• Programul primirii în audiență a cetățenilor de către conducerea Băncii Naționale a Moldovei.
  Înscrierea solicitanților pentru audiență se efectuează în temeiul demersului în scris privind subiectul abordat.

 • Anca Dragu, guvernator

  Prima zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.

 • Vladimir Munteanu, prim-viceguvernator

  A doua zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 606.


 • Tatiana Ivanicichina, viceguvernator

  A treia zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.


 • Constantin Șchendra, viceguvernator

  A patra zi de miercuri a lunii: 14:00-16:00.
  Telefon: +373 22 822 607.

Vă rugăm să luați cunoștință cu cerințele înaintate față de primirea și examinarea petițiilor și cererilor de acces la informații de interes public adresate Băncii Naționale a Moldovei.

Detalii.

 

Bine ați venit pe pagină oficială a Băncii Naționale a Moldovei!

Main navigation BNM

Extinde Ascunde
15.05.2015

Evoluția ratei inflației în luna aprilie 2015Conform datelor publicate de Biroul Național de Statistică (BNS), în luna aprilie 2015, ritmul creșterii prețurilor de consum (IPC) pentru ultimele 12 luni a constituit 7.6 la sută, fiind cu 0.5 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și pentru a doua lună, după o perioadă de trei ani, a depăşit limita superioară a intervalului de ±1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută.

Balanța riscurilor pe termen mediu la adresa inflației este afectată de un șir complex de factori externi și interni, cu prevalarea riscurilor inflaționiste. Activitatea economică slabă din țările zonei euro și recesiunea din Federația Rusă – principalii parteneri comerciali externi ai Republicii Moldova, induc riscuri de diminuare a veniturilor valutare ale populației și ale exportatorilor autohtoni pe termen scurt, prin intermediul canalului comerțului extern și al remiterilor populației. Acest fapt poate influența dinamica ratei de schimb a monedei naționale față de valutele străine și, ulterior, evoluția inflației. Escaladarea tensiunii geopolitice din regiune ar putea determina presiuni inflaționiste suplimentare.

Deprecierea monedei naționale de la începutul anului curent accentuează presiunile inflaționiste, care în perioadele următoare, prin prețurile bunurilor importate și prin tarifele la serviciile reglementate, iar ulterior, prin efectele de runda a doua, determină IPC să părăsească temporar limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută.

În luna aprilie, rata anuală a inflației a constituit 7.6 la sută, majorîndu-se cu 0.5 puncte procentuale față de valoarea lunii precedente și fiind cu 1.8 puncte procentuale superioară celei din luna aprilie 2014. Această evoluție a fost determinată, în principal, de contribuția din partea inflației de bază și a prețurilor la produsele alimentare de 3.7 și, respectiv, 2.7 puncte procentuale. Prețurile reglementate și cele la combustibili au contribuit la inflația anuală cu 0.9 și 0.4 puncte procentuale, respectiv.

Rata inflației lunare a consemnat un nivel de 1.0 la sută, fiind condiționat de creșterea prețurilor la produsele alimentare cu 1.7 la sută, la cele nealimentare cu 0.7 la sută, precum și de majorarea tarifelor pentru prestarea serviciilor populației cu 0.7 la sută.

Rata anuală a inflației de bazăinflației de bazăInflația de bază este calculată de BNS prin excluderea prețurilor ce sânt în afara ariei de influiență a măsurilor de politică monetară promovată de BNM, cum ar fi cele la produsele alimentare și băuturi, combustibili, produsele și serviciile cu prețuri reglementate. Datele elaborate și publicate începând cu luna februarie 2012 sunt calculate de BNS în baza modificării anexei nr. 2 la Metodologia privind calculul indicelui inflației de bază, aprobată prin ordinul comun al Băncii Naționale a Moldovei și al Biroului Național de Statistică N8-07-01203/6 din 19 februarie 2012 (modificarea constă în includerea prețurilor la serviciile comunicării la distanță și la medicamente în cadrul prețurilor reglementate). a înregistrat în luna aprilie 2015 valoarea de 10.8 la sută, în creștere cu 0.2 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente.

