Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
12.11.2014

Evoluţia ratei inflaţiei în luna octombrie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna octombrie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi aflîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni cu prevalarea celor dezinflaţionişti. Presiunile dezinflaţioniste sînt generate în special de deprecierea monedelor naţionale ale principalilor parteneri comerciali, de scăderea preţurilor internaţionale la produsele alimentare şi petrol şi de diminuarea cererii agregate interne. Efectele secundare ale diminuării preţurilor la produsele energetice pot micşora ritmul de creştere a preţurilor la alte produse şi servicii aflate în coşul IPC. Totodată, riscurile dezinflaţioniste ar putea fi accentuate de posibila recesiune în economiile din zona euro şi Federaţia Rusă, prin canalul exporturilor şi remiterilor. Escaladarea tensiunilor geopolitice din regiune ar putea induce presiuni inflaţioniste prin canalul importurilor.

În luna octombrie, ritmul anual al inflaţiei a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi fiind cu 0.1 puncte procentuale mai înalt decît în luna octombrie 2013. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază, de 1.8 şi, respectiv, 1.9 puncte procentuale. Preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit la inflaţia anuală cu 0.6 şi, respectiv, cu 0.5 puncte procentuale.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 1.3 la sută, fiind condiţionată preponderent de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 2.6 la sută şi a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.8 la sută. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au înregistrat o dinamică modestă, majorîndu-se cu 0.1 la sută.

Ritmul anual al inflației de bază Inflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate).a înregistrat, în luna octombrie 2014, valoarea de 5.8 la sută, fiind similar celui din luna precedentă.

În luna octombrie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.8 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la încălţăminte, detergenţi, ţigări, confecţii şi închirierea apartamentelor.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 2.6 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate creşteri ale preţurilor la legume proaspete cu 22.9 la sută, la ouă cu 20.1 la sută, la fructe proaspete cu 2.6 la sută şi la lapte şi produse lactate cu 1.0 la sută. În luna octombrie 2014, s-au înregistrat diminuări ale preţurilor la cartofi cu 7.9 la sută şi la zahăr cu 3.9 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.1 la sută faţă de nivelul lunii septembrie. Dinamica respectivă a fost generată de substituirea producţiei autohtone cu cea de import la un preţ determinat de un curs de schimb mai depreciat al monedei naţionale faţă de valutele partenerilor comerciali corespunzători.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 4.8 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale superior celui din luna septembrie şi cu 2.1 puncte procentuale mai mic decît în luna octombrie 2013.

În luna octombrie 2014, preţurile la combustibili s-au majorat cu 0.7 la sută comparativ cu luna precedentă. Această majorare s-a produs, în principal, ca rezultat al sporirii preţurilor la cărbunele de pămînt cu 4.1 la sută în contextul situaţiei tensionate din regiune şi diminuării importului din Ucraina. Totodată, preţurile la gazul din butelii au crescut cu 0.3 la sută, iar cele la lemnele pentru foc s-au majorat cu 0.5 la sută, generînd contribuţii pozitive minore la dinamica preţurilor la combustibili. În luna octombrie 2014, preţurile la carburanţi s-au diminuat cu 0.1 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 7.9 la sută, fiind cu 0.1 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna septembrie şi cu 4.7 puncte procentuale mai înalt decît în luna octombrie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna septembrie, ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.4 la sută.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 2.4 la sută, fiind cu 0.2 puncte procentuale inferior nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 0.2 puncte procentuale mai mare decît în luna octombrie 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).