• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.01.2015

Evoluția ratei inflației în luna decembrie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna decembrie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.7 la sută, diminuîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.1 puncte procentuale și menţinîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Evoluţia ritmului anual al inflaţiei în trimestrul IV, 2014 a depăşit valoarea anticipată în cadrul proiecţiilor publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna noiembrie 2014, abaterea fiind determinată preponderent de creşterea peste aşteptări a preţurilor la produsele alimentare și a preţurilor componente ale inflaţiei de bază, ca urmare a deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni, cu accentuarea treptată a riscurilor proinflaţioniste. Probabilitatea tot mai mare a unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei, ceea ce poate influenţa dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decît valoarea utilizată în anul 2012 la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării în anul 2015. Totodată, evoluţia preţurilor la resursele energetice pe piaţa internaţională poate contribui atît la diminuarea preţurilor interne la combustibili precum şi, la atenuarea parţială a presiunilor asupra majorării tarifelor la gaze naturale şi energie electrică.

În luna decembrie, ritmul anual al inflaţiei a constituit 4.7 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.5 puncte procentuale mai scăzut decît în luna decembrie 2013. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază, de 1.9 şi, respectiv, 2.1 puncte procentuale. Preţurile reglementate şi cele la combustibili au contribuit la inflaţia anuală cu 0.3 şi 0.4 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.7 la sută, fiind condiţionată preponderent de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1.4 la sută şi a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.5 la sută. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au avut o dinamică modestă, majorîndu-se cu 0.1 la sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat, în luna decembrie 2014, valoarea de 6.3 la sută, în creştere cu 0.4 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna decembrie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.7 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la confecţii, mijloace de transport și piese auto, încălţăminte și  detergenţi.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 1.4 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Creşterea respectivă a fost cauzată de sporirea preţurilor la legume proaspete cu 8.0 la sută, la cartofi cu 6.0 la sută, la ouă cu 3.4 la sută, la fructe proaspete cu 2.8 la sută, la lapte şi produse lactate cu 0.9 la sută și la produse de morărit cu 0.8 la sută, fiind parţial atenuată de diminuarea preţurilor la zahăr cu 1.4 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.5 la sută faţă de nivelul lunii noiembrie. Creşterea respectivă se datorează preponderent deprecierii pe parcursul ultimelor luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 5.1 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna noiembrie şi cu 2.5 puncte procentuale mai mic decît în luna decembrie 2013.

În luna decembrie 2014, preţurile la combustibili s-au diminuat cu 0.4 la sută comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă a fost influenţată de reducerea preţurilor la carburanţi cu 1.8 la sută, drept consecinţă a scăderii în luna decembrie a preţurilor la benzină şi motorină, în urma micşorării preţurilor la petrol pe piaţa internaţională. De asemenea, dinamica respectivă a mai fost condiţionată şi de diminuarea preţurilor cu 1.0 la sută înregistrată la gazul din butelii. Totodată, preţurile la lemnele pentru foc au consemnat majorări de 0.8 la sută datorită sporirii cererii la acestea în urma lipsei ofertei de cărbune, cauzată de situaţia tensionată din Ucraina. Preţurile la cărbunele de pămînt şi combustibil lichid au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 6.4 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna noiembrie şi cu 3.0 puncte procentuale mai înalt decît în luna decembrie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna noiembrie ca rezultat al creşterii preţurilor la serviciile de sănătate cu 0.4 la sută și la medicamente cu 0.3 la sută. Totodată preţurile la serviciile de transport feroviar şi aerian internaţional s-au majorat cu 3.6 și 2.0 la sută, respectiv.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 1.5 la sută, fiind similar celui din luna precedentă şi cu 1.5 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna decembrie 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).