Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
11.08.2016

Evoluția ratei inflației în luna iulie 2016În luna iulie 2016, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.0 la sută, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna precedentă și menținîndu-se peste limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

De menționat că rata anuală a inflației își continuă dinamica descendentă observată de la începutul anului curent. Această evoluție confirmă ultima prognoză a BNM cu privire la diminuarea graduală a inflației anuale, în condițiile unei cereri interne modeste, ajustării tarifului la energia electrică în luna aprilie, diminuării prețurilor la produsele alimentare și la resursele energetice pe plan regional și mondial, dar și datorită bazei înalte de comparație din anul 2015.

Riscurile externe asociate presiunilor dezinflaționiste sînt marcate de activitatea economică slabă din țările zonei euro și de continuarea recesiunii din Federația Rusă - principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova. Propagarea riscurilor externe se efectuează prin canalul remiterilor populației și cel al comerțului extern cu implicații asupra diminuării pe termen scurt a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni, ceea ce se reflectă în evoluția ulterioară a inflației. Potențialele riscuri la adresa inflației decurg din volatilitatea sporită a piețelor financiar-valutare internaționale. Principalele riscuri de proveniență internă sînt asociate tergiversării ajustării tarifelor reglementate. Totodată, condițiile meteorologice existente favorizează o creștere a producției agricole comparativ cu anul precedent, ceea ce va influența negativ ritmul de creștere a prețurilor la produsele alimentare pe parcursul a 2-3 trimestre consecutiv și va determina diminuarea în continuare a inflației de consum.

În luna iulie, rata anuală a inflației a constituit 7.0 la sută, micșorîndu-se cu 0.4 puncte procentuale față de valoarea din luna precedentă și fiind cu 1.6 puncte procentuale inferioară celei din luna iulie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a prețurilor la produsele alimentare (3.3 puncte procentuale) și a inflației de bază (2.6 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra ratei anuale a inflației sub influența deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. Totuși, contribuția din partea prețurilor produselor alimentare a fost în creștere, iar cea din partea inflației de bază – în scădere față de contribuțiile acestora din luna precedentă. Totodată, contribuția din partea prețurilor reglementate a fost ușor inferioară celei din luna iunie și a constituit 1.5 puncte procentuale, iar contribuția din partea prețurilor la combustibili a fost de -0.3 puncte procentuale, exercitînd un impact semnificativ inferior celorlalte subcomponente, fiind ușor inferioară contribuției din luna iunie.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de -0.9 la sută ca urmare a scăderii prețurilor la produsele alimentare cu 2.2 la sută și la mărfurile nealimentare cu 0.2 la sută. Impactul negativ al acestora a fost parțial atenuat de majorarea prețurilor la servicii cu 0.3 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna iulie 2016 valoarea de 8.8 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

În luna iulie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.1 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „educație și învățămînt” cu 3.9 la sută, „țigări” cu 1.1 la sută „întreținerea zilnică a gospodăriei” cu 0.2 la sută etc. Diminuarea prețurilor la „îmbrăcăminte” cu 0.5 la sută „mijloace de transport, piese auto” cu 0.3 la sută, „încălțăminte” cu 0.2 la sută a susținut temperarea ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna iulie, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat cu 2.2 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a reducerii prețurilor la „cartofi” cu 33.2 la sută, la „legume proaspete” cu 16.2 la sută, la „fructe proaspete” cu 3.1 la sută. În același timp, însă, aceste diminuări au fost atenuate de majorarea prețurilor la „ouă” cu 1.9 la sută, la „băuturi nealcoolice” cu 0.6 la sută, la „grăsimi” și la „băuturi alcoolice” cu cîte 0.3 la sută, la „carne” și „produse de morărit” cu cîte 0.2 la sută.

Excluzînd factorul sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.8 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „legume proaspete”, „produse de morărit”, „fructe proaspete” și „carne.” Totodată, diminuarea a fost susținută de reducerea prețurilor la „cartofi” și „ouă”.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 7.9 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale superioară celei din luna iunie 2016 și cu 0.8 puncte procentuale mai mică decît în luna iulie 2015.

În luna iulie 2016, prețurile la combustibili s-au redus cu 0.9 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția descendentă a acestora a fost influențată preponderent de scăderea prețurilor la „carburanți” cu 2.3 la sută. Dinamica acestora este rezultatul diminuării de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință. Reducerea respectivă este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, precum și cu traiectoria prețurilor la petrol pe piața internațională. Conform ultimelor modificări legislative, ANRE va stabili numai prețurile-plafon de comercializare cu amănuntul a benzinei și motorinei, nu și cele pentru comercializarea gazului lichefiat. Acestea din urmă vor fi stabilite de operatorii de pe piață după un alt mecanism, prevăzut de Metodologia sus-menționată. Astfel, prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 5.4 la sută. În același timp, prețurile la „lemne pentru foc” și la „combustibil lichid” au rămas la nivelul lunii iunie 2016, iar la „cărbune de pămînt” s-au diminuat nesemnificativ.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna iulie a constituit -4.9 la sută, fiind cu 1.7 puncte procentuale inferior celui din luna iunie 2016 și cu 11.8 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna iulie 2015.

În luna de referință, prețurile la produsele și serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută față de nivelul lunii iunie 2016. Această evoluție a fost determinată, în mare măsură, de majorarea prețurilor la serviciile comunicării la distanță (0.5 la sută) și a prețurilor la serviciile aferente componentei sănătate (0.3 la sută). Creșterea prețurilor la serviciile de comunicare la distanță s-a produs din motivul că unul dintre cei mai mari operatori de telecomunicații din țară a ajustat tarifele la serviciile de internet. Majorarea prețurilor la serviciile aferente componentei sănătate s-a produs exclusiv în municipiului Chișinău și ar putea fi asociată cu intrarea în vigoare a regulamentul nou cu privire la salarizarea lucrătorilor medicali din Republica Moldova. Stagnarea prețurilor la medicamente în luna iulie poate fi atribuită modificărilor legislative cu privire la activitatea farmaceutică adoptate în primăvara anului curent, efectuate cu scopul de a reduce prețul medicamentelor pentru consumatorul final. Totodată, prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au consemnat o creștere de 0.5 la sută, iar cele aferente serviciilor aeriene s-au diminuat cu 3.3 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 6.9 la sută, în scădere cu 0.5 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și în creștere cu 2.6 puncte procentuale față de luna iulie 2015.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile de peste hotare, indicatorii monetari și cei ai pieței valutare, precum și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

 

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).