• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
10.10.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna septembrie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna septembrie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.8 la sută, diminuîndu-se faţă de nivelul lunii precedente cu 0.3 puncte procentuale şi menţinîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali şi de diminuarea cererii agregate interne. Totodată, escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste.

În luna septembrie, ritmul anual al inflaţiei a constituit 4.8 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.9 puncte procentuale mai înalt decît în luna septembrie 2013. Evoluţia respectivă a fost determinată, în principal, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare de 1.8 puncte procentuale. Inflaţia de bază, preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit la inflaţia anuală cu 1.9, 0.6 şi, respectiv, cu 0.5 puncte procentuale.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.8 la sută, fiind condiţionată preponderent de creşterea preţurilor la mărfurile nealimentare cu 1.4 la sută şi a preţurilor la produsele alimentare cu 0.7 la sută. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au înregistrat o dinamică modestă, majorîndu-se cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al inflaţiei de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat, în luna septembrie 2014, valoarea de 5.8 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna septembrie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 1.0 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la mijloace de transport şi piese auto, educaţie şi învăţămînt, la detergenţi, ţigări, confecţii şi încălţăminte.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 0.7 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate creşteri ale preţurilor la ouă cu 19.1 la sută, la legume proaspete cu 5.2 la sută, la peşte şi conserve din peşte cu 0.9 la sută, la lapte şi produse lactate cu 0.6 la sută şi la orez cu 0.5 la sută. În luna septembrie 2014, s-au înregistrat diminuări ale preţurilor la cartofi cu 12.1 la sută, la zahăr cu 4.4 la sută, şi la fructe proaspete cu 3.6 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 0.3 la sută faţă de nivelul lunii august. Dinamica respectivă a fost determinată de oferta bogată pe piaţă, ca urmare a condiţiilor meteorologice favorabile, precum şi ca rezultat al interdicţiilor impuse de Federaţia Rusă la importul de produse alimentare din Republica Moldova.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 4.7 la sută, fiind cu 1.9 puncte procentuale inferior celui din luna august şi cu 0.3 puncte procentuale mai mic decît în luna septembrie 2013.

În luna septembrie 2014, preţurile la combustibili s-au majorat cu 3.2 la sută comparativ cu luna precedentă. Această majorare s-a produs, în principal, ca rezultat al sporirii preţurilor la cărbunele de pămînt cu 18.2 la sută în contextul situaţiei tensionate din regiune, ceea ce a afectat extracţia acestuia. Totodată, preţurile la gazul din butelii au crescut cu 6.3 la sută, iar cele la lemnele pentru foc şi la carburanţi s-au majorat cu 0.5 şi 0.3 la sută, respectiv, generînd contribuţii pozitive minore la dinamica preţurilor la combustibili.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 8.0 la sută, fiind cu 3.1 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna august şi cu 3.7 puncte procentuale mai înalt decît în luna septembrie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna august ca rezultat al creşterii chiriei în căminele studenţeşti cu 6.4 la sută şi a preţurilor la medicamente cu 0.3 la sută. Contribuţii mai puţin semnificative în cadrul preţurilor reglementate au fost determinate de sporirea preţurilor la serviciile transportului aerian şi de diminuarea tarifelor la cele de transport feroviar internaţional.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.6 la sută, rămînînd la nivelul înregistrat în luna precedentă şi fiind cu 0.6 puncte procentuale mai mare decît în luna septembrie 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).