În luna aprilie 2015, rata lunară a inflației de bază a constituit 0.8 la sută. Cele mai semnificative majorări de prețuri aferente inflației de bază au fost la articole de sanitărie și igienă, încălţăminte, detergenţi şi confecţii

Prețurile la produsele alimentare în luna de referință s-au majorat cu 1.7 la sută față de nivelul lunii precedente, ca urmare a creșterii prețurilor la cartofi cu 16.8 la sută16.8 la sutăCreșterea prețurilor la cartofi a fost determinată de apariția cartofilor din recolta anului curent. Această contribuție urmează a fi tratată ca un efect statistic, dar nu ca o intensificare a presiunilor inflaționiste. la legume proaspete cu 6.4 la sută, la băuturi nealcoolice cu 1.8 la sută, la zahăr cu 1.6 la sută, la ouă cu 1.3 la sută, la peşte şi conserve din peşte cu 1.0 la sută şi la grăsimi cu 0.8 la sută.

Cu excluderea factorului sezonier, prețurile la produsele alimentare s-au majorat cu 1.1 la sută față de nivelul lunii martie. Creşterea preţurilor la aceste produse poate fi considerată o inerţie, cauzată de deprecierea cursului de schimb MDL/USD în primele luni ale anului 2015.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele alimentare a constituit 7.8 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din luna martie 2015 și cu 0.9 puncte procentuale mai mic decît în luna aprilie 2014.

În luna aprilie 2015, prețurile la combustibili s-au diminuat cu 0.1 la sută comparativ cu luna precedentă. Dinamica respectivă s-a datorat micșorării prețurilor la lemne pentru foc cu 0.4 la sută. În sens opus au evoluat preţurile la cărbunele de pământ, majorîndu-se cu 0.5 la sută. Totodată, prețurile la gazul din butelii, carburanţi şi la combustibil lichid au rămas la nivelul lunii precedente.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la combustibili a fost de 5.3 la sută, fiind la acelaşi nivel cu cel consemnat în luna martie 2015 și cu 2.2 puncte procentuale mai înalt decît în luna aprilie 2014. În luna de referință, prețurile la serviciile reglementate s-au majorat cu 0.8 la sută comparativ cu luna martie 2015, din contul creșterilor înregistrate din partea componentelor „apă potabilă şi canalizare” (6.8 la sută), „medicamente” (1.1 la sută), „servicii de comunicare la distanţă” (0.8 la sută) şi „servicii de transport”(1.4 la sută). Apariţia contribuţiei pozitive din partea componentului „apă potabilă şi canalizare” a fost determinată de majorarea tarifului aferent serviciilor respective în oraşul Cahul. Creşterea preţurilor la serviciile de comunicare la distanţă au fost influenţate de decizia companiei „Moldtelecom” de a majora tarifele pentru serviciile de internet şi televiziune digitală începînd cu data de 1 aprilie 2015. Totodată, au fost aplicate și noile tarife pentru călătoriile cu transportul feroviar, care s-au majorat cu 34.8 la sută. Deciziile de ajustare a preţurilor la serviciile şi bunurile menţionate au fost condiţionate de deprecierea monedei naţionale faţă de dolarul SUA pe parcursul ultimelor luni.

Ritmul anual al creșterii prețurilor la produsele și serviciile reglementate a constituit 3.8 la sută, fiind cu 0.8 puncte procentuale superior celui din luna precedentă și cu 1.3 puncte procentuale superior valorii înregistrate în luna aprilie 2014.

BNM va monitoriza și va anticipa în continuare evoluțiile interne și cele ale mediului economic internațional, inclusiv dinamica privind consumul populației, remiterile, indicatorii pieței valutare și modificarea condițiilor de comerț extern, astfel încît, prin flexibilitatea cadrului operațional specific strategiei de țintire a inflației, să asigure menținerea stabilității prețurilor pe termen mediu.

Abonare la conținut
CAPTCHA
Întrebare pentru a verifica că sunteţi persoană fizică (în scopul prevenirii transmiterilor automate a spam-ului).