• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
09.12.2014

Evoluția ratei inflației în luna noiembrie 2014Conform datelor publicate de Biroul Naţional de Statistică (BNS), în luna noiembrie 2014, ritmul creşterii preţurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi aflîndu-se în apropierea ţintei inflaţiei de 5.0 la sută.

Evoluţia inflaţiei în lunile octombrie şi noiembrie reliefează premise pentru ca în trimestrul IV, 2014 aceasta să depăşească valoarea anticipată în cadrul proiecţiilor publicate în Raportul asupra inflaţiei din luna noiembrie 2014, din cauza creşterii peste aşteptări a preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază ca urmare a deprecierii monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Balanţa riscurilor pe termen mediu la adresa inflaţiei continuă să fie influenţată de un şir complex de factori externi şi interni. Riscul tot mai pronunţat al unei recesiuni în economiile ţărilor din zona euro şi Federaţia Rusă – principalilor parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induce riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populaţiei şi ale exportatorilor autohtoni, prin intermediul canalului comerţului extern şi al remiterilor populaţiei. Acest fapt poate influenţa suplimentar dinamica ratei de schimb a monedei naţionale şi, ulterior, evoluţia inflaţiei. În luna octombrie 2014, ritmul anual al transferurilor de mijloace băneşti din străinătate efectuate de persoanele fizice prin băncile din Republica Moldova a înregistrat o diminuare de 9.0 la sută faţă de perioada respectivă a anului precedent, iar exportul de mărfuri în ianuarie – septembrie 2014 a înregistrat un ritm anual negativ de (minus) 0.2 la sută. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaţioniste suplimentare.

În contextul unei deprecieri a monedei naţionale, mai semnificative decît valoarea utilizată la stabilirea tarifelor pentru serviciile reglementate, în anul 2015 există un risc pronunţat ca acestea să fie revizuite în direcţia majorării.

În luna noiembrie, ritmul anual al inflaţiei a constituit 4.8 la sută, menţinîndu-se la nivelul înregistrat în luna precedentă şi fiind cu 0.1 puncte procentuale mai scăzut decît în luna noiembrie 2013. Această evoluţie a fost determinată, în principal, de contribuţia din partea preţurilor la produsele alimentare şi a inflaţiei de bază, de 2.1 şi, respectiv, 1.9 puncte procentuale. Preţurile reglementate şi combustibilii au contribuit la inflaţia anuală cu cîte 0.4 puncte procentuale.

Rata inflaţiei lunare a consemnat o majorare de 0.8 la sută, fiind condiţionată preponderent de creşterea preţurilor la produsele alimentare cu 1.5 la sută şi a preţurilor la mărfurile nealimentare cu 0.5 la sută. Totodată, tarifele pentru prestarea serviciilor populaţiei au avut o dinamică modestă, majorîndu-se cu 0.1 la sută.

Ritmul anual al inflației de bazăInflaţia de bază este calculată de BNS prin excluderea preţurilor ce sînt în afara ariei de influenţă a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare şi băuturi, combustibili, produsele şi serviciile cu preţuri reglementate. Datele elaborate şi publicate începînd cu luna februarie 2012 sînt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la „Metodologia privind calculul indicelui inflaţiei de bază”, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naţionale a Moldovei şi al Biroului Naţional de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea preţurilor la serviciile comunicării la distanţă şi la medicamente în cadrul preţurilor reglementate). a înregistrat, în luna noiembrie 2014, valoarea de 5.9 la sută, în creştere cu 0.1 puncte procentuale faţă de nivelul lunii precedente.

În luna noiembrie 2014, rata lunară a inflaţiei de bază a constituit 0.7 la sută. Cele mai semnificative majorări de preţuri aferente inflaţiei de bază au fost la ţigări, încălţăminte, detergenţi, educaţie şi învăţămînt şi confecţii.

Preţurile la produsele alimentare în luna de referinţă s-au majorat cu 1.5 la sută faţă de nivelul lunii precedente. Astfel, au fost înregistrate creşteri ale preţurilor la legume proaspete cu 10.8 la sută, la ouă cu 9.5 la sută, la orez cu 1.7 la sută, la lapte şi produse lactate cu 1.3 la sută, la produse de morărit cu 1.0 la sută şi la fructe proaspete cu 0.9 la sută. În luna noiembrie 2014, au avut loc diminuări ale preţurilor la zahăr cu 5.1 la sută, la cartofi cu 0.7 la sută şi la peşte şi conserve din peşte cu 0.6 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, preţurile la produsele alimentare s-au majorat cu 0.8 la sută faţă de nivelul lunii octombrie. Creşterea respectivă se datorează preponderent deprecierii pe parcursul ultimelor luni a monedei naţionale faţă de dolarul SUA.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele alimentare a constituit 5.5 la sută, fiind cu 0.7 puncte procentuale superior celui din luna octombrie şi cu 1.3 puncte procentuale mai mic decît în luna noiembrie 2013.

În luna noiembrie 2014, preţurile la combustibili s-au diminuat cu 0.4 la sută comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă a fost influenţată de reducerea preţurilor la carburanţi cu 1.6 la sută, drept consecinţă a scăderii preţurilor la benzină şi motorină în a doua parte a lunii noiembrie în urma micşorării preţurilor la petrol pe piaţa internaţională. De asemenea, dinamica respectivă a mai fost condiţionată şi de diminuarea preţurilor cu 0.2 la sută înregistrată la gazul din butelii. Totodată, preţurile la cărbunele de pământ au consemnat majorări de 1.5 la sută în contextul situaţiei tensionate din regiune şi al diminuării importului din Ucraina. Preţurile la lemnele pentru foc şi combustibil lichid au rămas la nivelul lunii precedente

Ritmul anual al creşterii preţurilor la combustibili a fost de 6.8 la sută, fiind cu 1.1 puncte procentuale inferior valorii înregistrate în luna octombrie şi cu 3.5 puncte procentuale mai înalt decît în luna noiembrie 2013.

În luna de referinţă, preţurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.1 la sută comparativ cu luna octombrie ca rezultat al creşterii preţurilor la medicamente cu 0.3 la sută. Contribuţii mai puţin importante la evoluţia lunară a preţurilor reglementate au fost consemnate din partea sporirii preţurilor la serviciile transportului feroviar şi aerian internaţional.

Ritmul anual al creşterii preţurilor la produsele şi serviciile reglementate a constituit 1.5 la sută, fiind inferior cu 0.9 puncte procentuale nivelului înregistrat în luna precedentă şi cu 1.5 puncte procentuale faţă de cel din luna noiembrie 2013.

BNM va monitoriza şi va anticipa în continuare evoluţiile interne şi cele ale mediului economic internaţional, inclusiv dinamica privind consumul populaţiei, remiterile, indicatorii pieţei valutare şi modificarea condiţiilor de comerţ extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operaţional specific strategiei de ţintire a inflaţiei, să asigure menţinerea stabilităţii preţurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).