Opțiuni de accesibilitate

 • Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
14.03.2018

Evoluția ratei inflației în luna februarie 2018În luna februarie 2018, rata anuală a inflației s-a aflat în proximitatea țintei de 5.0% și a constituit 5.4%, cu 1.1 puncte procentuale mai puțin față de luna precedentă.

Dinamica inflației în luna februarie 2018 a fost în concordanță cu ultima prognoză a BNM. Evoluția respectivă a fost determinată de tendința de apreciere a monedei naționale, cererea agregată modestă și de efectul unei perioade de bază înalte din anul 2017.

Cea mai mare contribuție la rata anuală a inflației (3.2 puncte procentuale) au avut-o prețurile la produsele alimentare. Inflația de bază și prețurile reglementate au avut un impact de 1.5 și, respectiv, 0.6 puncte procentuale, fiind cu 0.1 și 0.7 puncte procentuale inferioare celor din luna ianuarie 2018. Contribuția din partea prețurilor la combustibili a fost cu 0.1 puncte procentuale sub nivelul lunii precedente și a constituit 0.1 puncte procentuale.

Totodată, rata anuală a inflației de bază a înregistrat în luna de referință valoarea de 4.8%, fiind cu 0.4 puncte procentuale inferioară celei din luna precedentă.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 0.2%, determinat de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 0.3%, la mărfurile nealimentare cu 0.2% și la servicii cu 0.1%.

Rata lunară a inflației de bază în luna februarie a constituit 0.1%. Cele mai semnificative majorări de prețuri s-au înregistrat la subcomponentele: „țigări” și „educație și învățământ”. Diminuări ale prețurilor au înregistrat segmentele „mijloace de transport și piese auto” și „turism peste hotarele țării”.

Majorarea prețurilor la produsele alimentare față de luna ianuarie 2018 cu 0.3% a fost condiționată, în special de creșterea prețurilor la „cartofi” (4.9%), la „fructe proaspete” (4.7 %), la „legume proaspete” (2.1%) și la „lapte și produse lactate” (0.9%). Concomitent, prețurile la produsele alimentare s-au diminuat ca urmare a reducerii prețurilor la „ouă” (-8.9 %), la „carne, preparate și conserve din carne” (-1.2%) și la „zahăr” (-0.9%). Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare au sporit cu 0.2% față de nivelul lunii precedente. Evoluția prețurilor la produsele alimentare poate fi explicată prin materializarea presiunilor dezinflaționiste acumulate pe canalul ratei de schimb al monedei naționale.

În luna februarie 2018, prețurile la combustibili s-au majorat cu 0.7% față de nivelul lunii precedente. Această evoluție a fost influențată, preponderent, de creșterea prețurilor la „carburanți” cu 1.0%, generând o contribuție de 0.5 puncte procentuale. Dinamica acestora a fost cauzată atât de majorările de prețuri la benzină și motorină, conform tendinței prețurilor la petrol pe piața internațională. Prețurile la „gazul din butelii” au crescut cu 1.4%, cu o contribuție de 0.2 puncte procentuale în urma modificării accizelor, cu reflectarea în luna februarie. Prețurile la „lemnele pentru foc”, la „cărbune de pământ” și la „gazul din butelii” au rămas la nivelul lunii ianuarie 2018.

În luna de referință, prețurile la serviciile și produsele reglementate s-au menținut la nivelul lunii ianuarie 2018. Diminuări au fost înregistrate la tarifele la serviciile transportului feroviar internațional (-5.2%), la tarifele transportului aerian (-1.4%), la chiria în cămine studențești (-1.2%).

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 2.4%, fiind cu 3.2 puncte procentuale inferior față de nivelul lunii precedente și cu 0.4 puncte procentuale inferior celui din luna februarie 2017.

BNM va monitoriza evoluțiile interne, precum și cele ale mediului economic internațional și va utiliza cadrul operațional specific strategiei de țintire a inflației, în vederea menținerii stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).