• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
18.04.2017

Evoluția ratei inflației în luna martie 2017În luna martie 2017, rata anuală a inflației a constituit 5.1 la sută, în creștere cu 0.4 puncte procentuale față de luna precedentă și s-a poziționat în proximitatea țintei de 5.0 la sută cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.

Ritmul anual al inflației continuă dinamica ascendentă înregistrată în perioada ianuarie-februarie. Evoluția respectivă a fost determinată de dinamica prețurilor în luna martie și de efectul unui nivel scăzut al inflației la începutul anului 2016.

Riscurile externe de natură inflaționistă sunt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare și petrol. Riscurile și incertitudinile de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența lichidităților excesive în sectorul bancar, politica fiscală stimulativă pentru anul 2017, efectul unei perioade de bază scăzute în anul 2016, dar și din majorarea anticipată a unor tarife la serviciile comunale.

BNM estimează că rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă până în trimestrul III 2017 și se va afla în limitele coridorului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, în corespundere cu prognoza inflației din Raportul asupra inflației nr.1, 2017.

În același timp, în luna martie a.c. rata anuală a inflației a fost cu 4.3 puncte procentuale inferioară celei din luna martie 2016. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare (2.0 puncte procentuale) și cea a inflației de bază (1.4 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra inflației. Contribuțiile din partea acestora au înregistrat mărimi superioare celor din luna precedentă. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate s-a majorat cu 0.2 puncte procentuale față de februarie 2017, constituind 0.9 puncte procentuale, iar cea a prețurilor la combustibili a rămas la nivelul lunii precedente (0.8 puncte procentuale).

Rata inflației lunare a fost de 0.4 la sută ca urmare a majorării prețurilor la servicii cu 1.5 la sută, la mărfurile nealimentare cu 0.1 la sută, iar prețurile la produsele alimentare s-au menținut la nivelul lunii precedente.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna martie 2017 valoarea de 4.6 la sută, în creștere cu 0.3 puncte procentuale față de luna precedentă.

În luna martie 2017, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.7 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele: „educație și învățământ” cu 5.4 la sută, „țigări” cu 2.7 la sută, „îmbrăcăminte” cu 0.7 la sută. Aceste evoluții au fost cauzate de majorarea plății pentru creșe și grădinițe de copii alături de modificările în cadrul politicii fiscale privind majorarea cotelor accizelor, care s-au reflectat în majorarea prețurilor.

În luna martie 2017, prețurile la produsele alimentare s-au menținut la nivelul lunii precedente. Pe subcomponente, se constată creșterea prețurilor la „fructe proaspete” cu 4.4 la sută, la „pește și conserve din pește” cu 0.8 la sută, la „cartofi” cu 0.7 la sută, la „zahăr” cu 0.6 la sută și la „carne, preparate și conserve din carne” cu 0.6 la sută. Totodată, aceste majorări au fost atenuate de diminuarea prețurilor la „ouă” cu 9.9 la sută, la „legume proaspete” cu 3.1 la sută și la „lapte și produse lactate” cu 1.0 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.2 la sută în comparație cu nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „carne, preparate și conserve din carne” și „fructe proaspete”, fiind parțial atenuate de diminuarea prețurilor la legume proaspete.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 5.0 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale superioară celei din luna februarie 2017 și cu 5.1 puncte procentuale inferioară celei din luna martie 2016.

În luna martie 2017, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 1.2 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția respectivă a fost influențată de reducerea prețurilor la „carburanți” cu 2.0 la sută. Dinamica acestora este rezultatul reducerii de prețuri la benzină și motorină de către companiile petroliere în luna de referință, fiind favorizată de dinamica prețurilor la petrol pe piața internațională, alături de tendința de apreciere a monedei naționale față de dolarul SUA. Prețurile la „cărbunele de pământ” s-au micșorat cu 1.5 la sută, iar, prețurile la „gazul din butelii”, la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna martie 2017 a constituit 12.5 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior nivelului din luna februarie 2017 și superior cu 16.3 puncte procentuale celui înregistrat în martie 2016.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au crescut cu 1.2 la sută fața de nivelul lunii februarie 2017. Evoluția respectivă a fost determinată în cea mai mare parte de creșterea tarifelor la serviciile medicale și energia electrică. Majorarea tarifelor la serviciile medicale cu 16.8 la sută față de tarifele aflate în vigoare din anul 2011 s-a produs în urma deciziei Ministerului Sănătății de a ajusta Catalogul tarifelor unice pentru serviciile medico-sanitare. Partea cea mai mare a acestei ajustări a fost reflectată în luna februarie (48.2 la sută). Astfel, prețurile la energia electrică s-au majorat cu 1.0 la sută, după ce ANRE a aprobat, în ședința din 17 martie 2017, actualizarea tarifelor la serviciile de producere, furnizare și distribuție a energiei electrice pentru următorii operatori: Î.C.S. „Gas Natural Fenosa Furnizare Energie” SRL, S.A. „RED-Nord” și S.A. „RED Nord-Vest”. De menționat că noile tarife au intrat în vigoare la 24 martie 2017. Prin urmare, cea mai mare parte a ajustării respective se va reflecta  asupra prețurilor în luna aprilie.

Tarifele la serviciile transportului feroviar internațional s-au diminuat cu 3.1 la sută, iar la serviciile transportului aerian – cu 0.4 la sută. Prețurile la medicamente s-au redus cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 3.6 la sută, superior cu 0.8 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și fiind inferior cu 7.2 puncte procentuale celui din luna martie 2016.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).