• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
16.02.2018

Evoluția ratei inflației în luna ianuarie 2018În luna ianuarie 2018, rata anuală a inflațieiRata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS). BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.[1]  a constituit 6.5%, fiind cu 0.8 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă și atingând limita de sus a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0%.

Dinamica inflației în luna ianuarie 2018 este în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Evoluția respectivă a fost determinată de tendința de apreciere a monedei naționale, o cerere agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.5 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare[2]. Inflația de bază și prețurile reglementate au avut un impact de 1.6 și, respectiv, 1.3 puncte procentuale, fiind cu câte 0.1 puncte procentuale inferior celor din luna decembrie 2017. Contribuția din partea prețurilor la combustibili a fost cu 0.1 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente și a constituit 0.2 puncte procentuale.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.4%, determinat preponderent de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 0.9%. Prețurile la mărfurile nealimentare au înregistrat o evoluție mai modestă, sporind cu 0.2%, iar prețurile la servicii au scăzut cu 0.1%.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 5.2%, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Totodată, rata lunară a inflației de bază în luna ianuarie a constituit 0.1%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „țigări”, „educație și învățământ”, „îmbrăcăminte” și „încălțăminte”.

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna decembrie 2017 cu 0.9% a fost determinată, în special de creșterea prețurilor la „fructe proaspete” (8.5 %), la „legume proaspete” (4.4%), la „cartofi” (3.1%), la „pește și conserve de pește” (0.5%) și la „lapte și produse lactate” (0.4%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au rămas la nivelul lunii precedente. Majorarea prețurilor la fructe proaspete este o consecință a condițiilor meteorologice atipice din primăvara anului 2017.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 8.4%, fiind cu 1.3 puncte procentuale inferioară celei din luna decembrie 2017 și cu 4.6 puncte procentuale mai mare celei din luna ianuarie 2017.

În luna ianuarie 2018, prețurile la combustibili s-au majorat cu 1.8% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 3.1%, generând o contribuție de 1.6 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată atât de majorările de prețuri la benzină și motorină, conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională, cât și de modificarea cotei accizelor pentru benzină și motorină. Prețurile la „lemnele pentru foc” au cunoscut o majorare de 0.6%, cu o contribuție minoră la formarea ratei lunare a prețurilor la combustibili. Prețurile la „cărbune de pământ” și la „gazul din butelii” au înregistrat o diminuare de 0.6% și, respectiv, 0.1%. În același timp, prețurile la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii decembrie 2017.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna ianuarie 2018 a constituit 2.7% - mai puțin cu 2.4 puncte procentuale față de luna precedentă și, respectiv, cu 5.2 puncte procentuale față de ianuarie 2017.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate au consemnat o diminuare de 0.4%, determinată de micșorarea cu 1.1% a tarifului la energia electrică și continuarea tendinței de scădere a prețurilor la medicamente (1.2%).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 5.6%, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 6.9 puncte procentuale superior celui din luna ianuarie 2017.

BNM va monitoriza evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

 


[1] Rata anuală a inflaţiei reprezintă creşterea preţurilor de consum într-o lună din anul curent faţă de luna similară a anului precedent. Se calculează ca un raport exprimat procentual între indicele preţurilor dintr-o lună din anul curent şi indicele din luna similară a anului precedent, calculaţi faţă de aceeaşi bază, din care se scade 100. Lucrările statistice aferente indicilor preţurilor de consum sunt realizate de Biroul Naţional de Statistică (BNS).
BNM stabileşte ţinta inflaţiei calculată în baza indicelui preţurilor de consum în valoare de 5.0 la sută anual (rata inflaţiei pentru ultimele 12 luni – luna respectivă a anului curent faţă de luna similară ă a anului precedent) cu o posibilă deviere de ±1.5 puncte procentuale.(Sursă: Strategia politicii monetare a Băncii Naţionale a Moldovei pe termen mediu.

[2] În conformitate cu metodologia de calcul a IPC, anual se modifică coeficienții de ponderare, în baza structurii cheltuielilor bănești ale populației conform datelor cercetării bugetelor gospodăriilor casnice în anul t-2 ajustați la consumul final al gospodăriilor populației din Conturile Naționale (metadatele de referință http://www.statistica.md/public/files/Metadate/IPC.pdf). Trecerea la coeficienții de ponderare noi (ponderea prețurilor la produsele alimentare și ponderea inflației de bază s-au majorat în detrimentul ponderii prețurilor la combustibili și a prețurilor la serviciile reglementate) a fost efectuată pentru calcularea IPC în ianuarie 2018.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).