• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.09.2016

Evoluția ratei inflației în luna august 2016În luna august 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 3.6 la sută, fiind cu 3.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă, reîncadrîndu-se în intervalul de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, după o perioadă de 18 luni de aflare în afara acestuia.

De menționat că rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, diminuării prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale, evoluția prețurilor la petrol alături de incertitudini asociate prețurilor internaționale la materiile prime și produsele alimentare. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere a producției agricole comparativ cu anul precedent, ceea ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum.

În luna august, rata anuală a inflației a constituit 3.6 la sută, micșorîndu-se cu 3.4 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 8.6 puncte procentuale inferioară celei din luna august 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare (2.6 puncte procentuale) și a inflației de bază (2.2 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. Totuși, contribuțiile din partea acestora fiind inferioare celor din luna precedentă. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost inferioară celei din luna iulie și a constituit minus 0.4 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili a rămas la nivelul lunii precedente de minus 0.3 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de minus 0.4 la sută ca urmare a scăderii prețurilor la produsele alimentare cu 1.2 la sută. Impactul negativ al acestora a fost parțial atenuat de majorarea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.1 la sută și la servicii cu 0.2 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna august 2016 valoarea de 7.5 la sută, fiind cu 1.3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna august 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.4 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „țigări” cu 2.7 la sută, „mijloace de transport, piese auto” cu 0.8 la sută, „alimentație publică” cu 0.8 la sută, „cultură și odihnă” cu 0.7 la sută, „încălțăminte” cu 0.6 la sută. Diminuarea prețurilor la „materiale de construcție” cu 0.2 la sută și la „întreținerea zilnică a gospodăriei” cu 0.1 la sută a susținut temperarea ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna august, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 1.2 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a reducerii prețurilor la „cartofi” cu 13.4 la sută, la „legume proaspete” cu 10.1 la sută, la „fructe proaspete” cu 7.7 la sută. În același timp, însă, aceste diminuări au fost atenuate de majorarea prețurilor la „ouă” cu 2.1 la sută, la „carne, preparate și conserve din carne” cu 1.1 la sută și la „băuturi alcoolice” cu 0.8 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.3 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „legume proaspete” și „carne, preparate și conserve din carne.”

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 6.2 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale inferioară celei din luna iulie 2016 și cu 4.7 puncte procentuale mai mică decît în luna august 2015.

În luna august 2016, prețurile la combustibili s-au redus cu 0.5 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția descendentă a acestora a fost influențată preponderent de scăderea prețurilor la „carburanți” cu 2.8 la sută. Dinamica acestora este rezultatul diminuării de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință. Reducerea respectivă este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, precum și cu traiectoria prețurilor la petrol pe piața internațională. Conform ultimelor modificări legislative, ANRE va stabili numai prețurile-plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei, nu și cele pentru comercializarea gazului lichefiat. Acestea din urmă vor fi stabilite de operatorii de pe piață după un alt mecanism, prevăzut de Metodologia sus-menționată. Astfel, prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 12.8 la sută. În același timp, prețurile la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii iulie 2016, iar la „cărbune de pămînt” s-au diminuat nesemnificativ.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna august a constituit minus 5.5 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior celui din luna iulie 2016 și cu 10.7 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna august 2015.

În luna de referință, prețurile la produsele și serviciile reglementate au rămas la nivelul lunii iulie 2016. Prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au consemnat o creștere de 0.1 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene au crescut cu 4.6 la sută. În același timp, prețurile la serviciile de închiriere a apartamentelor de către studenți s-au majorat cu 0.7 la sută iar la serviciile de apeduct și canalizare au crescut cu 1.3 la sută, majorarea avînd loc exclusiv în regiunea Centru a țării. Prețurile la medicamente, pentru a doua lună consecutiv, au consemnat o dinamică ușor negativă (minus 0.2 la sută), în contextul introducerii modificărilor legislative cu privire la activitatea farmaceutică adoptate în primăvara anului curent, efectuate cu scopul de a reduce prețul medicamentelor pentru consumatorul final.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 1.7 la sută, în scădere cu 8.6 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 15.1 puncte procentuale inferior celui din luna august 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).