 și 0.9 la sută, respectiv. În același timp, chiria în case de stat s-a majorat cu 0.6 la sută, iar tarifele la serviciile medicale cu plată au crescut cu 0.8 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 2.1 la sută, în scădere cu 0.1 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 16.0 puncte procentuale inferior celui din luna octombrie 2015.

BNM va monitoriza și anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).