• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.10.2018

Evoluția ratei inflației în luna septembrie 2018În luna septembrie 2018, rata anuală a inflației a constituit 2.4%, cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă. Conform prognozei publicate anterior, aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%. 

Datele cu privire la evoluția ratei anuale a inflației pentru trimestrul III, 2018 indică o inflație ușor superioară celei anticipate și publicate în Raportul asupra inflației nr.3, 2018 din cauza dinamicii prețurilor la produsele alimentare.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (2.1 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.0 și, respectiv, 0.5 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 1.1 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.1%, cu 0.1 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.1%, ca urmare a majorării prețurilor la mărfurile nealimentare 0.4%. Prețurile la produsele alimentare au rămas practic la nivelul lunii precedente (0.01%), iar la servicii s-au diminuat cu 0.1%.

Rata lunară a inflației de bază în luna septembrie a înregistrat o creștere lunară de 0.4%. Dinamica inflației de bază a fost influențată preponderent de majorarea prețurilor la „țigări” cu 2.2% și la „mijloace de transport, piese auto” cu 1.8%, evoluție atenuată de diminuarea prețurilor la „turismul peste hotarele țării” cu 12.7%.

În luna septembrie a.c., prețurile la produsele alimentare au rămas practic la nivelul lunii precedente, ca urmare a scăderii prețurilor la „cartofi” (-6.6%), la „fructe proaspete” (-5.7%) și la „zahăr” (-1.9%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat ca urmare a sporirii prețurilor la „ouă” (5.0%) și la „legume proaspete” (3.1%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.4% față de nivelul lunii precedente.

De asemenea, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.9% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de majorarea prețurilor la „lemnele pentru foc” cu 2.1%, generând o contribuție de 0.7 puncte procentuale. Prețurile la „gazul din butelii” au crescut cu 2.3%, iar prețurile la „cărbune de pământ”, la „combustibil lichid” și la „carburanți” au rămas la nivelul lunii precedente.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au scăzut cu 0.2% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată, în principal, de reducerea prețurilor la medicamente cu 1.0%. Totodată, tarifele la serviciile de transport feroviar și aerian au scăzut cu 6.9% și 0.8%, respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 4.9%, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).