Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.07.2018

Evoluția ratei inflației în luna iunie 2018În luna iunie 2018, rata anuală a inflației a constituit 3.2%, cu 0.4 puncte procentuale mai mult față de luna precedentă, și se află pentru a doua lună, conform prognozelor publicate anterior, sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Datele cu privire la evoluția ratei medii anuale a inflației prezintă o inflație identică celei anticipate și denotă valabilitatea prognozei publicate în luna mai 2018 (abaterea nulă).

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (2.0 puncte procentuale) au înregistrat prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile la combustibili au avut un impact de 1.1 și, respectiv, 0.6 puncte procentuale. Prețurile reglementate au generat o contribuție negativă de minus 0.6 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 3.7%, cu 0.2 puncte procentuale superioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a rămas practic la nivelul lunii precedente. Scăderea prețurilor la produsele alimentare cu 0.4% a fost compensată de creșterea prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.1% și la servicii cu 0.5%.

Rata lunară a inflației de bază în luna iunie a înregistrat o creștere de 0.2%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au referit la componentele „cultură și odihnă” ca urmare a majorării cu 11.8% a prețurilor la turismul peste hotarele țării și „țigări” (1.3%). Plățile pentru creșe și grădinițe de copii s-au majorat cu 3.7%. Totodată, prețurile la „autoturisme și remorci” s-au diminuat cu cca 2% în condițiile aprecierii monedei naționale față de euro.

Micșorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna mai 2018 cu 0.4% a fost determinată, în special de scăderea prețurilor la „cartofi” (-8.7%), la „legume proaspete” (-2.5%), la „zahăr” (-2.0%), la „fructe proaspete” (-0.8%), la „lapte și produse lactate” (-0.7%) și la „carne, preparate și conserve de carne” (-0.3%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au majorat ca urmare a sporirii prețurilor la „ouă” (10.4%) și la „băuturi alcoolice” (0.7%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.7% față de nivelul lunii precedente.

În luna iunie 2018, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.7% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 0.9%, generând o contribuție de 0.5 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată de majorările de prețuri la benzină și motorină conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” au crescut cu 4.3%. Prețurile la „lemnele pentru foc” și „cărbune de pământ” au înregistrat diminuări de 0.6% și 1.4%, respectiv.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au majorat cu 0.2% față de nivelul lunii precedente. Dinamica respectivă a fost determinată de creșterea în nordul țării a tarifului la transportarea gunoiului cu 18.3%, la serviciile transportului feroviar internațional cu 2.8% și cele pentru transportul aerian cu 8.5%, precum și la serviciile comunicării la distanță cu 0.3%.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 2.5%, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 10.0 puncte procentuale inferior celui din luna iunie 2017.

Pentru perioada imediat următoare, anticipăm o cerere agregată modestă care, împreună cu reducerea tarifului la energia electrică, va condiționa în continuare presiuni dezinflaționiste.

Totodată, menționăm intensificarea riscurilor asociate perspectivei inflației. Acestea derivă din creșterea prețurilor internaționale la petrol și materii prime, incertitudinea cu privire la durata acestei creșteri (care împreună cu alți factori ar putea determina deciziile aferente tarifelor la serviciile reglementate în 2019), disensiunile comerciale dintre principalii actori ai economiei mondiale și  incertitudinile privind recolta din anul 2018.

O evaluare mai precisă și detaliată a situației macroeconomice, a prognozei pe termen mediu a inflației și a eventualelor riscuri și provocări la care este supusă politica monetară în perioadele următoare va fi prezentată în Raportul asupra inflației nr. 3, 2018. Raportul dat urmează a fi publicat pe data de 2 august 2018.

BNM va monitoriza în continuare evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).