• Zilele și orele de primire în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale.


  • Octavian Armașu, Guvernator al Băncii Naţionale

    Prima zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.


  • Vladimir Munteanu, Prim-viceguvernator al Băncii Naţionale

    A doua zi de luni a lunii: 14.00-17.00.
    Programare la telefon: +373 22 822 606.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.06.2018

Evoluția ratei inflației în luna mai 2018În luna mai 2018, rata anuală a inflației a constituit 2.8%, cu 0.9 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă și a ieșit, anticipat în conformitate cu prognozele publicate anterior, sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Datele cu privire la evoluția ratei anuale a inflației în lunile aprilie și mai prezintă o inflație similară celei anticipate și denotă valabilitatea prognozei publicate în luna mai 2018.

Dinamica inflației în luna mai 2018 a fost determinată de cererea agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (1.7 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.1 și, respectiv, 0.5 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 0.5 puncte procentuale, cu 0.1 puncte procentuale inferioară lunii precedente.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.5%, fiind similară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a rămas practic la nivelul lunii precedente. Scăderea prețurilor la produsele alimentare cu 0.5% a fost compensată de  creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.2% și la servicii cu 0.5% condiționată de ponderi diferite în componența IPC.

Rata lunară a inflației de bază în luna mai a înregistrat o creștere de 0.4%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la componentele „cultură și odihnă” ca urmare a majorării cu 43.6% a prețurilor la turismul peste hotarele țării și „țigări” (1.2%). O diminuare a prețurilor a înregistrat segmentul „educație și învățământ”, ca urmare a scăderii plăților pentru creșe și grădinițe de copii cu 2.4% și „autoturisme și remorci” (1.5%).

Micșorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna aprilie 2018 cu 0.5% a fost condiționată, în special de scăderea prețurilor la „ouă” (-18.4%), la „legume proaspete” (-3.1%), la „zahăr” (-1.8 %) și la „lapte și produse lactate” (-1.2%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat ca urmare a sporirii prețurilor la „cartofi” (19.8%), la „fructe proaspete” (0.9%) și la „băuturi alcoolice” (0.4%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au scăzut cu 0.3% față de nivelul lunii precedente.

În luna mai 2018, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.8% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 3.6%, generând o contribuție de 1.9 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată de majorările de prețuri la benzină și motorină conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” și „cărbune de pământ” au înregistrat diminuări de 0.5% și 0.3%, respectiv. Prețurile la „lemnele pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii aprilie 2018.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au diminuat cu 0.1% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată de diminuarea prețurilor la medicamente cu 0.4%  și la serviciile transportului feroviar internațional cu 0.6%, evoluție atenuată de sporirea prețurilor la serviciile transportului aerian cu 0.4%.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 2.2%, fiind cu 0.6 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 9.3 puncte procentuale inferior celui din luna mai 2017.

Pentru perioada următoare, anticipăm o cerere agregată modestă, însă aproape de potențial, care va genera în continuare presiuni dezinflaționiste.

Totodată, începând cu a doua jumătate a trimestrului III menționăm intensificarea riscurilor asociate perspectivei inflației. Acestea derivă din creșterea prețurilor internaționale la petrol și materii prime, incertitudinea cu privire la durata acestei creșteri (care împreuna cu alți factori ar putea determina deciziile aferente tarifelor la serviciile reglementate în 2019), disensiunile comerciale dintre principalii actori ai economiei mondiale, vulnerabilitatea prețurilor la produsele agricole autohtone față de condițiile meteorologice, și respectiv incertitudinile privind recolta din anul 2018.

Astfel, pornind de la balanța riscurilor există o probabilitate de inversare a tendințelor inflaționiste începând cu finele trimestrului III al anului curent.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).