• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
13.12.2016

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2016În luna noiembrie 2016, rata anuală a inflației a constituit 2.6 la sută, în creștere cu 0.1 puncte procentuale față de luna precedentă. Este pentru a treia lună consecutiv, când aceasta se află sub limita inferioară a intervalului de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută.

Rata anuală a inflației, în luna noiembrie, și-a inversat trendul descendent înregistrat de la începutul anului. Evoluția respectivă este determinată, în principal, de ajustarea tarifelor la serviciile comunicării la distanță, implicând un impact negativ mai puțin pronunțat din partea prețurilor reglementate comparativ cu luna precedentă, alături de cererea internă încă modestă și nivelul înalt al perioadei de bază din anul precedent.

Riscurile externe asociate presiunilor inflaționiste sunt marcate de majorarea prețurilor internaționale la produsele alimentare și materiile prime alături de incertitudinea aferentă volatilității mai accentuate a prețului internațional la petrol și fluctuațiilor de pe piețele financiare. Riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din estimarea impactului eventualelor modificări de accize din anul 2017 și, respectiv, al recoltei din anul viitor. Totodată, acordul de comerț liber dintre Republica Moldova și Turcia alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina conferă un caracter dezinflaționist evoluției ulterioare a prețurilor.

BNM estimează că, la începutul anului 2017 rata anuală a inflației va intra în intervalul de variație de ±1.5 puncte procentuale de la ținta de 5.0 la sută, în corespundere cu prognoza inflației din Raportul asupra inflației nr.4, 2016.

În același timp, în luna noiembrie curent rata anuală a inflației este cu 10.9 puncte procentuale inferioară celei din luna noiembrie 2015. Similar perioadelor anterioare, dinamica anuală a inflației de bază (1.7 puncte procentuale) și cea a prețurilor la produsele alimentare (1.3 puncte procentuale) au exercitat cel mai mare impact asupra inflației. Acesta s-a produs sub incidența factorului sezonier pronunțat, deprecierii monedei naționale din ultimul an, dar și a secetei din anul precedent. Contribuțiile din partea acestora au înregistrat mărimi inferioare celor din luna precedentă. Totodată, contribuțiile din partea prețurilor reglementate și a celor la combustibili au fost negative: minus 0.3 și minus 0.1 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 1.2 la sută ca urmare a majorării prețurilor la produsele alimentare cu 2.1 la sută, a prețurilor la mărfurile nealimentare cu 0.5 la sută și la servicii cu 0.8 la sută.

Rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna noiembrie 2016 valoarea de 5.6 la sută, în descreștere cu 0.3 puncte procentuale față de luna precedentă.

În luna noiembrie 2016, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.5 la sută. Cele mai semnificative contribuții pozitive au fost generate de modificarea prețurilor la subcomponentele „țigări” cu 2.0 la sută, „mijloace de transport, piese auto” cu 1.2 la sută și „cultură și odihnă” cu 0.8 la sută. Scăderea prețurilor la „educație și învățământ” cu 0.1 la sută a atenuat puțin influența componentelor menționate asupra ritmului inflației de bază în perioada de referință.

În luna noiembrie 2016, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 2.1 la sută comparativ cu luna precedentă, ca urmare a creșterii prețurilor la „ouă” cu 23.2 la sută, la „legume proaspete” cu 11.3 la sută, la „cartofi” cu 7.1 la sută, la „lapte și produse lactate” cu 2.1 la sută, la „grăsimi” cu 1.9 la sută și la „zahăr” cu 1.3 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.8 la sută față de nivelul lunii precedente. Astfel, contribuții pozitive la formarea ratei lunare a prețurilor la produsele alimentare au fost înregistrate din partea grupelor „ouă” și „lapte și produse lactate”. Creșterea pronunțată a prețurilor la ouă, pentru a doua lună consecutiv, a fost cauzată de majorarea exporturilor acestora, fapt ce le-a redus oferta pe piața internă. Totodată, creșterea prețurilor la „lapte și produse din lapte” a fost determinată de condițiile meteorologice mai puțin favorabile pe parcursul lunii noiembrie 2016 și de diminuarea șeptelului de vaci de circa două ori pe parcursul ultimilor 10 ani.

Rata anuală de creștere a prețurilor la produsele alimentare a constituit 3.2 la sută, fiind cu 0.3 puncte procentuale inferioară celei din luna octombrie 2016 și cu 11.3 puncte procentuale - celei din luna noiembrie 2015.

În luna noiembrie 2016, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.6 la sută față de nivelul lunii precedente. Evoluția ascendentă a acestora a fost influențată de creșterea prețurilor la „carburanți”, care s-au majorat cu 0.6 la sută. Dinamica acestora este rezultatul majorării de prețuri la benzină și motorină efectuate de companiile petroliere în luna de referință și este în concordanță cu prevederile noii Metodologii de formare și aplicare a prețurilor la produsele petroliere stabilite de ANRE, fiind favorizată și de deprecierea monedei naționale. Prețurile la „gazul din butelii” s-au majorat cu 0.6 la sută. În același timp, prețurile la „cărbunele de pământ” și la „lemne pentru foc” au crescut cu 2.5 și 0.3 la sută, respectiv.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili în luna noiembrie 2016 a constituit minus 1.1 la sută, menținându-se la nivelul lunii octombrie 2016 și cu 4.2 puncte procentuale inferior celui înregistrat în luna noiembrie 2015.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au majorat cu 0.8 la sută față de luna octombrie 2016 pe fundalul creșterii tarifelor la telecomunicații cu 4.0 la sută în urma modificării grilei tarifare pentru apelurile internaționale în utilizarea serviciilor de telefonie fixă a companiei S.A. „Moldtelecom”, începând cu 1 noiembrie 2016.

Prețurile la serviciile transportului feroviar internațional au consemnat o majorare de 2.7 la sută, iar cele la serviciile aeriene s-au redus cu 1.7 la sută. Prețurile la medicamente s-au diminuat cu 0.2 la sută.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit minus 1.2 la sută, în creșterea cu 0.9 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente și cu 14.9 puncte procentuale inferior celui din luna noiembrie 2015.

BNM va monitoriza și anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, astfel încât, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).